Sadaļa atjaunota
07.10.2019.
  • Projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros Liepājā izsludināta atklāta pieteikšanās piecu dienu ilgam praktiskajam semināram un radošo darbnīcu programmai "Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija".

    Informācija par projektu, dienas kārtība, pieteikuma veidlapa nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmai.
    Darba kārtība: PDF fails (LV)
    Agenda: PDF file (EN).

    Pieteikuma forma: DOCX fails (LV)
    Applicants template: DOCX file (EN)

    Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 4. novembrim jānosūta uz e-pastu inga.kuncite@lmmdv.edu.lv.

    Profesionālās izglītības kompetenču centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (PIKC LMMDV) izsludina atklātu konkursu dalībai vienas nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmā Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija. Ar izglītojošās aktivitātes starpniecību plānots veicināt izpratni par dizaina terminu lietojumu un to atšķirību: Zīmolu skaņas dizains, video skaņas dizains, skaņas dizains pilsētvidē (u.c. telpiskā vidē). Audiovizuālā valoda indivīdam sniedz iespēju uztvert informāciju ar dažādiem uztveres kanāliem. Skaņas identitāte kļūst tikpat nozīmīga kā grafiskais dizains, jo mūsdienu cilvēkam, kurš piekopj multinodarbošanos (multitasking) teju ikvienā dzīves situācijā, audio vēstījums palīdz nodot un/vai saņemt vēlamo vēstījumu. Aktivitāte tiks īstenota sadarbībā ar Latvijas Skaņu Dizaineru Asociāciju. Piecu dienu garumā sesija koncentrēsies uz izpratnes iegūšanu par skaņas dizainu un vizuāli audiālas identitātes izstrādi. Izgūtās zināšanas dalībnieki varēs izmantot pārstāvēto organizāciju vai citu radošu darbību mārketinga nolūkos.

    Praktisko semināru un radošo darbnīcu sesija notiks no 19. līdz 23. novembrim Liepājā, Koncertzāles Lielais dzintars PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas" telpās.

    Četri dalībnieki no Lietuvas - divi no Klaipēdas Kultūras komunikācijas centra (KKKC) un divi no Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonijas, kā arī - divi no Kuldīgas, tiek aicināti piedalīties atklātā nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmā Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija. Izmitināšanas, ēdināšanas un apmācību izmaksas tiks segtas no projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" finansējuma.

    PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārraudzības izglītības iestāde, kas nodrošina vidējo profesionālo izglītību mūzikas, mākslas un dizaina jomā, 22 dažādas izglītības programmas, tāpat skola ir Kurzemes reģiona metodiskais centrs, metodiski atbalstot Kurzemes reģiona mākslas un mūzikas skolas. PIKC LMMDV organizē un īsteno dažādus radošo jomu projektus, iepazīstina ar mūsdienu mūzikas, mākslas un dizaina tendencēm, attīsta radošās industrijas, vecina sadarbību starp dažādām radošo jomu organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

    Šī PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas" izglītības programma notiek kopīgā projekta Nr. LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir EUR 220 193.06, tostarp EUR 187 164,08 no ERAF finansējuma.

    Informācija tiek sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālu nostāju.

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    e-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

  •  

  • Noslēgusies dalībnieku atlase programmas Erasmus+ mobilitātes braucieniem

    10. oktobrī stipendiju komisijā atlasīti un apstiprināti dalībnieki Erasmus+ projekta nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 mobilitātēm. Vērtējot pretendentu pieteikumus, tika ņemts vērā: vidējais sekmju vērtējums, vai iesniegtais pieteikums aizpildīts korekti un iesniegts laikā; motivācija; valodas zināšanu novērtējums; pašvērtējums; Europass CV (aizpildītas visas kategorijas, pamatotas prasmes, norādīti sasniegumi, kursi, diplomi, intereses un citas papildus kategorijas), Izglītības programmu vadītāju ieteikumi un rekomendācijas.

    Uz Tamperes konservatoriju Somijā no 2019. gada 27. oktobra līdz 2019. gada 9. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Pols Bernards Bernots un Deizija Eičina (Taustiņinstrumentu spēles izglītības programma), Daiga Koroļonoka (Pūšaminstrumentu spēles izglītības programma), Anete Pupila (Stīgu instrumentu spēles izglītības programma). Pavadošā persona klavierspēles skolotāja Anita Poļanska.

    Uz Porto Mākslas skolu, Portugālē (Escola Artística de Soares dos Reis) no 2019. gada 10. novembra līdz 2019. gada 23. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Agnija Grīnberga (Foto dizaina izglītības programma), Melānija Ažēna (Reklāmas dizaina izglītības programma), Agnese Diāna Šteinberga un Franciska Anna Beļāne (Multimediju dizaina izglītības programma), Kevins Mednis (Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programma), Dominiks Lapsa (izglītības programma Metāla izstrādājumu dizains). Pavadošā persona Vizuālā tēla stilista izglītības programmas metodiķe Dace Dēliņa-Lipska.

    Uz OMNIA institūtu, Somijā, Espū (Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia) no 2019. gada 24. novembra līdz 2019. gada 7. decembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Madara Līva Brigmane un Alise Sedliņa-Brūdere (Apģērbu dizaina izglītības programma), Kristians Štībelis un Marks Kristiāns Ābele (Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma). Pavadošā persona speciālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Laura Dzērve

    Pedagogu mācīšanās mobilitātē uz Tamperes konservatoriju, Somijā no 2019. gada 27. oktobrim līdz 2019. gada 2. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies Mūzikas vidusskolas mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Inna Pozdņakova un Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja, čella spēles skolotāja Dita Barona.

    Pedagogu mācīšanās mobilitātē uz Madrides mākslas skolu, Spānijā (Escuela de Arte 3) no 2019. gada 3. novembra līdz 2019. gada 9. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies direktore Inga Auziņa un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas pedagogs Edijs Ābelis.

  •  

  • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina pieteikšanos audzēkņu starptautiskajām mobilitātēm Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

    Mobilitātei uz Tamperes konservatoriju, Somijā aicināti pieteikties "Taustiņinstrumentu spēle", "Stīgu instrumentu spēle", "Pūšaminstrumentu spēle" un "Sitaminstrumentu spēle" izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (4). Mobilitāte notiks laika posmā no 2019. gada 27. oktobra līdz 2019. gada 9. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta.

    Mobilitātei uz Porto Mākslas skolu, Portugālē (Escola Artística de Soares dos Reis) aicināti pieteikties Metāla izstrādājumu dizaina, Multimediju dizaina, Reklāmas dizaina un Foto dizaina izglītības programmu audzēkņi.
    Dalībnieku skaits ierobežots (1 FD, 2 MMD, 1 RD, 2 MID). Mobilitāte notiks laika posmā no 2019. gada 10. novembra līdz 2019. gada 23. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kā pavadoša persona mobilitātes dosies Dace Dēliņa-Lipska, Vizuālā tēla stilista izglītības programmas metodiķe.

    Mobilitātei uz OMNIA institūtu, Somijā, Espū (Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia) aicināti pieteikties Apģērbu dizaina un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (2 AD, 2 KID). Mobilitāte notiks laika posmā no 2019. gada 24. novembra līdz 2019. gada 7. decembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kā pavadošā persona mobilitātē dosies Laura Dzērve, speciālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja.

    Pieteikšanās kārtība

    Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV.
    Europass CV var izveidot šeit: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose.
    CV izveidošanā atbalstu var meklēt pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv, tālr. 29882813.

    Pieteikuma anketa visu mobilitāšu pretendentiem ir pieejama šeit: DOCX fails.

    Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums un dalībnieka Europass CV jāiesniedz līdz 2019. gada 8. oktobra pulksten 12.00. Mākslas izglītības programmu audzēkņiem pieteikums un CV jāiesniedz karjeras konsultantam Nilam Kuncītim Alejas ielā 18, tornītī administrācijas pusē. Mūzikas izglītības programmas audzēkņiem pieteikums un CV jāiesniedz e-klases administratorei Initai Virdziniecei Ausekļa ielā 11/15.

    Atlases kritēriji

    Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums, pieteikumā aprakstītā motivācija piedalīties, valodas zināšanu novērtējums, pašvērtējums. Lai pretendētu uz mobilitāti, pretendentam ir jābūt sekmīgam visos mācību priekšmetos, tiks ņemts vērā stundu apmeklējums, iesaiste ārpusskolas aktivitātēs, sasniegumi, vērtējumi profesionālajos priekšmetos.

    Atlases kārtība

    Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatīti stipendiju komisijas sēdē 2019. gada 10. oktobrī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību projektā.

    Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" līguma Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

    Vairāk informācijas pie projektu vadītājām:
    Ingas Kuncītes inga.kuncite@lmmdv.edu.lv, tālr. 29604489
    Iritas Kalējas irita.kaleja@lmmdv.edu.lv, tālr. 26470868

  •  

  • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenos starptautisku mobilitāšu projektu.

    Jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra lēma par PIKC LMMDV februārī iesniegtā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA102-060137 apstiprināšanu. Projekts tiks īstenots laika posmā no 01.09.2019. līdz 31.05.2021.

    Projekta ietvaros tiks īstenotas mobilitātes mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmu pedagogiem un audzēkņiem: 13 pedagogiem personāla mācīšanās mobilitātes; 54 audzēkņiem (un 14 pavadošām personām) profesionālās prakses partnerorganizācijās.

    Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas programmas Erasmus+ mobilitātes noteiktām izglītības programmām:
    • OMNIA institūts (Somija) – Vizuālā tēla stils, Apģērbu dizains, Koka izstrādājumu dizains;
    • Vantas profesionālā skola (Somija) – Reklāmas dizains, Foto dizains, Koka izstrādājumu dizains;
    • Glāzgovas Kelvina koledža (Apvienotā Karaliste) – Apģērbu dizains, Vizuālā tēla stils, Metāla izstrādājumu dizains, Izglītības programmas "Populārā un džeza mūzika" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi;
    • Soares dos Reis mākslas skola Lisabonā (Portugāle) – Metāla izstrādājumu dizains, Reklāmas dizains, Foto dizains, Multimediju dizains;
    • Tartu mākslas skolā (Igaunija) – Interjera dizains, Māksla;
    • Vīnes mākslas skola (Austrija) – Keramikas izstrādājumu dizains, Māksla;
    • Uherskes Hradištes mākslas vidusskola (Čehija) – Ādas izstrādājumu dizains, profesionālo priekšmetu pedagogi;
    • SASKY profesionālā skola (Somija) – Tekstila izstrādājumu dizains, Interjera dizains, Arhitektūra, profesionālo priekšmetu pedagogi;
    • Madrides mākslas skola (Spānija) – Metāla izstrādājumu dizains, profesionālo priekšmetu pedagogi;
    • Tartu Mūzikas skola (Igaunija) – Izglītības programmu "Stīgu instrumentu spēle" un "Pūšaminstrumentu spēle" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi;
    • Tamperes konservatorija (Somija) – Izglītības programmu "Taustiņinstrumentu spēle", "Stīgu instrumentu spēle", "Pūšaminstrumentu spēle" un "Sitaminstrumentu spēle" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi;
    • Prešovas Universitāte (Slovākija) – Izglītības programmu "Diriģēšana" un "Vokālā mūzika" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi.

    2019. gada rudenī notiks pirmās projekta mobilitātes uz Porto mākslas skolu, Madrides mākslas skolu, Glāzgovas Kelvina koledžu un Omnia institūtu. Starptautiskās mobilitātes veicina PIKC LMMDV un nozares pārstāvju sadarbību, sekmē starptautiskas pieredzes pārņemšanu, veicina viedokļu apmaiņu nozares profesionāļu starpā, uzskatāmi un ar praktiskiem piemēriem parāda uzņēmumu darbību, izmantotās tehnoloģijas, iekārtas, materiālus, aprīkojumu, uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu, darba drošības praktisko pielietojumu. Tāpat pieredzes apmaiņā dalībnieki gūst viedokli par citu valstu mācību pieejām, metodiku un metodēm, profesionālās izglītības darba organizāciju, eksāmenu saturu, zināšanu vērtēšanu, pieredzes atzīšanu. Visas mobilitātes tiek īstenotas ar programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

  •  

  • Projekta ietvaros LMMDV audzēkņi paplašina zināšanas dažādās radošajās jomās

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā noslēdzies Melngaiļskolas atbalsta biedrības organizētais projekts "Mēs esam un darām, lai būtu". Pavisam projektā piedalījās 73 LMMDV audzēkņi, kā arī pedagogi. Projekta ietvaros ir īstenotas vairākas aktivitātes, lai pilnveidotu un paplašinātu teorētiskās un praktiskās iemaņas dažādās radošajās jomās.

    Projekta aktivitātes noslēdzās 21. jūnijā un pateicoties izvirzītajiem projekta mērķiem, tā dalībnieki ir guvuši priekšstatu par 3D priekšmetu izgatavošanu skolotāja Edija Ābeles vadībā un iepazinušies ar IT skaņu tehnoloģijām, kā rezultātā izveidoti reklāmas balss ieraksti, atbilstoši radio standartiem skolotāja Dzintara Vītola vadībā.

    Tāpat projekta dalībnieki apguva pamatzināšanas foto veidošanā un apstrādē skolotāja Ēvalda Vanaga vadībā, kā arī bija iespēja darboties radošajās darbnīcās, kur izkopa veiksmīgas publiskās runas ABC pamatus pasniedzējas Zanes Daudziņas vadībā.

    Nodarbību mērķis bija dot jauniešiem iespēju iepazīt dažādās radošas personības, palīdzēt izprast darbu ar IT skaņu tehnoloģijām, kā arī nodrošināt praktiskās nodarbības gan skaņu ierakstu studijā, gan darbā ar 3D tehnoloģijām un foto veidošanā, gan pilnveidot publiskās runas iemaņas.

    Projekts īstenots programmas ""Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"" ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm.

    Aktivitātes tiek organizētas, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuriem ir risks pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

    ESF
  •  

  • Aicinām piedalīties Latvijas-Lietuvas starpvalstu projektā

    Projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros izsludināta atklāta pieteikšanās četru dienu ilgam praktiskajam semināram un radošo darbnīcu programmai Liepājā – Modernās tehnoloģijas – pielietošana, dalīšanās, koordinēšana.

    Informācija par projektu, pieteikuma veidlapa nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmai:
    Programma: PDF
    Pieteikuma forma: DOCX

    Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 14. jūnijam jānosūta uz e-pastu sanda.liepa-vjakse@lmmdv.edu.lv.

    Profesionālās izglītības kompetenču centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (PIKC LMMDV) izsludina atklātu konkursu dalībai vienas nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmā Modernās tehnoloģijas – pielietošana, dalīšanās, koordinēšana. Publisko semināru un radošo darbnīcu dalībnieki Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvju vadībā iegūs iespēju iepazīties ar Liepājas izglītības iestāžu pieejamām tehnoloģijām, tās pielietojuma iespējām un nozīmību profesionālajā izglītībā. Tiks pievērsta uzmanība šo resursu efektīvākai izmantošanai, semināra un radošo darbnīcu laikā izstrādājot teorētisko pamatu sadarbības modelim, kas atvieglotu resursu pieejamību un koordinēšanu. Praktisko semināru un radošo darbnīcu sesija notiks no 17. līdz 20. jūnijam Liepājā.

    Četru dienu garumā sesija koncentrēsies uz izpratnes iegūšanu par Liepājas izglītības iestāžu rīcībā esošo materiāltehnisko bāzi un iespējām. Semināros lektori-praktiķi rosinās dalībniekus iepazīt, kā arī analizēt esošos resursus. Iegūtās zināšanas būs noderīgas dalībniekiem modeļa izveidē resursu efektīvākai izmantošanai Liepājā, pieļaujot iespēju, ka izveidotais modelis ir pielāgojams arī citos apstākļos, pārnesot to izvēlētajā ģeogrāfiskajā vietā. Iegūtās prasmes semināra un radošo darbnīcu dalībniekiem ļaus izprast situāciju profesionālajā izglītībā, tās izaicinājumus, kā arī dos iespēju līdzdarboties efektīva resursu izmantošanas modeļa izveidē, kas vēlāk var tik pielāgoti un īstenoti viņu profesionālajā darbībā un karjeras izaugsmē, tādēļ profesionālās izglītības izglītojamie un pārstāvji ir īpaši gaidīti.

    Četri dalībnieki no Lietuvas - divi no Klaipēdas Kultūras komunikācijas centra (KKKC) un divi no Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledžas, kā arī - divi no Kuldīgas, tiek aicināti piedalīties atklātā nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmā Modernās tehnoloģijas – pielietošana, dalīšanās, koordinēšana. Izmitināšanas, ēdināšanas un apmācību izmaksas tiks segtas no projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" finansējuma.

    PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārraudzības izglītības iestāde, kas nodrošina vidējo profesionālo izglītību mūzikas, mākslas un dizaina jomā, 22 dažādas izglītības programmas, tāpat skola ir Kurzemes reģiona metodiskais centrs, metodiski atbalstot Kurzemes reģiona mākslas un mūzikas skolas. PIKC LMMDV organizē un īsteno dažādus radošo jomu projektus, iepazīstina ar mūsdienu mūzikas, mākslas un dizaina tendencēm, attīsta radošās industrijas, vecina sadarbību starp dažādām radošo jomu organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

    Šī PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas" izglītības programma notiek kopīgā projekta Nr. LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir 220 193,06 eiro, tostarp 187 164,08 eiro no ERAF finansējuma.

    Informācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālu nostāju.

    Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties:
    PIKC LMMDV metodiķe mākslā Sanda Liepa-Vjakse
    e-pasts: sanda.liepa-vjakse@.lmmdv.lv

  •  

  • Jauns starpvalstu projekts

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola uzsākusi dalību projektā "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai (CCI & SUSTAINABILITY)" Nr. LLI-338.

    Projekts LLI-338 ir iniciatīva izglītības platformas izveidei, apvienojot vairāku pārrobežu partneru intelektuālo ieguldījumu: Kuldīgas novada pašvaldība, Viļņas mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonija (augstākā izglītība), Klaipēdas kultūras komunikācijas centrs (Klaipēdas pašvaldība), PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (vidējā profesionālā izglītība).

    Projekta iecere ir sniegt ieguldījumu darbaspēka intelektuālās kapacitātes stiprināšanā, kas ir vienots izaicinājums visai programmas teritorijai un viens no svarīgākajiem resursiem reģionālās attīstības veicināšanai.

    Projekta mērķis ir īstenot 2 gadu izglītības programmu 160 dalībniekiem un modernizēt projekta partneru darbnīcu un studiju telpas, uzstādot IKT, multimediju (Klaipēda), konferenču (Nida), tekstila (Liepāja) un 3D prototipēšanas (Kuldīga) aprīkojumu. Dalībnieki no tādām jomām kā māksla, dizains, izglītība, uzņēmējdarbība u.c. tiks aicināti pieteikties apmācībām un radošajām darbnīcām, bet plašākai sabiedrībai būs pieejamas publiskas lekcijas par un ap radošu domāšanu, kā arī izstādes. Savukārt sadarbības partneru modernizētās darbnīcas un studijas būs pieejamas daudzveidīgu apmācību un sa-darbnīcu projektu īstenošanai radošo industriju jomā.

    Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas rajona pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir EUR 220 193.06, tostarp EUR 187 164,08 no ERAF finansējuma.

    LV-LT-projekta-logo
  •  

  • STARPTAUTISKĀ MĀCĪBU PRAKSE SPĀNIJĀ

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Tekstilizstrādājumu un ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskā mācību praksē uz Malagu, Spānijā.

    Prakse notika laika posmā no 23. marta līdz 6. aprīlim. Pieredzi Malagā guva Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas 3. kursa audzēkne Kitija Bērziņa, 1. vsk. audzēkne Inese Grinberga un Ādas izstrādājumu izglītības programmas 3. kursa audzēkne Nikola Busote-Uzuliņa.

    Audzēknes praksē pavadīja divas nedēļas Malagā, kuru organizēja "Tribeka" institūcija, kas paredzēja gan praktisku apmācību uzņēmumā "Cudeca", gan vizīti Mākslas skolā un muzejos. Brīvajā laikā audzēknes varēja iepazīties ar Malagas pilsētu un tās kultūru. Kā pavadošā persona līdzi devās Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas metodiķe Sandra Zāle-Zālīte.

    Inese: Liels paldies par iespēju piedalīties šajā projektā. Man ļoti patika Malagā. Tā ir skaista pilsēta ar krāšņu dabu, skaistu vecpilsētas arhitektūru. Un protams laipniem, atsaucīgiem, smaidīgiem cilvēkiem. Brīvajā laikā baudījām Malagas kultūru un mākslu. Apmeklējām Pikaso muzeju, Ekskluzīvo Auto un modes muzeju, Malagas muzeju, Pompidū centru, Alkazaba cietoksni, Katedrāli un citas skaistas vietas. Aizbraucām uz Gibraltāru un Rondu. Bijām vizītē Malagas Mākslas skolā. Pozitīva atziņa, ka arī Malagas Mākslas skolā mācās jaunieši pirms vidusskolas, kā arī dažāda vecuma cilvēki pēc vidusskolas. Mācīties nekad nav par vēlu!

    Praksi es vērtēju pozitīvi. Organizācija, kurā bijām, strādā ar lietotiem apģērbiem dodot tiem otro iespēju. Jaunu produktu radīšanā tika izmantos lietotais apģērbs - no vairākiem šķietami nederīgiem apģērbiem, tika radīts viens jauns. Redzot milzīgo apģērbu apjomu, aptvēru cik daudz resursu tam tiek izmantots un tas stiprināja manu pārliecību par to, ka dot lietotam apģērbam otro iespēju ir jēgpilni un ilgtspējīgi, gan sociāli atbildīgi, gan atbildīgi pret pasaules ekoloģiju. Šī iegūtā pieredze un prakse palīdzēja man gūt iedvesmu kvalifikācijas darba izstrādei.

    Nikola: Es priecājos par to, ka tika dota iespēja braukt praksē uz Malagu, kur silts gaiss un jūra pie sāniem veldzēja manu prātu. Prakses laikā baudīju Malagas viesmīlību. Daudz skicēju, iepazinu vietējos māksliniekus. Gāju uz vietējiem muzejiem. Iepazinu vairāk Pablo Pikaso dzimteni, kur tik tiešām var sajust viņa klātbūtni.

    Kitija: Manuprāt, šī prakse bija ļoti interesanta. Ieguvu jaunas zināšanas apģērbu jomā. Malaga – ļoti skaista pilsēta. Man patika ekskursija Malagas Mākslas skolā. Ar sajūsmu apskatīju Malagas Auto un modes muzeju, ļoti iespaidīgs un spilgts muzejs. Iepriecināja Malagas iedzīvotāji un arī mūsu gide – ļoti laipni, smaidīgi un atsaucīgi cilvēki! Bija liels prieks, izmantot šo iespēju un pabūt šajā praksē!

    Sandra Zāle-Zālīte: Prakses laikā strādājām labdarības organizācijā "Cudeca", kura nodarbojas ar lietotu mantu savākšanu un realizāciju, iegūtos līdzekļus ziedojot labdarības mērķiem. Mieteņu uzdevums bija no lietotiem apģērbiem veidot jaunus mūsdienīgus apģērbus vai interjera priekšmetus, tā dodot apģērbam jaunu dzīvi. Šī tēma pasaulē šobrīd ir ļoti aktuāla, jo tekstila rūpniecībā ir milzīga pārprodukcija. Rodas jautājums: kur to visu likt? Tādēļ tekstila dizaineru prātus nodarbina jautājums, kā šos saražotos tekstila kalnus lietderīgi izmantot. Audzēknēm bija iespēja likt lietā savu izdomu, radošumu un amata prasmes, lai pārradītu nevienam nevajadzīgās lietas jaunos dizaina priekšmetos.

    Apmeklējām Malagas Mākslas skolu, kura ir slavena ar to, ka tajā savulaik par pasniedzēju ir strādājis Pablo Pikaso tēvs. Skolā ir dzīvas mākslas un dizaina tradīcijas, un iespējams, ka šī skola nākotnē varētu būt mūsu sadarbības partneris projektos. Brīvajā laikā iepazinām un baudījām Malagas provinces bagāto kultūras un mākslas vēsturi, apmeklējot muzejus un ceļojot pa tuvējo apkārtni. Kopumā šis laiks bija radošuma un pozitīvu emociju pilns.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  •  

  • STARPTAUTISKĀ MĀCĪBU PRAKSE VĀCIJĀ

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Apģērbu dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskā mācību praksē uz Berlīni, Vācijā.

    Prakse notika laika posmā no 6. aprīļa līdz 20. aprīlim. Pieredzi Berlīnē guva Apģērbu dizaina izglītības programmas 3. kursa audzēknes Danita Šķila, Lāsma Grasmane, Laura Letīcija Miezīte un Vēsma Ozola.

    Audzēknes praksē pavadīja divas nedēļas Berlīnē, kuru organizēja "Berlink" institūcija, kas paredzēja gan praktisku apmācību uzņēmumos "Vorteeex" un "Naturstoffe Halina Kowalska". Brīvajā laikā audzēknes varēja iepazīties ar Berlīnes pilsētu un tās kultūru. Kā pavadošā persona līdzi devās Apģērbu dizaina izglītības programmas pedagogs Marita Viļumsone.

    Laima, Danita: Berlīne mūs sagaidīja saulaini. Uzplaukusi zaļa un karsta. Aizvadītas 2 nedēļas, strādājot mazā pašmāju uzņēmumā Berlīnē Bija lieliska iespēja redzēt kā no A līdz Z tiek veidota dizaineres produkcija. Mēs piedalījāmies visos tā posmos.

    Aizvadītas 2 nedēļas, strādājot mazā pašmāju uzņēmumā Berlīnē. Kopumā laiks tika pavadīts ļoti pozitīvā atmosfērā, iepazīstot jaunus cilvēkus, kultūru un gūstot jaunu pieredzi. Biju sajūsmā par to, ka laiku vairāk vai mazāk varējām plānot pašas, sarunāt visu ar uzņēmuma vadītāju. Strādājām salīdzinoši daudz stundu, taču gandarījums bija liels, jo palīdzējām vietējam uzņēmumam, kas nav milzīga rūpnīca. Arī ar pavadošo skolotāju lieliski pavadījām laiku. Brīvajos brīžos apmeklējām muzejus un dažādus kultūras objektus. Kopumā divas nedēļas paskrēja nemanot. Ja būtu iespēja piedalīties citos Erasmus+ projektos, noteikti piedalītos. 

    Marita Viļumsone: Starptautiskos projektos esmu piedalījusies jau daudzas reizes; gan pieredzes apmaiņas braucienos uz dažādām skolām kopā ar audzēkņiem, gan tikai skolotājiem domātos projektos.

    Audzēkņu prakse specialitātei atbilstošā uzņēmumā Berlīnē likās laba iespēja iepazīt darba vidi pašā Eiropas centrā Vācijā. Jebkurš brauciens ārpus ierastās vides, ir noderīgs, jo brīvajā laikā arī apmeklējām muzejus, vēsturiskas vietas, iepazinām citas, atšķirīgas kultūras, runājam ar cilvēkiem utt. Protams, apmeklējām mākslas galerijas un Salvadora Dali muzeju. Paldies par iespēju pabūt Berlīnē!

    līdzfinansē ES Erasmus+
  •  

  • pilnveido publiskās runas iemaņas pie Zanes Daudziņas

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) audzēkņiem laika posmā no 12. līdz 13. aprīlim bija iespēja piedalīties aktrises Zanes Daudziņas kursos "Veiksmīgas publiskās runas ABC", lai apzinātos publiskās uzstāšanās psihiskos un fiziskos nosacījumus, kā arī trenētu publiskai runai nepieciešamās iemaņas.

    Kursi īstenoti sabiedriskā labuma organizācijas "Melngaiļskolas atbalsta biedrība" Jauniešu iniciatīvas projekta "Mēs esam un darām, lai būtu" aktivitātes "Prezentācijas/uzstāšanās" ietvaros. Kursu noslēgumā jaunieši atzina, ka viņiem meistarklases ļoti patika. "Nodarbības bija ļoti produktīvas un noderīgas. Es šajās meistarklasēs atraisījos vairāk, varēju būt es pati, uzzināju daudz ko noderīgu – knifiņus, metodes, idejas, informāciju, ko arī noteikti pielietošu gan darbā ar sevi, gan citiem. Pēc katras nodarbības jutos uzlādēta ar pozitīvo enerģiju. Tagad es vairāk sev uzticos, zinu, kā labāk koncentrēties un noskaņot sevi pirms kāpju uz skatuves vai runāju ar publiku," stāsta kursu dalībniece.

    Arī pārējie meistarklases dalībnieki atzina, ka Zane Daudziņa ir ļoti harizmātiska personība, kurā ir vērts ieklausīties. Jaunieši arī iesaka citiem izmantot iespējas piedalīties šādās lekcijās un apstiprina, ka, ja būtu iespēja, tad noteikti meistarklasi apmeklētu vēlreiz.

    "Nodarbībās centāmies panākt, lai jaunieši apzinās savus personiskos psiholoģiskos un fiziskos resursus, kas nepieciešami veiksmīgas publiskās runas īstenošanā. Nodrošināju, lai audzēkņi zina un prot veikt dažus efektīvus ķermeņa atbrīvošanās paņēmienus, kā arī spēj uzstādīt runas mērķi un veidot efektīvu uzstāšanās struktūru. Svarīgi bija panākt, lai kursa beigās audzēkņi spēj īstenot apgūtās iemaņas arī praksē," stāsta Zane Daudziņa.

    Projekts tiek īstenots programmas ""Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"" ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm. Aktivitātes tiek organizētas, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuriem ir risks pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

    ESF Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
  •  

  • PIETEIKŠANĀS uz starptautiskajām praksēm

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros:
    • četriem Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Vāciju, Berlīni, laika periodā no 2019. gada 7. aprīļa līdz 20. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais ilgums braucienam - 14 dienas;
    • trijiem Tekstilizstrādājumu dizaina un ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņiem ir iespēja doties 2 nedēļu praksē uz Spāniju, Malagu, laika periodā no 2019. gada 24. marta līdz 6. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais ilgums braucienam – 14 dienas.

    Tā kā mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks savlaicīgi informēti. Audzēkņiem abos braucienos līdzi dosies pavadošā persona (pedagogs vai cits skolas darbinieks).

    Konkursam var pieteikties tikai sekmīgie skolas jaunieši.

    Lai pieteiktos dalībai praksē, jāaizpilda pieteikuma anketa, kuru iespējams lejupielādēt šeit:
    Vācija – DOCX
    Spānija – DOCX
    un jāsagatavo Europass CV angļu valodā. Savu Europass CV vari izveidot attiecīgajā vietnē:  https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose, taču ja tā izveidošana sagādā grūtības, pēc padoma iespējams vērsties pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša, rakstot nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv vai zvanot 29882813.

    Aizpildīta, izdrukāta un parakstīta pieteikuma anketa un Europass CV jāiesniedz Alejas ielā 18, mācību daļā Sandai Liepai-Vjaksei līdz 2019. gada 4. februārim pulksten 14.00.

    Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatītas stipendiju komisijas sēdē 14. februārī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti.

    Dalībnieku atlases procesā ņems vērā Izglītības programmu vadītāju, audzinātāju un skolotāju ieteikumus, vidējo vērtējumu mācībās, citus sasniegumus, korekti aizpildīts un laikus iesniegts pieteikums, motivācijas vēstule (tās saturs), kvalitatīvs Europass CV, stipendiju komisijas ieteikumi.

    Noslēgumā katrs projekta dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē un pieredzes apmaiņā. Vairāk informācijas pie izglītības metodiķes Sandas Liepas-Vjakses
    e-pasts: sanda.liepa-vjakse@lmmdv.edu.lv,
    tālr. 26478583.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  •  

  • Projekts "RAD(R)OŠS"

    Atbalstīts biedrības "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" projekts "RAD(R)OŠS", kas tiks īstenots sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un Saldus mākslas skolu.

    Projekta "RAD(R)OŠS" mērķis ir iesaistīt un atbalstīt jauniešus projekta plānošanā un īstenošanā, ar neformālās izglītības metodēm attīstot prasmes, kas veicina jauniešu līdzdalību un palielina motivāciju mācīties. Kopā projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 30 līdz 40 PIKC LMMDV audzēkņu.

    Projekta ietvaros notiks:
    • Projekta plānošanas un īstenošanas sapulces, kurās tiks iesaistīti mērķa grupas jaunieši. Aktivitātes mērķis ir organizēt regulāras tikšanās reizes, plānošanas sapulces, kurās iesaistīti jaunieši, projekta idejas iniciatori un atbilstoši mērķa grupai noteiktie projekta dalībnieki. Iepriekš plānošanas reizēs jaunieši izvirzījuši 3 virstēmas – skaņa un gaisma, vizuālais tēls un atspoguļojums, kustība un plastika. Plānošanas reizēs jaunieši plānos norisi, gatavos darba plānu, mērķi, uzdevumus, darba metodes Radošās nedēļas īstenošanai, kā arī iesaistīsies praktisko jautājumu risināšanā sadarbībā ar projekta vadības komandu.
    • Radošā nedēļa 2019. gada jūlijā Saldus pilsētā, kuras rezultātā tiks sekmēta sociālo prasmju, komunikācijas prasmju, organizatorisko prasmju, plānošanas prasmju, risku identificēšanas prasmju, problēmjautājumu risināšanas prasmju, risku izvērtēšanas un novēršanas prasmju attīstība, izveidota visu dalībnieku kopīga performance mūsdienu jauniešu problēmjautājumu atspoguļošanai. Aktivitātes mērķis ir īstenot plānošanas aktivitātē jauniešu plānotās darbības, un, ar iepriekš sagatavotām metodēm, sekmēt jauniešiem noteiktu prasmju attīstību. Tiks īstenotas darbības, kuru rezultātā tiks izveidota visu dalībnieku kopīgi veidota performance, attiecīgi izvēlētās 3 virstēmās. 2. aktivitātes laikā dalībnieki brīvprātīgi sadalīsies 3 komandās (atbilstoši virstēmām) un 4 dienas darbosies pie noteiktu uzdevumu izpildes, lai sasniegtu uzstādītos mērķus. 5. dienā dalībnieki prezentēs rezultātu. Iepriekšējās plānošanas sapulcēs jaunieši izvirzījuši ideju par to, ka vēlas kopīgi veidot multimediālu performanci ar iespējamo nosaukumu "Nenosakāmā diagnoze". Jaunieši izvirzīto performances nosaukumu skaidro ar to, ka vēlas atspoguļot mūsdienu jauniešu raksturiezīmes, sociālās lomas, aktuālās problēmas, skolā, ikdienā, mājās, radot jauniešu "diagnozes", dažādos sociālos slāņos jomās, apspēlējot tās ar skaņu un gaismu, veidojot tēlus un vizuālos atspoguļojums, kā arī izmantojot kustības un plastikas elementus.
    • Izvērtēšana, kurā jaunieši analizēs iegūtās prasmes un to pielietojumu turpmāk sadzīvē un mācībās, projekta ietekmi uz mērķauditoriju un turpmākos darbības plānus projekta ilgtermiņa ietekmes nodrošināšanai.

    Projekta finansējums: 4600 EUR
    Projekta īstenošanas termiņš: 1.01.2019. - 31.07.2019.

    Projekts atbalstīts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus", Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izsludinātā atklātā projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" ietvaros.

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    tālr. 29604489
    e-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ESF
  •  

  • projekts "Mācību procesa nodrošināšana PIKC LMMDV"

    No 2018. gada 1. maija līdz 31. oktobrim īstenots VKKF projekts "Mācību procesa nodrošināšana PIKC LMMDV". Tā rezultātā iegādāti divi jauni mūzikas instrumenti - čells Christina Stein 3/4 izmērs un klarnete Buffet Conservatoire BC1134C-2-0, kā arī futrālis digitālajām klavierēm Clavia Nord Stage 2 EX 88 un stīgu komplekts čellam. Projekta kopējais finansējums 3400 EUR.

    Projekta vadītāja
    Irita Kalēja
    tālr. 26470868
    e-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

    VKKF
  • STARPTAUTISKĀ MĀCĪBU PRAKSE IGAUNIJĀ UN SOMIJĀ

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Mākslas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskās mācību praksēs uz Tartu Igaunijā un Espo Somijā.

    Abas prakses notika laika posmā no 21. oktobra līdz 3. novembrim, kur starptautisku pieredzi Tartu Mākslas skolā guva Mākslas izglītības programmas 2. kursa audzēknes Laura Briede un Lalita Paula Ozoliņa. Savukārt Somijā, Espo pilsētā esošajā starpdisciplinārajā mākslas izglītības centrā OMNIA praksē viesojās Koka izstrādājumu dizaina 1. kursa audzēknis Daniels Asbergs, 2. kursa audzēkņi Edvards Ķupis un Edgars Mariuss Bents, kā arī 4. kursa audzēknis Mārtiņš Kuncītis. Audzēkņi abās praksēs pavadīja divas nedēļas, kuru laikā darbojās iepriekš sagatavotā darba programmā un ar konkrētu, viņu specialitātei atbilstošu, mācību prakses uzdevumu.

    Brīvajā laikā audzēkņi iepazinās ar abu valstu kultūrtelpai atbilstošo vidi un pilsētām. Mākslas nodaļas audzēkņiem kā pavadošā persona mobilitātes programmā devās līdzi Foto dizaina nodaļas vadītājs un skolotājs Ēvalds Vanags, kurš dalās par pieredzēto: "Brīvo laiku centāmies izmantot lietderīgi – vai nu darbojoties skolā un trenējot zīmēšanas iemaņas, vai dodoties iepazīt pilsētā jaunas vietas. Nedēļas Tartu pagāja raiti – paspējām apmeklēt trīs izstādes, palīdzēt izgatavot grāmatu un sakārtot darbnīcu papīra muzejā, apmeklēt visus gaismas festivāla objektus gida pavadībā, kā arī saēsties daudz kūku un galu galā izdauzīties arī AHHAA zinātnes centrā."

    Mākslas izglītības programmas audzēknes par mobilitātē gūto:
    Laura - Man ļoti patika šīs projekta divas nedēļas. Mēs katru dienu kaut ko darījām no rīta līdz pat vakaram. Devāmies uz dažādām apskates vietām pilsētā un apmeklējām nodarbības skolā. Visā šajā nodarbinātībā es nejutos nogurusi, bet gan pretēji – atpūtusies. Bija interesanti būt Tartu mākslas skolā. Ļoti daudz runājām ar skolotājiem un ar vietējiem audzēkņiem. Izbaudīju AHHA centru, Tartu nacionālo muzeju un "Staro Tartu" gaismas festivāla norisi. Man šis braucien ļoti ilgi paliks prātā.
    Lalita – divas nedēļas, kas tika pavadītas Tartu, bija ļoti interesantas. Šis projekts tiešām ir patīkamu atmiņu un pieredzes pilns. Tartu Mākslas skola ir ļoti jauka, skolotāji draudzīgi un izpalīdzīgi, mums vienmēr bija interesanti uzdevumi. Darbus veicām ar prieku un entuziasmu. Brīvajā laikā apmeklējām daudz dažādas kultūras vietas, bijām vairākās mākslas izstāžu atklāšanās, papīra muzejā, gaismas festivālā, AHHAA centrā un Tartu Nacionālajā muzejā. Apskatījām pilsētu un tās arhitektūru, arī ielu mākslu. Mana mīļākā vieta bija Nacionālais muzejs, jo fascinē tās arhitektūra un tas, kā tiek izstādīti muzeja apskates materiāli. Brauciens sniedza tikai pozitīvas emocijas, es iemācījos daudz ko jaunu, ieguvu labu pieredzi un spilgtas atmiņas. Domāju, ka brauciens vienmēr paliks sirdī kā viens no maniem spilgtākajiem skolas piedzīvojumiem.

    Savukārt Koka izstrādājumu izglītības programmas audzēkņiem uz Somiju un OMNIA izglītības centru devās līdzi Koka izstrādājumu dizaina skolotājs Guntis Jekste: "Šī bija lieliska iespēja iepazīt citu skolu iespējas, kā arī mācību procesu koka izstrādājumu projektēšanā un izgatavošanā. Paveicamā darba uzstādījums praksē bija virtuves  naža turētāja izgatavošana - mazam, vidējam un lielam nazim. Uzdevuma veikšanai bija pieaicināti vairāki profesionāļi, tostarp konsultācijas ar OMNIA veikala vadītāju un šefpavāru, kas izvērtēja prototipus, lai labāk izprastu to plusus un mīnusus pirms gala produkta izgatavošanas.

    Arī audzēkņi par praksē pieredzēto dalās savās sajūtās:
    Daniels - Šis projekts mani izglītoja daudzos veidos. Piemēram, es iemācījos kā apieties ar kokmateriālu lielo aparatūru. Apmeklējam daudz dažādu muzeju. Kopā devāmies arī ekskursiju tūrēs uz Helsinkiem. Pret mums skolā cilvēki izturējās jauki un vienmēr mums palīdzēja, ja bija nepieciešama palīdzība. Galu galā mobilitāte bija piedzīvojums un laba pieredze manai turpmākajai izaugsmei izvēlētajā profesijā.
    Edvards – bieži pārvietojāmies ar vilcienu un bija iespējams vērot vietējo arhitektūru, kas paplašināja mūsu redzesloku. Somija ir liela valsts, taču infrastruktūra it tik pārdomāta, ka iespējams viegli tajā nokļūt no viena punkta uz otru. Somija bagāta ar savu muzeju daudzveidīgo piedāvājumu un upju skaitu – kas sasniedz 200 000 ūdenstilpņu. Arī tūristi šo valsti ļoti iecienījuši. Izglītības centra OMNIA ēka, kuras nosaukums tulkojumā saistīts ar visu lietu apzīmējumu, ir ļoti moderna. Prakses uzdevums arī bija ļoti interesants, un tā ietvaros iepazināmies ar jomas speciālistiem.
    Edgars – apbrīnoju Somiju, kurā gandrīz katru dienu nomainās gadalaiks – vienu dienu rudens, jau otrā – ziema. Patika kalnainie skati, kurus bija iespējams vērot, braucot ar vilcienu. Patika uzdotais prakses uzdevums, kurš šķita interesants un lika atraisīt savu radošo domāšanu. Lielākoties visi uzrunātie cilvēki un audzēkņi bija atvērti un gatavi palīdzēt. Vietējie audzēkņi ir ļoti disciplinēti un rūpīgi ievēro iekšējās drošības noteikumus strādājot ar tehnikām, ir ko mācīties.
    Mārtiņš - šajā Erasmus+ mobilitātes projektā man bija iespēja strādāt uz darbagaldiem, kuri iepriekš vēl nebija apgūti. Bija iespēja redzēt kā mācības notiek citā valstī, iespēja uzzināt pavāra viedokļus par produktu, ko radījām prakses uzdevuma ietvaros (nažu turētāju), kā arī OMNIA pārdevējas viedokli.

    Tartu Espo līdzfinansē ES Erasmus+
  •  

  • Saņemts Valsts Kultūrkapitāla finansējumus mūzikā

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību "Melngaiļskolas atbalsta biedrība" saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda 3. projektu konkursa kārtas finansējumu kopā 6700 eiro apmērā projektu "Meistarklases profesionālās meistarības pilnveidei", "Jam Session" un "Zelta Griezums – Latvijai 100" īstenošanai.

    Projekta "Meistarklases profesionālās meistarības pilnveidei" ietvarā gan pedagogiem, gan audzēkņiem būs iespēja smelties zināšanas un labo praksi no savas jomas speciālistiem. Par to vadītājiem uzrunāti pianists Artūrs Cingujevs, vijolniece no Horvātijas Jevjēnija Epšteine, čelliste Diāna Ozoliņa, ģitārists Kaspars Zemītis, sitaminstrumentālists Guntars Freibergs, flautiste Dace Bičkovska, klarnetists Mārtiņš Circenis, trompetists no ASV Adams Rapa, trombonists Artūrs Bērziņš, diriģents, mūzikas vēsturnieks Andris Vecumnieks, operdziedātājs Krišjānis Norvelis, pasākumu organizēšanas, menedžmenta un projektu vadības speciāliste Inta Vamze un džeza mūziķis no Itālijas Alessandro D`Anna. Meistarklases tiks īstenotas līdz 2019. gada 31. maijam.

    Projektā "Jam Session" no 2018. gada novembra līdz 2019. gada maijam reizi mēnesī tiks īstenoti 7 džeza mūzikas un improvizāciju vakari koncertzāles Lielais dzintars mākslas telpā Civita Nova. Tajos piedalīsies gan LMMDV skolotāji un audzēkņi, gan pieaicinātie viesmākslinieki no Latvijas, Spānijas (no Kanāriju salām), Zviedrijas, Krievijas un Igaunijas.

    Projekts "Zelta Griezums – Latvijai 100" 21. novembrī nodrošinās lekcijas, meistarklases un diskusijas pie tādiem lieliem meistariem kā Daiga Mazvērsīte, Imants Kalniņš, Ramona Umblija un Ojārs Spārītis. Detalizēta informācija par tēmām, vietām un laikiem meklējama www.lmmdv.edu.lv

    Projekta vadītāja
    Irita Kalēja
    tālr. 26470868
    e-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

    VKKF
  • Saņemts Valsts Kultūrkapitāla finansējumus mākslā

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda 3. projektu konkursa kārtas finansējumu kopā 4000 eiro apmērā projektu "Dizaina un arhitektūras izglītības programmu satura pilnveide PIKC LMMDV" un "Vizuālās mākslas meistarklases un vieslekcijas PIKC LMMDV" īstenošanai.

    Projekta ietvaros LMMDV paredzēts vieslekciju un meistarklašu cikls no 2018. gada novembra līdz 2020. gada februārim. Plānotie vieslektori un meistarklašu vadītāji:
    Māris Ločmelis, Reinis Hofmanis, Māris Zemgalietis, Ieva Iltnere, Miervaldis Polis, Dainis Rudens, Ervīns Pastors, Sabīne Ābele (Vekmane), Edgars Ošs, Elīna Dobele, Mārtiņš Elerts, Arvīds Endziņš, Elīna Titāne, Pēteris Bajārs, Ilmārs Dirveiks, Edgars Raitums, Agnese Kleina, Agnese Narņicka, Inga Līsmane, Aigars Mamis, Krišjānis Mazurs.

    Ņemot vērā radošo personību, mākslinieku ikdienas darba kārtību un darba apjomu, nepieciešamības gadījumā attiecīgo vieslektoru vietā tiks uzrunāti vadīt vieslekciju līdzvērtīgi nozares speciālisti atbilstoši dotajām tēmām, atbilstoši projekta budžeta tāmei.

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    tālr. 29604489
    e-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

    VKKF
  • ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES KONKURSA REZULTĀTI

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 8. un 9. plūsmas mobilitātes ietvaros 4 Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Somiju, Espo pilsētā esošo multidisciplināro mākslas izglītības centru OMNIA, kā arī 2 Mākslas izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Tartu Mākslas skolu laika periodā no 2018. gada 21. oktobra līdz 3. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas.

    Konkursa un dalībnieku atlases procesā tika ņemti vērā Izglītības programmu vadītāju un skolotāju ieteikumi, vidējais vērtējums mācībās, pieteikuma un motivācijas saturs, Europass CV, kā arī stipendiju komisijas ieteikumi un lēmums. Atlases rezultātā uz Somiju dosies pirmā, otrā un ceturtā kursa Koka izstrādājumu dizaina audzēkņi: Daniels Asbergs, Edvards Ķupis, Edgars Mariuss Bents, kā arī Mārtiņš Kuncītis. Savukārt Mākslas nodaļas mobilitātes dalībnieces būs divas 2. kursa audzēknes - Laura Briede un Lalita Paula Ozoliņa.

    Noslēgumā katrs mobilitāšu dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē un pieredzes apmaiņā, kā arī dalīsies pieredzes stāstos par mobilitātē jauniegūto.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Pieteikšanās diviem projektiem

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros 4 Koka izstrādājumu dizaina programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Somiju, Espo pilsētā esošo multidisciplināro mākslas izglītības centru OMNIA, laika periodā no 2018. gada 21. oktobra līdz 3. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais ilgums braucieniem - 14 dienas.

    Projekta ietvaros arī 2 Mākslas programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Tartu Mākslas skolu (Tartu art school) laika periodā no 2018. gada 21. oktobra līdz 3. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Arī šī brauciena ilgumam esot 14 dienām. Tā kā mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks savlaicīgi informēti. Audzēkņiem abās mobilitātes līdzi dosies pavadošā persona (pedagogs vai cits skolas darbinieks).

    Lai pieteiktos dalībai praksē, jāaizpilda pieteikuma anketa, kuru iespējams lejupielādēt šeit: DOCX un jāsagatavo Europass CV angļu valodā. Savu Europass CV vari izveidot sekojošā vietnē: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose, taču ja tā izveidošana sagādā grūtības, pēc padoma iespējams vērsties pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša, rakstot nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv vai zvanot 29882813.

    Aizpildīta, izdrukāta un parakstīta pieteikuma anketa un Europass CV jāiesniedz Alejas ielā 18, kancelejā Ievai Dzintarei līdz 2018. gada 12. septembrim plkst. 14.00. Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatīts stipendiju komisijas sēdē 13. septembrī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz norādītajiem kontaktiem par dalību projektā.

    Dalībnieku atlases procesā tiks ņemti vērā Izglītības programmu vadītāju un skolotāju ieteikumi, vidējais vērtējums mācībās, sasniegumi, pieteikums (aizpildīts korekti, iesniegts laikā), motivācijas vēstule (tās saturs), kvalitatīvs Europass CV, stipendiju komisijas ieteikumi.

    Noslēgumā katrs mobilitāšu dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē un pieredzes apmaiņā. Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ievas Dzintares ieva.dzintare@lmmdv.edu.lv, tālr. 28843026.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Starptautiskā mācību prakse Lielbritānijā

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Arhitektūras un Interjera dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskā mācību praksē uz Portsmutu, Lielbritānijā.

    Prakse notika laika posmā no 15. aprīļa līdz 28. aprīlim. Pieredzi Portsmutā guva Interjera dizaina izglītības programmas 2. kursa audzēkne Emīlija Sīle un Arhitektūras izglītības programmas 3. kursa audzēknes Līva Blūma un Monika Celinska. Audzēknes praksē pavadīja divas nedēļas, kuru laikā darbojās iepriekš sagatavotā darba programmā, kas paredzēja gan praktisku apmācību, gan vizītes uzņēmumos, universitātē un muzejos. Brīvajā laikā audzēknes varēja iepazīties ar Portsmutas pilsētu. Kā pavadošā persona līdzi devās Arhitektūras izglītības programmas un Interjera dizaina izglītības programmas pasniedzēja Dita Lesiņa.

    Dita - Pieredzes brauciens uz Portsmutu kopumā vērtējams ļoti pozitīvi. Gan sadzīve (naktsmājas, ēdināšana, transports, dienasnauda), gan audzēkņu prakse noorganizēta punktuāli un atbilstošā līmenī. Šī prakses iespēja, manuprāt, piedāvāta ļoti atbilstošam audzēkņu vecumam, lai prakses laikā mācītos un atbalstītu viens otru (1 audzēknis 2. kurss, 2 audzēkņi 3. kurss.)

    Audzēknes prakses vietā saņēma viņu spējām un specializācijai atbilstošus darba uzdevumus un spēja tos kvalitatīvi izpildīt.

    Varu secināt, ka šādi pieredzes braucieni ir maksimāli nepieciešami, ne tikai dēļ pieredzes darbam uzņēmumā, bet arī audzēkņu personības izaugsmes veicināšanai, ko ietekmē dalībnieku savstarpējā saskarsme, angļu valodas prasmju pielietojums komunikācijai, iespēja iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas un dzīves principus dzīvojot viesģimenē, kā arī apskatīt klātienē nozīmīgas un kultūrvēsturiskas vietas, kā piemēram, šajā gadījumā - Londona, Stounhendža un citas.

    Paldies par lielisku, lietderīgu un profesionālu pieredzi!

    Emīlija - Pēc prakses es sapratu, ka tomēr tā bija diezgan noderīga. Iemācījos jaunu programmu SketchUp, ko varēšu izmantot skolas vai savām vajadzībām, lai izveidotu kādu izdomātu vai reālu 3D interjera modeli. Praksē bija dažas grūtības kā normāli neejoši datori, bet ar to es centos sadzīvot, pat četras reizes sākot savu darbu pilnīgi no nulles, jo bija gadījumi, kad darbs pazuda vai izdzēsās, jo no sākuma strādāju tiešsaistē. Beigās nokļuvu līdz galarezultātam, tomēr priekš atvēlētā laika es varēju izveidot uzdoto darbu daudz labāk, bet kā jau minēju – darbu sāku 4 reizes no nulles un nebija pietiekami labi datori.

    Brīvajā laikā apskatījām Portsmutu un arī aizbraucām uz Londonu un Stounhendžu. Esot Londonā tur mani iedvesmoja arhitektūra, jo tā bija savādāka nekā, dzīvojot Portsmutā, kur visas mājas ir vienādas un, protams, atšķīrās no Latvijas arhitektūras.

    Pēc šīs prakses, ja ir iespējams, es arī citiem iesaku izmantot šādu iespēju, jo tas bija labs veids, kā uzzināt citu tautu kultūru, iemācīties jaunas lietas, kas būtu noderīgas skolā un arī ārpusskolas.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Starptautiskā mācību prakse Portugālē

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Foto dizaina, Reklāmas dizaina, Multimediju dizaina un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskā mācību praksē uz Porto, Portugālē.

    Prakse notika laika posmā no 18. februāra līdz 3. martam. Pieredzi Porto guva Reklāmas dizaina izglītības programmas 3. kursa audzēkne Marta Kalēja, Foto dizaina izglītības programmas 2. kursa audzēkne Anna Lūcija Čirkše, Multimediju dizaina izglītības programmas 3. kursa audzēkņi Irina Rjazanceva un Einārs Stepko un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas 2. kursa audzēkne Grēta Girvaite un 4. kursa audzēknis Viljams Džefersons Brics. Audzēkņi praksē pavadīja divas nedēļas, kuru laikā darbojās iepriekš sagatavotā darba programmā. Brīvajā laikā audzēkņi varēja iepazīties ar Porto pilsētu. Kā pavadošā persona līdzi devās Direktore Inga Auziņa. Irina - Es īpaši gaidīju lekcijas "melnās istabas" telpās un tipogrāfijā. Fotomācības stundā uzzināju ļoti daudz par fotografēšanas pamatiem, tādiem kā pašportreta un portretu aspektiem. Ka arī par veciem un mūsdienas fotomāksliniekiem un viņu darbiem. Arī paveicās nodarboties ar fotogrāfijas attīstīšanu negatīvā un pinhole kameru fotografēšanu. Tipogrāfijas stundās mēs izdrukājam uzrakstus uz maisiņiem pēc veca paņēmiena. Dažreiz, bija ļoti grūti atrast kopējo valodu ar skolotājiem, valodas barjera dēļ. Pēc palīdzības bija nepieciešams vērsties pie skolēniem. Runājot par organizāciju, viss bija pilnīgā kārtībā kā ar mācību procesu, tā arī ar dzīvesvietu. Manas cerības tika sagaidītas, esmu saņēmusi un uzzinājusi vairāk, nekā cerēju.

    Anna Lūcija - Pavadot apmaiņas programmu Porto mākslas skolā, es apguvu analogo fotogrāfiju un mazliet no tipogrāfijas. Manuprāt, man visvairāk, tālākajā profesijas apguvē, noderēs zināšanas, ko ieguvu par analogo fotogrāfiju. Redzēju, kā arī pati, ar savām rokām, izmēģināju, kā tiek attīstītas fotogrāfijas. Vispārīgi Porto iepazinos mazliet ar viņu kultūru un ieradumiem, secināju, ka Porto iedzīvotāji diezgan ļoti atšķiras no Latvijas iedzīvotājiem. Nogaršoju Porto ēdienus, kuri gan nebija īsti manā gaumē. Visā visumā man Porto ļoti patika un labprāt savu tālāko dzīvi un karjeru saistītu tieši ar šo pilsētu, bet to jau laiks rādīs!

    Viljams Džefersons Brics - Pavadot divas nedēļas Porto, es ieguvu lielisku pieredzi iepazīt Rietumeiropas civilizāciju, kultūru, ieradumus, kā arī bija lieliska iespēja pastiprināt savas angļu valodas zināšanas. Es divas nedēļas pavadīju kopā ar lieliskiem cilvēkiem mēs aplūkojām Atlantijas okeānu, iepazinām vīna kultūru, vīnu darītavās, apbrīnojām mazās porto ielas un flīzētās celtnes ar sarkaniem jumtu dakstiņiem. Skolā mums vajadzēja veikt uzdevumu, izveidot salvešu gredzenu. Pirmās dienas aizritēja ar darbnīcu iepazīšanu un ideju ģenerēšanu, tālāk tika veikta projekta realizācija, izveidot silikona formu un atliet misiņā. Ar šādu pieredzi es vēl nekad nebiju saskāries, tas bija interesanti un aizraujoši. Pēdējās dienas paskrēja steigā, jo uzdotais uzdevums bija pa apjomīgu priekš divām nedēļām, bet viss noritēja sekmīgi, un tika izgatavoti divi salvešu gredzeni.

    Grēta - Piedalīties Erasmus+ praksē bija ļoti laba pieredze un iespēja iepazīt citas valsts skolas mācību procesu. Kā arī iepazīties un komunicēt ar studentiem un apkārtējiem. Šī pieredze ir atstājusi gan labus, gan arī dažus negatavākus iespaidus. Prakse notika Portugālē, Porto mākslas skolā (Escola Artistica de Soares dos Reis). Praksē apguvām jaunus paņēmienus juvelierizstrādājumā, piemēram, atliešanu vaskā, kā arī, pievienojot dārgakmeņus pašu zveidotajai rotai, inkrustācijas veidu. Praksē tika dots uzdevums, kas tika sasaistīts ar mākslas skolas studentu uzdevumu, veidojot galda uzstādījumu. Mums, studentiem no Latvijas, tika dots uzdevums izveidot salvetes gredzenu. Rotā bija jāiekļauj vaskā izlietās, pēc tam izlietas metālā, detaļas un dārgakmens. Porto skolas skolotāji ir ļoti atsaucīgi gan pret pašu skolas skolniekiem, gan arī pret interesantiem no citām valstī. Apgūtos paņēmienus zinu, ka pielietošu nākotnē veidotajos juvelierdarbos. Esot Portugālē arī, ieguvām kulturālu iespaidu par valsti. Apmeklējām vietas kā modernās mākslas muzeju, slavenā Portvīna vīna darītavas, slaveno Livraria Lello Porto grāmatnīcu, izbraucām ar pilsētas ekskursiju autobusu, iegūstot vairāk informāciju par populārajām vietām Porto. Kopā ar labo pieredzi un iespaidiem, bija dažas nelielas problēmas sakarā ar doto dienas grafiku, taču tas tika aprisināts bez problēmām. Esmu apmierināta gan ar transporta, gan naktsmītņu kvalitāti, kā arī ar paša ceļojuma pieredzi.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Starptautiskā mācību prakse Austrijā

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Mākslas un Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskā mācību praksē uz Vīni, Austrijā.

    Prakse notika laika posmā no 15. aprīļa līdz 28. aprīlim. Pieredzi Vīnē guva Mākslas izglītības programmas 2. kursa audzēknes Jolanta Geste, Dace Dunaiska un 3. kursa audzēkne Laura Alfukse un Keramikas izstrādājumu izglītības programmas 1.v. kursa audzēkne Kate Māliņa. Audzēknes praksē pavadīja divas nedēļas, kuru laikā darbojās iepriekš sagatavotā darba programmā. Brīvajā laikā audzēknes varēja iepazīties ar Vīnes pilsētu. Kā pavadošā persona līdzi devās Mākslas izglītības programmas metodiķe – Dace Jegorova-Strazdiņa.

    Laura - Esmu ļoti pateicīga par doto iespēju piedalīties šajā projektā. Tas ļāva iemācīties jaunus paņēmienus no citu cilvēku acīm, kas noderēs arī turpmākās mācībās. Bija ļoti interesanti iesaistīties stundās, kuras nebija kā ierasti tādas pašas kā mums. Iespēja pārbaudīt savas angļu valodas spējas, skolā ar skolotājiem, skolēniem un arī ikdienā.  Šīs divas nedēļas bija vienreizējas, apskatījām daudz un dažādus muzejus, operu, pilis un kalnus. Ieguvām jaunas zināšanas.

    Kate - Projekts ļoti iepriecināja! Jauna pieredze un jaunas izjūtas. Skolas dzīve pilnīgi citādāka nekā mums, bet mani tas tikai priecē, jo esmu izmēģinājusi kaut ko jaunu! Smeļos jaunas idejas un iedvesmu, skatoties uz saviem jaunajiem 2 nedēļu skolas biedriem! Esmu ļoti priecīga par iespēju! Dace - Mums bija vienreizēja iespēja iepazīties ar Vīnes kultūru un tās dzīvi.

    Manuprāt, viss ir superīgi, skolā iet forši, jo iemācījāmies daudz ko jaunu, kas tiešām aizrāva. Patīk, ka visā Vīnē ir iespēja visur aizbraukt, ka nevajag ļoti daudz maldīties. Skolā atsaucīgi studenti, protams, arī skolotāji, kas izpalīdz it visā. Vēlētos visu izbaudīt kārtīgi, bet pietrūkst nedaudz enerģijas un laika. Bet esmu ļoti priecīga par šādu iespēju! Šī bija superīga iespēja paceļot, izbaudīt citas valsts kultūru, iemācīties, ko jaunu.

    Man viss ļoti patika (sevišķi keramika un jaunā bļodiņa, kas sver 2 kilogramus), bet , manuprāt, ja mums būtu ilgāks laiks dots, es neizturētu. Nevis tāpēc,  ka man nepatika, bet pilsētas gaiss man lika justies ļoti slikti. Bet liels paldies, par šo iespēju!

    Dace Jegorova-Strazdiņa - Vīne un Vīnes mākslas skola. Līdz šim nebiju apsvērusi domu par Austrijas apmeklējumu, bet, pateicoties Erasmus+ mācību mobilitātes programmai un PIKC LMMDV man, šāda negaidīta iespēja pavērās, ko patiesi novērtēju. Divas nedēļas iesaistījāmies Vīnes mākslas skolas ikdienā, tādā veidā gūstot iespaidus un pieredzi, ko pēc tam pārvest mājās.

    Skolā audzēkņus uzņem no 16 gadu vecuma, bez konkursa, ar motivācijas vēstuli un CV. No iesniegtajiem dokumentiem izvēlas līdz 45 pretendentus, kam piedāvā iespēju studēt, pirms tam iemaksājot 2200 Eiro studiju maksu. Interesanta šķita sistēma kā notiek mācību programma 3 mācību gadu laikā: 1. studiju gads ir "Orientēšanās gads", kad audzēkņi apgūst visus mācību priekšmetus, gūstot paplašinātu priekšstatu par mākslas daudzveidību un sāk apzināties savu ceļu mākslas tehniku un paņēmienu pasaulē. Pirmā gada beigās viņiem ir jāizvēlas divi priekšmeti, kuru mijiedarbībā veidos noslēguma darbu 3. kursā.

    Skolā pasniedz veidošanu, gleznošana, grafiku, grafisko dizainu, keramiku, animāciju un eksperimentālo kino, komiksu veidošanu un priekšmetu "Dizains un telpa". Tad izvēloties divus no šiem mācību priekšmetiem, audzēkņi veido patstāvīgu un kreatīvu noslēguma darbu, iegūstot sertifikātu kā "mākslinieks".

    Mums bija iespēja līdzdarboties gandrīz visos specializētajos mācību priekšmetos, izņemot "dizains un telpa", grafiskais dizains un eksperimentālais kino. No šiem priekšmetiem, veidošana atstāja vislielāko iespaidu, jo pasniedzēja netradicionālā pieeja un apspriestā tematika, lika paskatīties uz mākslas procesiem savādākā gaismā. Pretstatā mūsu pieņemtajiem veidošanas pamatiem, kad kopējam antīko tēlnieku darbu fragmentus, viņš runāja par 21. gadsimta mākslas procesiem, tendencēm un attīstību. Par mākslinieka spēju iejaukties vidē un sabiedrībā, par mākslas nepieciešamību abos virzienos (gan māksliniekam, gan skatītājam vai iesaistītajai personai). Par vēstījuma nodošanu ar minimāliem finansiāliem ieguldījumiem.

    Bet kopumā specializēto mākslas priekšmetu saturs atšķiras no mūsu, ar spiedienu uz nepieciešamību pēc akadēmiskām zināšanām. Viņu pamata bāzi veido iniciatīva un pašizpausme, vēlme attīstīties  bez striktiem noteikumiem, kas mūsu audzēkņus gan ieinteresēja, gan reizē arī dezorientēja un mulsināja.

    Paralēli skolas gaitām, aktīvi izmantojām brīvo laiku, apmeklējot muzejus, galerijas un dažādus kultūrvēsturiskus objektus. Tādā veidā, manuprāt, mēs maksimāli kvalitatīvi pavadījām šīs divas nedēļas, mājās pārvedot jaunas idejas, atziņas un arī pārliecību, ka ne vienmēr visur citur ir labāk un pareizāk nekā savā zemē.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Liepājā ar izstādi un koncertu noslēgsies "ERASMUS+" projekts "Bēgļi pagātnē un šodien"

    Pirmdien, 9. aprīlī, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) telpās (Melngaiļa koncertzālē, Ausekļa ielā 11/15) un "Hotel Promenade" foajē ar izstādes atklāšanu un koncertu noslēgsies "ERASMUS+" projekts "Bēgļi pagātnē un mūsdienās". Izstādē tiks prezentēti materiāli, kas tapuši, izpētot bēgļu jautājumu dažādās valstīs pagātnē un mūsdienās.

    Projektā piedalās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Antona Jaumana reālskola no Vemdingas (Vācija) un Instituto Comprensivo Regina Margherita no Romas (Itālija).

    Izstāde tiks atklāta plkst. 17.30, savukārt projekta noslēguma koncerts un visu skolu prezentācijas sāksies plkst. 18.00. Ieeja pasākumā ir BEZ MAKSAS!

    Projekta "Bēgļi pagātnē un mūsdienās" pirmā posma tēma bija "Bēgļi pagātnē". Iepriekš LMMDV audzēkņi veidoja zīmējumus, rakstīja esejas, intervēja radiniekus, kā arī vāca zīmīgas fotogrāfijas un avīžu rakstus. Gala rezultāts ir apskatāms mājas lapā www.etwinning.net , kā arī tika parādīts izstādē Vemdingā.

    Projekta dalībnieki ir audzēkņi vecumā no deviņiem līdz 15 gadiem. Daži vidusskolnieki ir vecuma posmā no 17 līdz 22 gadiem.

    "Erasmus+" ir Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas var sniegt būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu pārvaldīt sociālekonomiskās pārmaiņas, atrisināt būtiskākās problēmas, kas Eiropai radīsies līdz nākamās desmitgades beigām, un atbalstīt Eiropas politiku dienaskārtību īstenošanu, kas vērstas uz izaugsmi, darbavietu radīšanu, taisnīgumu un sociālo iekļaušanu.

    Jau informējām, ka laika posmā no 2017. gada 18. līdz 26. maijam Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zēnu kora ansamblis, vidusskolas vokālisti un Melngaiļskolas junioru bends kopā ar saviem skolotājiem Ilzi Balodi, Jāni Ivuškānu, koncertmeistaru Normundu Kalniņu un projektu vadītāju Iritu Kalēju pieredzes apmaiņas nolūkos projekta "ERASMUS+" ietvaros devās uz Vācijas pilsētu Vemdingu un sniedza vairākus koncertus.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • ERASMUS+ PROJEKTA "GOLDEN NETS" EIROPAS PARTNERU TREŠĀ TIKŠANĀS LATVIJĀ, LIEPĀJĀ - LMMDV

    Erasmus+ projektā iekļauti 5 Eiropas Profesionālās izglītības iestādes un institūti juvelierizstrādājumu nozarē. Programmas nosaukums ir "Zelta tīkli: rotaslietu profesionālās apmācības kvalitātes veicināšana, daloties pieredzē un mācību stilos, izstrādājot Eiropas ECVET kredītvienību ieviešanu.

    Pirmā tikšanās notika Itālijā 2016. gadā, otrā tikšanās notika Grieķijā, Saloniki 2017. gadā.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • APSTIPRINĀTI AUDZĒKŅI STARPTAUTISKAJĀM PRAKSĒM ERASMUS+ PROJEKTA IETVAROS

    2018. gada 8. marta stipendiju komisijas sēdē apstiprināti PIKC LMMDV audzēkņi starptautiskai praksei Vīnes mākslas skolā (Austrijā) un Portsmutā (Lielbritānijā).

    Uz Vīni dosies Kate Māliņa (KeID), Dace Dunaiska (M), Laura Alfukse (M), un Jolanta Geste (M), savukārt uz Portsmutu – Līva Blūma (AT), Monika Celinska (AT) un Emīlija Sīle (ID).

    Plānotais prakses laiks šogad no 15. aprīļa līdz 28. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais brauciena ilgums 14 dienas. Iespējams, ka mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks informēti savlaicīgi.

    Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros

    Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Vinetas Mozes vineta.moze@lmmdv.edu.lv , tel. 20044301.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Pieteikumi Erasmus+ braucieniem

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros diviem Mākslas, diviem Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Austriju, Vīnes mākslas skolā (Kunstschule Wien) un trijiem Arhitektūras izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Portsmutu (Lielbritānija) no 2018. gada 15. aprīļa līdz 2018. gada 28. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas.

    Kopējais brauciena ilgums 14 dienas. Ņemot vērā, ka mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks savlaicīgi informēti. Audzēkņiem līdzi dosies viena pavadošā persona (pedagogs vai cits skolas darbinieks) uz katru grupu.

    Lai pieteiktos dalībai praksē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV. Savu Europass CV vari izveidot šeit https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose.

    Ja CV izveidošana sagādā grūtības, pēc padoma vari vērsties pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša, rakstot nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv vai zvanot 29882813.

    Pieteikuma anketas iespējams lejupielādēt ŠEIT (Vīne) un ŠEIT (Portsmuta). Aizpildīta, izdrukāta, parakstīta pieteikuma anketa un Europass CV jāiesniedz Ausekļa ielā 11/15, Vinetai Mozei līdz 2018. gada 7. martam plkst. 14:00. Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatīti stipendiju komisijas sēdē 8. martā. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz norādītajiem kontaktiem par dalību projektā.

    Dalībnieku atlases procesā tiks ņemti vērā Izglītības programmu vadītāju un skolotāju ieteikumi, vidējais vērtējums mācībās, sasniegumi, pieteikums (aizpildīts korekti, iesniegts laikā), motivācijas vēstule (tās saturs), kvalitatīvs Europass CV, stipendiju komisijas ieteikumi.

    Noslēgumā katrs mobilitāšu dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē un pieredzes apmaiņā. Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Vinetas Mozes vineta.moze@lmmdv.edu.lv , tel. 20044301.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Pieteikšanās starptautiskai praksei Porto (Portugāle)

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros diviem Multimediju, vienam Reklāmas dizaina, vienam Foto dizaina un diviem Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē uz Portugāli, Porto mākslas skolā (Escola Artística de Soares dos Reis) no 2018. gada 18. februāra līdz 2018. gada 3. martam, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais brauciena ilgums 14 dienas.

    Prakses datumi var nedaudz mainīties, par precīzu norises laiku dalībnieki tiks savlaicīgi informēti. Audzēkņiem līdzi dosies pavadošā persona (pedagogs vai cits skolas darbinieks).

    Lai pieteiktos dalībai praksē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV. Savu Europass CV variet izveidot šeit: europass.cedefop.europa.eu

    Ja CV izveidošana sagādā grūtības, pēc padoma variet vērsties pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša, rakstot e-pastā nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv vai zvanot pa tālr. 29882813.

    Pieteikuma anketas iespējams lejupielādēt šeit.

    Aizpildīta, izdrukāta, parakstīta pieteikuma anketa un Europass CV jāiesniedz Alejas ielā 18, kancelejā Vinetai Mozei līdz 2018. gada 10. janvārim plkst. 12.00. Visas pieteikumus izskatīs stipendiju komisijas sēdē 18. janvārī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti.

    Dalībnieku atlases procesā ņems vērā izglītības programmu vadītāju un skolotāju ieteikumus, vidējo vērtējums mācībās, sasniegumus, pieteikumu (aizpildīts korekti, iesniegts laikā), motivācijas vēstuli (tās saturs), kvalitatīvu Europass CV, stipendiju komisijas ieteikumus.

    Noslēgumā katrs projekta dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē un pieredzes apmaiņā.

    Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes inga.kuncite@lmmdv.edu.lv, tālr. 29604489.

    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Starptautiskā mācību prakse Portsmutā

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Arhitektūras un Interjera dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskā mācību praksē uz Portsmutu, Lielbritānijā.

    Prakse notika laika posmā no 30. oktobra līdz 10. novembrim. Pieredzi Portsmutā guva Interjera dizaina izglītības programmas 4. kursa audzēkne Amanda Kaļita un Arhitektūras izglītības programmas 4. kursa audzēknes Beatrise Zandberga un Daniela Lākute. Audzēknes praksē pavadīja divas nedēļas, kuru laikā darbojās iepriekš sagatavotā darba programmā, kas paredzēja gan praktisku apmācību, gan vizītes uzņēmumos, universitātēs un muzejos. Brīvajā laikā audzēknes varēja iepazīties ar Portsmutas pilsētu. Kā pavadošā persona līdzi devās Arhitektūras izglītības programmas un Interjera dizaina izglītības programmas metodiķis Gundars Vērpe.

    Amanda: Manuprāt, liels ieguvums ir tas, ka mums bija iespēja strādāt īstā darba vidē ar vadītāju, veicot darbus, ko uzdeva. Lai arī mūsu mentors ir profesionālis ne gluži tieši interjerā vai arhitektūrā, un arī nezināja cik daudz mēs protam, taču no viņa uzzināju arī ko jaunu par mūsdienu tehnoloģijām. Iemācījos lietot datorprogrammu SketchUp. Ļoti interesanti bija Training Vision rīkotā ekskursija teātrī, kā arī Kuģniecības universitātē. Lieliski bija dzīvot viesu ģimenē, it īpaši tik jaukā kā mūsējā. Bija pietiekami daudz brīvā laika, kurā apskatījām pilsētu, arī no augšas, uzbraucot "Spinnaker" tornī. Kopumā tikai pozitīvas emocijas un jauna iegūta pieredze, kas vienmēr ir labi.

    Daniela: Neskaitot lielo pieredzi, ko ieguvām, strādājot firmā, ļoti augstu novērtēju pilsētas iepazīšanu. Vislielāko iespaidu uz mani atstāja 110 m augstā "Spinakera" torņa apmeklējums. Skats uz pilsētu un ostu bija iespaidīgs. Tornis atrodas īsas pastaigas attālumā no vēsturiskā Docklands apgabala, kurā varēja sajust visu Anglijas kultūru un tās vēsturi. Kopumā pavadītais laiks Portsmutā bija tieši tas, kas nepieciešams, lai ar pilnu sparu un iedvesmu ķertos klāt skolas darbiem!

    Beatrise: Manuprāt, brauciens bija vērtīgs un deva mums jaunu, neaizmirstamu pieredzi. Es noteikti visiem iesaku apmeklēt šo brīnišķīgo piekrastes pilsētu, kurā, ļoti iespējams, katrs otrais cilvēks ir Portsmutas universitātes students. Liels plus bija tas, ka nedēļas laikā apguvu jaunu datorprogrammu, kuru tagad varu izmantot skolā.

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    Tel. 29604489
    E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Arhitekti un interjera dizaineri viesojas Tartu

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros Arhitektūras un Interjera dizaina izglītības programmu audzēkņiem bija iespēja doties starptautiskā mācību praksē uz Tartu mākslas skolu Igaunijā.

    Prakse notika laika posmā no 23. oktobra līdz 3. novembrim, pieredzi Tartu guva Interjera dizaina izglītības programmas 4. kursa audzēkne Luīze Mihailova un Arhitektūras izglītības programmas 3. kursa audzēkne Līva Blūma. Audzēknes Tartu pavadīja divas nedēļas, kuru laikā iekļāvās Tartu mākslas skolas (Tartu Kunstikool) mācību procesa ietvaros organizētajā darbnīcu nedēļā, kā arī patstāvīgi veica uzdevumus Igaunijas iespiešanas un papīra muzejā (Trükimuuseum), kurā iepazina papīra liešanas un iespiešanas tehnoloģijas, veidoja linogriezumus, izmantojot pašu veidotās skices no dabas muzeja, kā arī "pop-up" kartiņas no papīra par godu Tartu arhitektūrai. Brīvajā laikā iepazina Igaunijas Nacionālā muzeja ēku un apjomīgās ekspozīcijas (Eesti Rahva Muuseum / Estonian National Museum), Mākslas muzeju Tartmus, arī AHHAA zinātnes centru. Šīs divas nedēļas bija notikumiem piesātinātas, un meitenes ieguva brīnišķīgu pieredzi.

    Līva: Tartu brauciens bija ļoti interesants. Pirmajā dienā mēs iepazināmies ar Tartu mākslas skolas telpām un audzēkņiem, vēlāk ar gleznošanas skolotāju Kalli devāmies uz Dabas Vēstures muzeju, kur mums bija uzdevums zīmēt dzīvniekus, putnus, kukaiņus un kaulus ar dažādām tehnikām. Nedēļas nogalē apmeklējām AHHAA centru, un Tartu Nacionālo muzeju, kur guvām priekšstatu par Igauņu kultūru un tradīcijām. Otrajā nedēļā darbojāmies Iespiešanas un papīra muzejā, kur mums bija uzdevums uztaisīt "pop-up" kartiņu, iedvesmojoties no Tartu arhitektūras. Vēlāk, pēc skolotājas Gunas ierosinājuma, veidojām linogriezumu. Linogriezuma pamatā ņēmu zīmējumu ar bruņurupuci, ko veicu iepriekšējā nedēļā. Rezultāts sanāca patīkams, tāpēc nolēmām linogriezumu uzspiest arī uz krekliem. Prakses laikā papildināju savu angļu valodas vārdu krājumu, iepazinu Igauņu kultūru un iemācījos griezt linolejā, kas man beigās ļoti patika!

    Luīze: Bija jauki, ka otrajā nedēļā mēs drīkstējām izmēģināt linogriezumu- linolejā izgrebt zīmējumu, noklāt ar tinti un atspiest uz papīra. Priecājos par to, ka man tika dota iespēja divas nedēļas padzīvot citā valstī un satikt jaunus cilvēkus. Otrajā nedēļā satikos ar igauņu meiteni Zoe, kura man izrādīja centru un nedaudz pastāstīja par Tartu, bija interesanti uzzināt kāda ir Igaunijā dzīvojošo studentu ikdiena. Ikdienā ar cilvēkiem, tostarp studentiem un pasniedzējiem sarunājos angļu valodā, tādējādi praktizējot savas angļu valodas zināšanas. Bija interesanti apskatīt dažādus muzejus un izstādes. Divu nedēļu laikā paspējām pabūt trijās izstādes atklāšanās.

    Kā pavadošā persona līdzi devās radošais direktors mākslas izglītības programmām Ivars Pilips-Matisons. Šeit: PDF fails pieejama radošā direktora prezentācija ar gūtajiem iespaidiem.

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta "Mācies, dari, audz!" (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248) ietvaros personāla mobilitātē uz Tartu mākslas skolu no 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim devās Interjera dizaina izglītības programmas pedagogs Renāte Vīksna un Mākslas izglītības programmas metodiķe Dace Jegorova-Strazdiņa.

    Daces atziņas par gūto pieredzi:
    "Lai arī Tartu pirms tam biju apmeklējusi samērā daudzas reizes, šī nedēļa bija īpaša, jo līdz šim man bija dota iespēja tikai kā viesim aplūkot pilsētas publisko seju.
    Noformulējot "nedēļas atklāsmes", man sanāca trīs galvenie punkti:
    • Atmosfēra skolas telpās.
    • Izglītības programmu struktūra un mērķi, atmetot visu lieko, koncentrējoties uz attiecīgās programmas pamatprasībām, audzēkņu sagatavošanai darba tirgum.
    • Sabiedrības attieksme pret vidējās profesionālās vidusskolas absolventiem.

    Atmosfēra
    Ieejot skolas telpās viena no pirmajām lietām, ko ievēroju, bija trauciņš uz grīdas ar ūdeni. Kā pēc brīža noskaidrojām, skolai ir savs talismans – Igors. Solīds, nosvērts, omulīga paskata pelēks runcis, kas pilnībā apzinās savu īpašo statusu. Tik īpašs šajā gadījumā nebūtu pats fakts par kaķi skolas telpās, bet gan par kopējo atmosfēru, ko kaķa klātbūtne tikai paspilgtina – mājīga, gaiša, brīva.

    Staigājot pa atvērtā tipa telpām (daudz logu, baltas sienas, daudz stikla starpsienu), nevienā brīdī neradās sajūta, ka esi oficiālā valsts iestādē, bet gan drīzāk hipsterīgā viesistabas tipa ofisā ar kopīgiem brančiem un filmu vakariem. Brīvi pa stāviem izvietoti drēbju pakaramie un plauktiņi maiņas apaviem. Audzēkņu personalizēti personīgo lietu skapīši, dažādu formu sēžamie un zviļņi, atpūtas telpas, kas aprīkotas ar virtuves iekārtām un traukiem (pat bibliotēkā), kafija pret ziedojumu, utt.

    Tartu Kunstikool mērķi audzēkņu kvalifikācijai
    Lai arī mani, kā jauno mākslas nodaļas metodiķi, vairāk būtu interesējis līmenis un pieeja tieši mākslas nodarbībās, mūsu ierašanās sakrita ar viņu meistarklašu nedēļu un mums reāla ieskata mācību nodarbībās izpalika. Uz jautājumiem kā norit mācību process nodarbībās, saņēmu atbildi, ka tās ir radikāli samazinātas vai integrētas citos mācību priekšmetos. Šis reglaments nācis no izglītības ministrijas, par normētu stundu skaitu un to, ka mācības notiek ne vairs 4 gadus, bet 3,5. Pārstrukturizējot programmas, skola mērķtiecīgi jauniešus gatavo darba tirgum kā jau jaunos profesionāļus savā jomā. Programmas ir izvēlētas pētot darba tirgū vakantās vietas: Grafikas dizains, 3D dizains, Vizuālā tēla stilisti, Dekorāciju dizains.

    Interesanti bija ielūkoties kā tiek kārtots mācību grafiks veidojot šos jaunos profesionāļus, kādas prakses skola pārņēmusi no Somijas, kā pielāgojusi izglītības sistēmu Eiropas standartiem. Skolai ir akreditēto punktu sistēma, kas sadalīta pa etapiem. TOY periods – kad jauniešiem ir pa grupām līdz trīs vai individuāli jāizstrādā reāls biznesa plāns un pasniedzēji vairs nepilda skolotāja funkciju, bet gan padomdevēja. Prakse – 2 mēnešus audzēkņi strādā sevis izvēlētā uzņēmumā un, nereti pēc absolvēšanas turpina darba attiecības šajā pat vietā. Kvalifikācijas darbs tiek veidots visus 3,5 gadus kā Portfolio, kas gala rezultātā ir stabils, profesionāls un nopietns pieteikums jomā kur vēlas turpmāk darboties.

    Pie šī arī varu bilst par sabiedrības attieksmi pret jaunajiem profesionāļiem – augstskola Igaunijā ir jaunā cilvēka brīva izvēle, ne nepieciešamība. Jo darba devējiem nav nostājas, ka cilvēks pēc vidusskolas vēl nav gana izaudzis, lai spētu uzņemties saistības un atbildību. Tas nav skolas nopelns, šāda attieksme sabiedrībā ir veidojusies pakāpeniski un veselīgi.

    Kopsavilkums
    Kopumā ļoti iedvesmojošs, produktīvs un izglītojošs brauciens. Tartu Mākslas vidusskola, Tartu Mākslas koledža, Igaunijas Nacionālais muzejs, Mākslas muzejs, Poligrāfijas un papīra muzejs, Tartu Universitātes muzejs, 3 izstāžu atklāšanas un, protams, pilsēta ar tās vēsturisko centru un pašu slaveno "Tērbatas" Universitāti. Kā arī ārpus kārtas ekskursija ar iniciatoru Ivaru Pilipu-Matisonu uz Igaunijas – Latvijas pierobežu, kur varējām baudīt meža klusuma caur trīs milzu skaļruņiem. Kas atkal lika sirdij ietrīsēties un prātam sarosīties – cik daudz var izdarīt, ja vien ir ideja, mērķis un gribasspēks."

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    Tel. 29604489
    E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
    līdzfinansē ES Erasmus+
  • Saņemts Valsts Kultūrkapitāla finansējumus

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda 3. projektu konkursa kārtas finansējumu 1780 eiro apmērā.

    Projekta ietvaros piešķirtie finanšu līzekļi tiks izmanoti projekta "LMMDV pedagogu tālākizglītība un audzēkņu profesionālā pilnveide" īstenošanai.

    Projekta ietvaros LMMDV paredzēts vieslekciju un meistarklašu cikls 2017./2018. mācību gadā. Plānotie vieslektori:
    Juris Petraškevičs
    Žanna Dubska
    Elīza Drāzniece
    Dita Rietuma
    Elīna Brasliņa
    Aija Freimane
    Barbara Ābele

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    Tel. 29604489
    E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
    VKKF
  • Erasmus+ projekta "Golden nets" Eiropas partneru otrā tikšanās

    Viens no galvenajiem profesionālās izglītības mērķiem ir plaša un daudzpusīga audzēkņu izglītība un apmācība, ko pastiprina viņu līdzdalība Eiropas programmās. No 23. līdz 26. septembrim notika otrā Eiropas profesionālās izglītības un apmācības skolu projekta starptautiskā sanāksme Grieķijas pilsētā Volosā.

    Erasmus+ projektā iekļauti 5 Eiropas Profesionālās izglītības iestādes un institūti juvelierizstrādājumu nozarē. Programmas nosaukums ir "Zelta tīkli: amatniecības rotaslietu profesionālās apmācības kvalitātes veicināšana, daloties pieredzē un mācību stilos".

    Projekta koordinators ir Itālijas Dārglietu skola FOR.AL SCaRL, kas atrodas Valensā, pilsētā ar lielākajiem uzņēmumiem Eiropas rotaslietu jomā. Dažu uzņēmumu pārstāvji apmeklēja "Golden nets" komandu 1. sanāksmē Itālijā.

    No Somijas piedalās skola OMNIA, no Latvijas PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, no Grieķijas pilsētas Solonikiem Juvelierizstrādājumu profesionālā skola. PIKC LMMDV pārstāvēja Struktūrvienības vadītāja vietniece Mākslas izglītības programmām Ieva Leismane un Metāla izstrādājumu dizaina profesionālo priekšmetu pedagogs Edijs Ābelis.

    Īpašs uzsvars tika likts uz to, lai informētu partnerus par Eiropas ECVET kredītvienību ieviešanu, kas tiek pakāpeniski ieviesta profesionālajā izglītībā Eiropā un ko programma nodrošinās kā papildu profesionālu resursu skolas dalībniekiem. Programmas divu gadu plānā (2016-2018) ietilpst semināri, darbnīcas, izglītība un jauno tehnoloģiju praktiska pielietošana, lekcijas un katras valsts kultūras mantojumu iepazīšana. Dalībnieki apmeklēja Volosas Arheoloģisko muzeju, kur apbrīnoja senās grieķu juvelierizstrādājumu kolekciju, Volosas pilsētas muzeju un Kentauru kalnu Pelionu.

    Projekta partneriem bija iespēja apmeklēt Volosas pašvaldības profesionālās izglītības juvelierizstrādājumu nodaļas absolventu brāļu Doulasu juvelierizstrādājumu veikalu pilsētas centrā. Brāļi turpina ģimenes tradīcijas, rotaslietās apvienojot tradicionālo zeltkaļu metodes ar modernām tehnoloģijām.

    Visas Juvelierizstrādājumu skolu pārstāvji, kuri piedalās Erasmus+ "Golden nets" projektā, uzskata, ka apmācāmo un pedagogu papildu zināšanas un pieredze, kontakti un sadarbība ar pasniedzējiem, profesionāļiem un studentiem no citām valstīm ar atšķirīgām kultūrām un zināšanām, paplašina profesionālo redzesloku, un zināšanu papildināšana jābūt kā pastāvīgam mērķim, lai veiksmīgi iekļautu skolu audzēkņus darba tirgū.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
    ES un Erasmus+
  • Apstiprināti audzēkņi starptautiskajām praksēm Erasmus+ projekta ietvaros

    2017. gada 14. septembra stipendiju komisijas sēdē apstiprināti PIKC LMMDV audzēkņi starptautiskai praksei Tartu mākslas skolā (Igaunijā) un Portsmutā (Lielbritānijā).

    Uz Tartu dosies Līva Blūma (AT) un Luīze Mihailova, savukārt uz Portsmutu - Amanda Kaļita (ID), Daniela Lākute (AT) un Beatrise Zandberga (AT).

    Plānotais prakses laiks šogad no 22. oktobra līdz 4. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais brauciena ilgums 14 dienas. Iespējams, ka mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks informēti savlaicīgi.

    Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros

    Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes
    inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
    tālr. 29604489

    ES un Erasmus+
  • plakats

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola iesaistās Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanā.

    2017. gada 16. martā Izglītības kvalitātes valsts dienests parakstījis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

    Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi". Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

    Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

    atbalsts strategiskie-partneri

    Vairāk informācijas par projektu http://www.ikvd.gov.lv/esf-projekts/


  • Audzēkņi un pedagogi aicināti pieteikties starptautiskai praksei un pieredzes apmaiņai

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas diviem Interjera dizaina izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē Tartu mākslas skolā (Igaunija) un trijiem Arhitektūras izglītības programmas audzēkņiem divu nedēļu praksē uzņēmumos un mācību iestādēs Portsmutā (Lielbritānija).

    Audzēkņiem līdzi dosies viena pavadošā persona (pedagogs vai cits skolas darbinieks) katrā grupā. Plānotais prakses laiks no š.g. 22. oktobra līdz 4. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais brauciena ilgums 14 dienas. Iespējams, ka mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks informēti savlaicīgi.

    Lai pieteiktos dalībai praksē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo europass CV. Savu europass CV variet izveidot šeit https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose.

    Ja CV izveidošana sagādā grūtības, pēc padoma vari vērsties pie karjeras konsultanta. Pieteikuma anketas iespējams lejupielādēt šeit: (ID - Tartu) un šeit: (AT - Portsmuta).

    Aizpildīta, izdrukāta, parakstīta pieteikuma anketa un europass CV jāiesniedz audzinātājiem līdz 14. septembra plkst. 12:00. Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatīti stipendiju komisijas sēdē 14. septembrī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz norādītajiem kontaktiem par dalību projektā.

    Vienam pedagogam no Mākslas un vienam no Interjera izglītības programmas ir iespēja doties mācību pieredzes braucienā uz Tartu mākslas skolu. Pieredzes vizīte ilgst 7 dienas. Plānotais mācību pieredzes brauciena laiks no š.g. 22. līdz 28. oktobrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pedagogiem pieteikties pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes līdz š.g. 25. septembrim.

    Noslēgumā katrs mobilitāšu dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē un pieredzes apmaiņā.
    Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros.
    Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes inga.kuncite@lmmdv.edu.lv, tel. 29604489

    ES un Erasmus+
  • apstiprināts nākamais "Erasmus+" projekts

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Maijā, noslēdzot iepriekšējo "Erasmus+" starptautisko prakšu projektu "Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā", PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola saņēma pozitīvu atbildi par februārī iesniegto projektu "Erasmus+" 2017. gada projektu konkursā, kas ļaus īstenot prakšu un pieredzes braucienus turpmākos divus mācību gadus.

    Projekts "Mācies, dari, audz!" Nr. 2017-1-LV01-KA102-035248 saņēmis Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finansējumu 78 809 EUR apmērā, kas ļaus īstenot prakšu un pieredzes braucienus 2017./2018. un 2018./2019. mācību gadā.

    Plānotās mobilitātes:
    • Igaunija (Tartu) – Interjera dizains, Māksla;
    • Austrija (Vīne) – Keramikas izstrādājumu dizains, Māksla;
    • Somija (Espo) – Koku izstrādājumu dizains;
    • Portugāle (Porto) – Multimediji, Metāla izstrādājumu dizains;
    • Vācija (Berlīne), prakse uzņēmumā – Apģērbu dizains;
    • Spānija (Malaga), prakse uzņēmumā – Tekstila izstrādājumu dizains;
    • Lielbritānija (Portsmuta), prakse uzņēmumā – Arhitekti.

    Kopā starptautiskās praksēs dosies 30 audzēkņi un deviņas pavadošās personas (pedagogi), savukārt mācību mobilitātes un pieredzes apmaiņā –četri pedagogi.

    Ir būtiski sniegt maksimālu atbalstu ilgtermiņā un turpināt programmas "Erasmus+" ietvaros nodrošināt iespēju gan audzēkņiem, gan personālam arī turpmāk doties praksēs un pieredzes apmaiņās uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Audzēkņi papildina zināšanas un kompetences, apgūst jaunas tehnoloģijas un prasmes, iegūst jaunu, profesionālu pieredzi, izpratni par darba tirgus prasībām ārvalstīs, tā mijiedarbību ar izglītību, apgūst citu valstu kultūru, mākslu un tradīcijas, pilnveido profesionālo svešvalodu, attieksmi, gūst motivāciju tālākam mācību darbam un profesionālajai izaugsmei.

    Projektā dalībnieku iegūtā profesionālā pieredze, lietpratība, zināšanas un prasmes sniegs ieguldījumu skolas kā profesionālās izglītības kompetences centra attīstībā, sekmēs LMMDV virzību uz attīstības stratēģijā nospraustajiem mērķiem, jo viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir veidot ciešu saikni ar darba devējiem vai pašiem kļūt par uzņēmējiem.

    Mobilitātes sniegs vērtīgu ieguldījumu pedagogu profesionālā pilnveidē, sekmējot konkurētspējīgas profesionālās izglītības nodrošinājumu. Tiks aktualizētas izglītības programmas, prakšu programmas un to sekmīga organizēšana, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu apzināšana, spēja pamatot to nepieciešamību, to pielietojumu profesionālajos mācību priekšmetos un prakšu vadības sistēmā.

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    Tel. 29604489
    E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

  • Finansiāls atbalsts vieslekciju un meistarklašu īstenošanai mākslā

    VKKF

    PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda 2. projektu konkursa kārtas finansējumu 2200 eiro apmērā, projekta "LMMDV audzēkņu un pedagogu profesionālā pilnveide" īstenošanai.

    Projekta ietvaros LMMDV tiks nodrošināts vieslekciju un meistarklašu cikls 2017./2018. mācību gadā.

    Projekta vadītāja
    Inga Kuncīte
    Tel. 29604489
    E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

  • Jauniešu apmaiņa

    LMMDV

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem ir lieliska iespēja pieteikties jauniešu apmaiņas projektam "Bridges-2017", kas notiks no 30. jūlija līdz 6. augustam (neieskaitot ceļā pavadītās dienas) Dānijā, Sakskobingas pilsētā.

    Jauniešu apmaiņas projektā iespējams pieteikties visiem LMMDV audzēkņiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Kopējais dalībnieku skaits 8 jaunieši no katras valsts un divi grupas līderi/pedagogi. Projektā piedalīsies arī jaunieši no tādām valstīm kā Somija, Polija, Rumānija, Dānija un Latvija. Nedēļas laikā Tev būs iespēja darboties kādā no trim radošajām darbnīcām – deja, mūzika, vizuālā māksla. Darbnīcas vadīs neformālās izglītības darbnīcu vadītāji Boriss no Somijas (mūzika), Daniela no Rumānijas (vizuālā māksla), Klāra no Dānijas (dejas). Aktivitātes notiek ar starptautiskā sadarbības tīkla "Drums for peace" atbalstu. Tā kā projektā netiek likts uzsvars uz profesionalitāti, bet neformālo mācīšanos, tad jebkurš var iesaistīties kādā no darbnīcām. Piemēram, mūzikas programmu audzēkņi vizuālajā mākslā un mākslas programmu audzēkņi mūzikā, protams, arī dejā. Nedēļas laikā visi dalībnieki apgūs dažādas prasmes attiecīgās darbnīcās, ko rezultātā apvienos kopējā priekšnesumā, kas tiks prezentēts skatītājiem.

    Dalības maksa projektā ir 80 līdz 100 EUR atkarībā no kopējām ceļa izmaksām, taču nepārsniedzot minēto summu griestus. Precīzs dalībnieku līdzfinansējums būs zināms, tiklīdz tiks nokomplektēta grupa. Tā kā jauniešu apmaiņas projektos piešķirtais finansējums ceļa izdevumiem ir nepietiekošs, daļu summas sedz dalībnieki. Pārējie ceļa izdevumi, apdrošināšana, ēdināšana, uzturēšanās, aktivitātes tiek segti no projekta līdzekļiem.

    Apmaiņas projekta pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība, mūzika, māksla, kultūras mantojums, vide u.tml. Izvēlētais temats ir jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā. Jauniešu apmaiņas projektam jābūt balstītam uz neformālās izglītības principiem un īstenotam ar neformālās izglītības metodēm. Savā ziņā jauniešu apmaiņas projekti atgādina plaši pārstāvētas starptautiskas jauniešu nometnes. Tādēļ arī šoreiz norises vieta izvēlēta kāda no Sakskobingas skolām, kurā notiks visas aktivitātes kā arī uzturēšanās. Līdz ar to dalībniekiem jāņem līdzi piepūšamais matracis, guļammaiss vai kas cits ar ko apsegties, kā arī dvielis, ērts apģērbs, higiēnas preces.

    Ceļš tiks organizēts ar autobusu no Liepājas līdz Klaipēdas ostai, kur ar prāmi tālāk grupa dosies pāri Baltijas jūrai uz Karlshamnas ostu Zviedrijā, kur dalībniekus sagaidīs autobuss un dosies pāri tiltam no Zviedrijas uz Dāniju, cauri Kopenhāgenai uz Sakskobingu.

    Lai pieteiktos jauniešu apmaiņas projektam aizpildi elektronisko pieteikuma anketu līdz 31. maijam. Par rezultātiem tiks paziņots uz dalībnieka norādītajiem kontaktiem līdz 9. jūnijam.

    Pieteikuma anketu meklē http://ejuz.lv/apmaina
    Šeit vari redzēt nelielu ieskatu no cita jauniešu apmaiņas projekta Dānijā 2014. gadā.

    Jautājumu un neskaidrību gadījumā raksti uz inga.kuncite@lmmdv.edu.lv tematā norādot "Jauniešu apmaiņa".


  • Aicinājums piedalīties Eiropas Komisijas aptaujā par starptautiskās mobilitātes un sadarbības ietekmi

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Eiropas Komisiju interesē Jūsu viedoklis pat tad, ja neesat piedalījies(-usies) nevienā starptautiskās mobilitātes vai sadarbības programmā. Visi viedokļi ir īpaši svarīgi, lai izvērtētu Erasmus+ programmas radīto ietekmi un lai palīdzētu to pilnveidot.

    Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta vārdā Erasmus+ un iepriekšējo programmu novērtēšanu veic uzņēmumi ICF un GfK.

    Novērtējumā tiek aptaujāti izglītojamie par starptautiskās mobilitātes un sadarbības programmu ietekmi. Aptaujas mērķis noskaidrot visu izglītojamo un darbinieku viedokļus ― pat to, kuri nav piedalījušies nevienā starptautiskajā mobilitātes programmā vai sadarbībā. Aptaujas aizpildīšanas laikā katrai grupai tiks piedāvāts atbildēt uz atšķirīgu jautājumu kopu.

    Tiešsaistes aptaujas aizpildīšanai ir nepieciešamas tikai aptuveni 15 minūtes. Visi uzskati ir būtiski novērtējumam, kura rezultāti tiks izmantoti turpmākai Erasmus+ programmas attīstīšanai.

    Lai e-pastā saņemtu personīgu uzaicinājumu dalībai aptaujā sekojiet norādījumiem: šeit

    Visa norādītā informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu un apkopota tikai novērtējuma veikšanas nolūkā. Informācija par dalībniekiem būs pilnībā anonīma. Lai uzzinātu vairāk par to, kā tiek nodrošināts jūsu atbilžu privātums un konfidencialitāte, lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.gfk.com/privacy.


  • Prakse un pieredze Somijā, VARIA profesionālajā skolā

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Laika posmā no 25. marta līdz 9. aprīlim divu nedēļu mācību praksē Somijā, Vantaa profesionālās izglītības iestādē VARIA, Erasmus+ projekta "Profesionāla pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" ietvaros, piedalījās Krišjānis Zomerfelds un Ģirts Toms Klampis (KID); Marta Kalēja un Elza Zīverte (RD). Audzēkņiem līdzi kā pavadošais pedagogs devās Renāte Vīksna. Savukārt mācību mobilitātē no 26. marta līdz 1. aprīlim devās Reklāmas dizaina profesionālo priekšmetu skolotājs Uldis Rubezis un koka izstrādājumu dizaina profesionālo priekšmetu skolotājs Guntis Jekste.

    Elza: Skolā katrai nodaļai ir sava vieta, grafikas dizaina nodaļa atradās pagrabā, kurā bija 4 datorklases, kurās strādā tikai uz Macintosh datoriem, atsevišķi bija arī skaņas telpa. Skolotāji bija ļoti laipni un arī ļoti labi runāja angļu valodā, tāpēc sarunāties bija viegli. Mācību darbs nedaudz savādāks - kad notiek profesionālie priekšmeti, tad viens priekšmets notiek visu dienu un skola sākas 8:15, beidzas ap 14:00 vai 15:00. Pēc šī laika nodaļā neviens nedrīkst palikt, jo nav neviena, kas uzrauga telpas, tāpēc darbi jādara laicīgi. Skolā praktizējāmies kā zīmēt ar grafikas planšeti, jo tas ir savādāk nekā zīmēt ar roku. Skolotāja mūs iedvesmoja, lai neuztraucamies ja nesanāk, jo citiem tas ir ilgāks, citiem ātrāks process, kamēr sanāk zīmēt labi. Notika arī Photoshop stundas, kurās mums iedotā attēlā bija jāievieto dzīvnieki. Interesanti bija video stundā dalīties grupās, skolotājs ar nolūku izšķīra mūs ar Martu, lai Somijas skolas biedri runātu ar mums, jo somu skolēni bija diezgan kautrīgi. Mūsu uzdevums bija pierakstīt intervijas jautājumus, parādīt skolotājam, paņemt kameras un skolā safilmēt intervijas par dažādām tēmām. Skolā satikām arī vairākus ārzemniekus, kuri mācījās pastāvīgi. Iedvesmojoši bija veidot nelielu video no 50. gadu somu video materiāliem. Rezultātu parādījām skolotājam un tad aptuveni stundu runājām par šo izveidoto darbu. Viņa vārdus neaizmirsīšu, jo pirmo reizi dzirdēju tik sulīgu tekstu, kurā viņš pieminēja dažādus māksliniekus, somu vēsturi, vietas kas viņam patīk, un kā viņš redz darbu kopumā. Stundas beigās skolotājs parādīja katra studenta padarīto un aplaudēja, neko tādu iepriekš nebiju redzējusi. Liels pluss, kas mums būtu nepieciešams skolā ir ēdnīca. Somijas skolā pusdienas gatavoja paši studenti. Divas nedēļas likās par īsu, lai pilnība saprastu kas un kā Somijas skolā ir savādāks, jo laiks paskrēja ļoti ātri un tikai lēnām sākām pierast pie vides un darba tempa. Vēl ļoti patika brauciens uz Helsinku operu, redzējām, kā cilvēki smagi strādā uz katru izrādi, un cik daudz detaļu ir nepieciešamas, pabijām arī uz skatuves. Ļoti, ļoti iedvesmojošs brauciens, un tas bija iespējams tikai tāpēc, ka skola Varia sadarbojas ar dažādam kompānijām un operā strādā arī skolas studenti.

    Ģirts: Brauciens bija lieliska iespēja ielūkoties Somijas kultūras un ikdienas dzīvē, kā arī iepazīt akmeņaino, mežaino, rupjo dabu visā savā dailē. Apmeklējām dažādus muzejus, izstādes, iepazināmies ar vietējiem, bet viena vieta, kas mums visiem paliks atmiņā ir Somu Nacionālā Opera, kur mums tika dota iespēja ielūkoties aizskatuves dzīvē - dažnedažādu butaforiju izgatavošanas procesos un vispārīgi, operas sirdī! Skola bija burvīga - bezmaksas pusdienas; dažādi novirzieni, par ko mācīties; mūsdienīgs aprīkojums; plašas telpas; ļoti labi un atsaucīgi skolotāji.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    PIEREDZES APMAIŅA BEĻĢIJĀ

    Mācību mobilitātē uz Beļģiju, Antverpenes juvelierskolu Erasmus+ projekta "Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" ietvaros pieredzes apmaiņā devās Metāla izstrādājumu dizaina profesionālo priekšmetu skolotājs Andris Garokalns un starptautisko prakšu, projektu vadītāja Inga Kuncīte.

    Mobilitātes laikā bija iespēja apmeklēt Antverpenes pasaules dimantu centru, gūt ieskatu dimantu ieguves, apstrādes un tirdzniecības industrijā, kā arī Antverpenes juvelierskolā apgūt jaunu pieredzi darbā Metāla izstrādājumu dizaina programmā, kurā piedāvāja iepazīties ar metāla locīšanas iespējām, paņēmieniem un to radošiem pielietojumiem.

    Savukārt juvelierprogrammā bija iespēja iepazīt darbu ar 3D programmu, kurā tika izveidoti gredzena un rokassprādzes prototipi. Rezultātā izstrādātie prototipi izdrukāti ar 3D printeri.

    Pieredzes brauciena laikā bija iespēja iepazīt arī skolas pakļautībā darbojošos brīvpieejas darba telpu jeb FabLab, kurā pieejamas dažādas modernas iekārtas (dažādas sarežģītības pakāpes 3D printeri, lāzergriezēji, vakumspiede, frēze u.c.) un atbilstoša datortehnika un programmatūra, lai sekmīgi īstenotu iecerētos projektus. Brīvpieejas darba telpa pieejama kā skolas audzēkņiem, tā citiem interesentiem, iepriekš piesakot savu ierašanās un darbošanās laiku.

    Pieredzes brauciena laikā iepazītas arī citas Antverpenes Juvelierskolas izglītības programmas, izglītības sistēma, karjeras atbalsts audzēkņiem, apzinātas nozares iespējas darba tirgū Antverpenē, pārrunātas projektu un turpmākas sadarbības iespējas, kā arī sekmēta angļu sarunvaloda.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Karjeras konsultants darba pieredzes apmaiņas braucienā

    Karjeras konsultants darba pieredzes apmaiņas brauciena laikā no 02.04.2017. līdz 08.04.2017. profesionālās izglītības iestādē "Omnia" Espo pilsētā, Somijā tika iepazīta Somijas izglītības sistēma, tās atšķirības un izaicinājumi mūsdienu mainīgajā vidē. Ar iestādes mācību konsultantu Kirsi Paloheimo un Imad Kawani, kā arī projektu vadītājas Elina Lehtikangas starpniecību, tika veicināta pieredzes apmaiņa darbam profesionālās izglītības iestādē, iegūta vērtīga pieredze darbam ar audzēkņiem, piemērojot tiem individuālās apmācības iespējas, kas tiek nodrošināta "Omnia" programmā "Valma". Tāpat iegūtas zināšanas par citu valstu pieredzi mācību procesu piemērojot reālajām darba tirgus prasībām. Atsevišķas atziņas tiks mēģinātas ieviest LMMDV ikdienas mācību procesā. Kā liels ieguvums kultūru apmaiņas un integrācijas procesa veicināšanai, minama "Omnia" pieredzes apzināšana darbam ar bēgļa statusu ieguvušām personām. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tika ne tikai iepazīts mācību konsultantu darbs iestādē, bet arī vērots mācību process klasē, individuālo konsultāciju gaita, programmas "Valma" individuālo nodarbību process, kā arī ikdienas ritums mācību iestādē "Omnia". Viss iepriekš minētais devis visai aptverošu pārskatu par mācību procesu šajā iestādē, kā arī iegūts vispārējs priekšstats par izglītības sistēmu un tās darbību Somijā kopumā.

    Sagatavoja karjeras konsultants Nils Kuncītis

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

  • VKKF

    Finansējums projektam "Vēju ritmi 2017"

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu projekta "Vēju ritmi 2017" īstenošanai no 2017. gada 6. marta līdz 28. aprīlim. Tā ietvarā notika VII Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāls – konkurss "Vēju ritmi 2017".


    Projekta koordinatore:
    Irita Kalēja
    Tel. 26470868
    E-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Finansējums projektam "Meistarklases skatuves mākslā"

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu projekta "Meistarklases skatuves mākslā" realizēšanai no 2016. gada 27. marta līdz 2017. gada 20. martam. Tā ietvarā plānotas sekojošas meistarklases: Gints Pabērzs – saksofona spēle Sergejs Dogadins – vijolspēle Valda Tračuma – vokālā dziedāšana Renārs Lācis – improvizācija Julius Kurausks – ģitāras spēle Andrejs Osokins – klavierspēle


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    LMMDV zēnu koris, vokālisti un junioru bends sniedz koncertus Vācijā

    Laika posmā no 18. līdz 26. maijam Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) zēnu kora ansamblis, vidusskolas vokālisti un Melngaiļskolas junioru bends kopā ar saviem skolotājiem Ilzi Balodi, Jāni Ivuškānu, koncertmeistaru Normundu Kalniņu un projektu vadītāju Iritu Kalēju pieredzes apmaiņas nolūkos projekta "ERASMUS+" ietvaros devās uz Vācijas pilsētu Vemdingu un sniedza vairākus koncertus.

    Zēnu kora ansamblis un vokālisti ar skolotāju Ilzi Balodi un koncertmeistaru Normundu Kalniņu uzstājās Stadtpfarrkirche Vemdingā, Kunstmuseum Vemdingā un Vemdingas Anton Jaumann reālskolā.

    Savukārt Melngaiļskolas junioru bends kopā ar vadītāju Jāni Ivuškānu muzicēja vairākās apkārtējās pilsētiņās - Ochsenzwinger/ Nordlingen, Dennenlohe, Wassertrudingen.

    "Visos koncertos mūsu kolektīvi tika uzņemti ļoti sirsnīgi ar milzīgām ovācijām, jo spējām pārsteigt ar tik labu muzikālo līmeni tik ļoti mazā bērnu vecumā," ar iespaidiem dalās projektu vadītāja Irita Kalēja.

    Visi "ERASMUS+" projekta dalībnieki kopā ar projekta dalībniekiem - orķestri no Romas un Anton Jaumann reālskolas bigbendu, stīgu ansambli un kori sniedza apjomīgu koncertu, kur katra valsts uzstājās ne tikai ar muzikālajiem priekšnesumiem, bet arī prezentēja projekta pirmajā posmā paveikto.

    Projekta tēma "Bēgļi pagātnē un mūsdienās". Pirmā posma tēma bija "Bēgļi pagātnē". LMMDV audzēkņi gan veidoja zīmējumus), gan rakstīja esejas, gan intervēja radiniekus, gan vāca vecas un zīmīgas fotogrāfijas un avīžu rakstus. Gala rezultāts ir apskatāms mājas lapā www.etwinning.net , kā arī tika parādīts izstādē Vemdingā un prezentēts koncerta laikā.

    Projekta dalībnieki, uzturoties Vācijā, dzīvoja viesģimenēs, kur iepazina arī vācu ģimeņu ikdienu, paražas un tradīcijas. LMMDV audzēkņiem tā bija neatņemama un emocionāli ļoti pozitīva pieredze. Mūzikas skolas (profesionālās ievirzes) audzēkņiem šis ir viens no pirmajiem tik tāliem radošajiem izbraucieniem. Lielākā daļa audzēkņu šajā projekta aktivitātē bija vecumā no deviņiem līdz 15 gadiem. Tikai daži vidusskolnieki bija vecuma posmā no 17 - 22 gadiem.

    "Erasmus+" ir Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas var sniegt būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu pārvaldīt sociālekonomiskās pārmaiņas, atrisināt būtiskākās problēmas, kas Eiropai radīsies līdz nākamās desmitgades beigām, un atbalstīt Eiropas politiku dienaskārtību īstenošanu, kas vērstas uz izaugsmi, darbavietu radīšanu, taisnīgumu un sociālo iekļaušanu.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

  • VKKF

    Finansējums meiteņu korim

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu projekta "LMMDV meiteņu kora dalība konkursā "Slovakia Cantat 2017"" īstenošanai no 2017. gada 20. marta līdz 30. aprīlim. Tā ietvarā LMMDV meiteņu koris piedalījās festivālā – konkursā Slovākijā un ieguva Grand Prix.


    Projekta koordinatore:
    Irita Kalēja
    Tel. 26470868
    E-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Finansējums starptautiskam partnerības projektam

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola saņēmusi finansējumu Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektam "Fluchtlinge – gestern und heute". Tas tiks realizēts 24 mēnešus, no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam, sadarbībā ar partneriem no Vācijas un Itālijas.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Finansējums projektam "Jam Session"

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu projekta "Jam Session" īstenošanai no 2017. gada 27. marta līdz 22. decembrim. Tā ietvarā reizi mēnesī koncertzāles Lielais dzintars mākslas telpā Civita nova tiks īstenoti brīvās džeza improvizācijas vakari, pieaicinot profesionālus viesmāksliniekus.

    Projekta koordinatore:
    Irita Kalēja
    Tel. 26470868
    E-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Finansējums projektam "skaniliepaja.lv"

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu projekta "skanliepaja.lv" īstenošanai no 2017. gada 27. marta līdz 2018. gada 20. martam. Tā ietvarā būtiski tiks uzlabota mājas lapa skanliepaja.lv, izveidots iesaiņojuma dizains taktilajām kartiņām.

    Projekta koordinatore:
    Irita Kalēja
    Tel. 26470868
    E-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

  • VKKF

    Finansējums mērķprogrammai "Oriģinālmūzika"

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu mērķprogrammā "Oriģinālmūzika" projekta "Vokāli instrumentāls skaņdarbs "Stiprie mezgli"" īstenošanai no 2017. gada 3. aprīļa līdz 15. septembrim. Tā ietvarā komponists Jānis Lūsēns, izmantojot Olafa Gūtsmaņa dzeju, radīs vokāli instrumentālu jaundarbu.


    Projekta koordinatore:
    Irita Kalēja
    Tel. 26470868
    E-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Pasaules POP hīti džezā

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu projekta "Pasaules POP hīti džezā" sagatavošanai un ieviešanai no 2016. gada 27. marta līdz 2017. gada 26. martam. Tā ietvarā Melngaiļskolas bigbends kopā ar solistiem Jāni Stībeli un Gintu Pabērzu iestudēs apjomīgu koncerta programmu, kas tiks atskaņota 2017. gada 25. martā koncertzālē Lielais dzintars.


  • VKKF

    Finansējums tehniskās bāzes uzlabošanai

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola saņēmusi finansējumu mērķprogrammā "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai no 2017. gada 2. maija līdz 28. augustam. Projekta ietvarā tiks iegādātas digitālās klavieres Clavia Nord Stage 2 EX 88 un trombons Thomann Classic TEB480 GL.


    Projekta koordinatore:
    Irita Kalēja
    Tel. 26470868
    E-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv

  • Liepājas kultūras pārvalde VKKF

    Finansējums pasākumam "Zelta griezums"

    Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis projektu "Zelta griezums mūzikā un mākslā", piešķirtais finansējums 4500 EUR

    Liepājas Kultūras pārvalde atbalstījusi projektu "Zelta griezums mūzikā un mākslā 2017", piešķirtais finansējums 2500 EUR.

    Projekta galvenais mērķis ir nostiprināt tradīciju, organizējot ikgadēju profesionālo izcilību, sasniegumu novērtēšanu, kurā pulcināti vienkopus dažādu paaudžu LMMDV absolventi, mākslinieki, mūziķi un izcili sava aroda speciālisti, pasniedzot izcilības nomināciju par profesionālo izcilību un ieguldījumu mākslas un mūzikas jomā gan Latvijā, gan ārzemēs. Projekta ietvaros notiks profesionāļu un LMMDV audzēkņu darbu izstāde, LMMDV atvērto durvju diena, meistarklases, vieslekcijas mūzikā un mākslā un profesionālo izcilību laureātu apbalvošanas ceremonija.

    Zelta griezums mūzikā un mākslā 2017 "Zelta griezums" ir ikgadēja tradīcija, ko īstenojusi Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola sadarbībā ar biedrību „Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" kopš 2008. gada. Savukārt, 2017. gadā iezīmējot gan desmito gadskārtējo, kā arī pirmo kopīgo pasākumu "Zelta griezums mūzikā un mākslā". Pasākums sāksies ar vieslekciju, meistardarbnīcu un semināru ciklu, kā arī apbalvošanas ceremoniju izvirzītajiem profesionālās izcilības laureātiem mūzikas un mākslas jomās. Vieslekciju ciklā piedalīsies: Arvīds Endziņš, Ēriks Stendzenieks, Aivars Hermanis, Aija Freimane, Maija Kurševa, Askolds Saulītis, Artis Daugins, Guntis Cukurs, Ieva Epnere, Jānis Taurens, Dagmāra Beitnere Le-Galla, Zigmars Liepiņš, Uldis Marhilēvičs. Pasākumu cikls noslēgsies jūnijā ar audzēkņu rotu ceļojošo izstādi, kurā piedalīsies starptautiskā sadarbības tīkla Eiropas Liceju parlamenta (P.L.E) partnerskolas no Latvijas (LMMDV), Portugāles, Francijas, Beļģijas, Grieķijas u.c.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    LMMDV iesaistās projektā

    Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskola kā sadarbības partneris ir iesaistījusies starptautiskā sadarbības projektā "Golden Nets: promoting the quality of vocational training in crafts by sharing techniques and learning styles".

    Š.g. no 10. līdz 13. janvārim MID nodaļas audzēknes Grēta Girvaite un Nikola Patrīcija Ošeniece, pasniedzējs Edijs Ābelis un audzinātāja Sintija Kurvina piedalījās projekta pirmajā aktivitātē Itālijā. Par to, kā viņiem gāja skatīt šeit PPT prezentācija

    Otrā aktivitāte plānota Volosā, Grieķijā 2017. gada septembrī
    Īstermiņa personāla apmācība: Skolotāju apmācība mācību novērtēšanas metodikā/ Starpvalstu projekta sanāksme.

    Trešā aktivitāte plānota Liepājā (LMMDV) 2018. gada aprīlī Jaukta mobilitāte profesionālās izglītības apguvējiem: tehnikas un metožu apmācības darbā ar dārgmetālu.

    Ceturtā aktivitāte plānota Somijā, Espū pilsētā 2018. gada septembrī Īstermiņa personāla apmācība: Skolotāju apmācību mācību novērtēšanas metodikā / Starpvalstu projekta sanāksme.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Finansējums projektam "Meistarklases akadēmiskajā mūzikā"

    Melngaiļskolas atbalsta biedrība saņēmusi finansējumu projekta "Meistarklases akadēmiskajā mūzikā" realizēšanai no 2017. gada 9. janvāra līdz 2017. gada 31. martam. Tā ietvarā plānotas sekojošas meistarklases: Jānis Porietis – tromptes spēle Evgenija Epshtein – vijoles spēle Mārtiņš Circenis – klarnetes spēle Artūrs Hrustaļovs – trombona spēle Nellija Sarkisjan – vijoles spēle Ēriks Kiršfelds – čella spēle Andris Dzenītis – mūsdienu mūzikas pieraksts Artūrs Cingujevs – klavierspēle


  • VKKF

    Valsts Kultūrkapitāla fonds

    PIKC "Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskola" saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares mērķprogrammas "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" projektu konkursa ietvaros atbalstu projektam "LMMDV materiāltehniskās bāzes uzlabošana multimediju, reklāmas un foto izglītības programmās" 6474 EUR apmērā.

    Projekta ietvaros tiks iegādāta jauna foto un datortehnika.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Apstiprināti dalībnieki starptautiskai praksei Somijā

    8. februāra Stipendiju komisijas sēdē dalībai divu nedēļu mācību praksei Somijā, Vantaa profesionālās izglītības iestādē VARIA, Erasmus+ projekta "Profesionāla pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" ietvaros, apstiprināti Krišjānis Zomerfelds un Ģirts Toms Klampis (KID); Marta Kalēja un Elza Zīverte (RD). Audzēkņiem līdzi kā pavadošais pedagogs dosies Renāte Vīksna.

    Plānotais prakses laiks no š.g. 27. marta līdz 7. aprīlim VARIA profesionālajā skolā. Izbraukšana 25. martā, atgriešanās 9. aprīlī. Kopējais prakses mobilitātes ilgums 16 dienas, ieskaitot ceļā pavadītās.

    Savukārt mācību mobilitātē uz VARIA profesionālo skolu pieredzes apmaiņā dosies Reklāmas dizaina profesionālo priekšmetu skolotājs Uldis Rubezis un koka izstrādājumu dizaina profesionālo priekšmetu skolotājs Guntis Jekste. Mācību mobilitāte notiks no 26. marta līdz 1. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais mācību mobilitātes ilgums 7 dienas.

    Mācību mobilitātē uz Beļģiju, Antverpenes juvelierskolu pieredzes apmaiņā no 12. līdz 18. martam, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies metāla izstrādājumu dizaina profesionālo priekšmetu skolotājs Andris Garokalns un projektu vadītāja Inga Kuncīte. Kopējais mācību mobilitātes ilgums 7 dienas.

    Mācību mobilitātē uz Somiju, Espū, OMNIA institūtu pieredzes apmaiņā no 2. līdz 8. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas, dosies karjeras konsultants Nils Kuncītis. Kopējais mācību mobilitātes ilgums 7 dienas.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Starptautisko prakšu braucienu prezentācijas

    Trešdien, 7. decembrī Alejas ielas zālē notika starptautisko prakšu braucienu, kas aizvadītas Somijā 23.10.-7.11.2016. un Skotijā 5.11.-20.11., prezentācijas Erasmus+ projekta "Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" ietvaros.

    Prakšu prezentācijas skatīt šeit: Skotija PDF fails, Somija PDF fails


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Somijas un Skotijas prakšu prezentācijas

    Trešdien, 7.decembrī plkst. 15:00 skolas zālē (Alejas ielā 18) Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēknes prezentēs Erasmus+ projekta Starptautisko praksi Somijā, OMNIA institūtā un Metāla izstrādājumu, Apģērba dizaina, Tekstilizstrādājumu, Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņi prezentēs Starptautisko praksi Skotijā, Glāzgovas Kelvina koledžā.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Prakse OMNIA institūtā, Somijā

    Erasmus+ projekta "Profesionālā pilnveide konkurētspējas stiprināšanai Eiropā" ietvaros no š.g. 23. oktobra līdz 7. novembrim Apģērbu dizaina nodaļas audzēknes Ieva Agruma un Dana Zoniņa aizvadīja mācību praksi OMNIA institūtā Somijā, Espoo pilsētā.

    Prakses laikā audzēknes apguva prasmes sieviešu žaketes apkakles konstruēšanā un šūšanā; darbojās uzņēmumā "Aiku", kas specializējas apģērbu izgatavošanā cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām; devās uz Helsinku pilsētas teātri un iepazinās ar teātra kostīmu izgatavošanas aizkulisēm; apmeklēja Somijā atpazīstamāko audumu apdrukas ražotni "Marimekko", iepazina tās darbību un izstrādājumus.

    Dalība mācību praksē bija iespēja papildināt zināšanas ne tikai izvēlētajā profesijā, bet arī iegūt ceļojumu pieredzi, stapkultūru saskarsmi un praktizēt angļu valodu. Paralēli tikai iepazīta vietējā kultūra, Espoo un Helsinku pilsētas, apmeklēti tādi muzeji kā Modernās mākslas muzeji KIASMA Helsinkos un EMMA Espoo, Dizaina muzejs, Mākslas muzejs Ateneum u.c

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolaLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolaLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolaLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolaLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolaLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolaLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

  • VKKF

    LMMDV vieslekciju un meistarklašu cikls

    Biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" ieguvis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu projekta "LMMDV audzēkņu un pedagogu profesionālās kapacitātes celšana" īstenošanai.

    Projekta ietvaros Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā no š.g. novembrim līdz 2017. gada aprīlim, tiks organizētas vieslekcijas un meistarklases.

    Vieslektori:
    • Elīna Dobele - ateljē Zofa, dizains, uzņēmējdarbība
    • Pēteris Noviks - Reklāma, multimediji
    • Elita Mīlgrāve - Mūzikas ierakstu industrija (mūzika & māksla)
    • Laikmetīgās mākslas centrs Kim? - Laikmetīgā māksla
    • Aivars Hermanis - Mūzikas menedžments (mūzika & māksla)
    • Maija Kurševa - Sietspiede (Meistarklase)
    • Jānis Taurens - Konceptuālisms, laikmetīgās mākslas postkonceptuālā situācija un Latvija
    • Dagmāra Beitnere-Le Galla - Latvietība un pašapziņa
    • Ēriks Stendzenieks - Reklāma, uzņēmējdarbība
    • Aigars Bikše - Modes māksla
    • Arvīds Endziņš - Metāls un gaismas dizains
    • Elīna Ģibiete - 3D tekstils, tālākizglītība LMA (Meistarklase)

    Sīkāka informācija par vieslekciju laiku un vietu sekos skolas mājaslapā.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Porto prakses prezentācija

    Šo piektdien - 14. oktobrī plkst. 12:00 skolas zālē (Alejas ielā 18) tiks prezentētas Erasmus+ projekta Starptautiskās prakses Portugālē, Porto Mākslas skolā multimediju un reklāmas dizaina izglītības programmu audzēkņu sniegumā.

     

    Liepājas Dizaina un mākslas skola
  • VKKF

    Unikāla sietspiedes iekārta mākslas un dizaina programmu audzēkņiem

    Pateicoties VKKF finansiālajam atbalstam projektā "Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveide konkurētspējīgai izglītībai", Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir saņēmusi unikālu sietspiedes iekārtu darbnīcas izveidei no Čehijas kompānijas CIMA – Zimmermann.

    Sietspiedes tehnika ir aktuāla daudzās radošo industrijas nozarēs, ne tikai poligrāfijā, bet arī tekstila, apģērbu, ādas, keramikas, multimediju, reklāmas nozarēs.
    Neatsverama būs pieredze, kuru audzēkņi varēs iegūt skolas ikdienas praksē, strādājot ar sietspiedi uz dažādiem materiāliem. Sietspiedes darbnīcas izveide bija nepieciešama vairākām skolas nodaļām, kā piemēram – Multimediju dizaina, reklāmas dizaina, māklas izglītības programmām, kurās audzēkņi jau nodarbojas ar dažādu grafisku darbu sagatavošanu, drukāšanai sietspiedes tehnikā, taču nebija iespējas pašiem praktizēties, nodrukājot savus darbus. Tāpat, Mākslas nodaļas jauniešiem, kuri apgūst dažādas grafikas tehnikas tiks paplašināts praktisko zināšanu lauks. Tehnika atļauj apdrukāt dažādus materiālus, izmantojot attiecīgas krāsas, tādēļ būs izmantojama arī pārējo materiālu nodaļu: ādas izstrādājumu, tekstildizaina, apģērbu dizaina jauniešu praktiskajiem darbiem.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  • Erasmus+

    Mācību prakses Lielbritānijā/Skotijā un Somijā

    LMMDV Apģērbu dizaina, Metāla izstrādājumu dizaina, Tekstila izstrādājumu dizaina, Ādas izstrādājumu dizaina nodaļu 2., 3. un 4. kursa audzēkņiem bija iespēja pieteikties divu nedēļu mācību praksē Skotijā, Glāzgovas Kelvina koledžā (Glasgow Kelvin College) un Omnia Istitūtā Somijā, Espū pilsētā Erasmus+ projekta "Profesionāla pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" ietvaros.

    Konkursa kārtībā, stipendiju komisijas sēdē 2016. gada 14. septembrī izvērtēja pieteikuma veidlapas un lēma:
    Uz mācību praksi Skotijā dosies Sabīne Kristiāna Lapuķe (MID), Jēkabs Rūts (MID), Laura Drulle (ĀID), Ilze Šēfere (TID), Rolands Cibis (AD), Anna Jurjāne (AD);

    Uz mācību praksi Somijā dosies Ieva Agruma (AD), Dana Zoniņa (AD).


  • Erasmus+

    Mācību prakse Glāzgovas Kelvina koledžā un Omnia institūtā Somijā

    LMMDV Apģērbu dizaina, Metāla izstrādājumu dizaina, Tekstila izstrādājumu dizaina, Ādas izstrādājumu dizaina nodaļas 2., 3. un 4. kursa audzēkņiem ir iespēja pieteikties divu nedēļu mācību praksē Skotijā, Glāzgovas Kelvina koledžā (Glasgow Kelvin College) un Omnia institūtā Somijā Erasmus+ projekta "Profesionāla pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" ietvaros.

    Lai pieteiktos dalībai praksē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāpievieno divi fotoattēli 3x4cm. Pieteikuma anketa būs pieejama pie audzinātājiem no 8. septembra plkst. 12:00, kā arī to iespējams lejupielādēt šeit: DOC fails. Aizpildīta veidlapa jāiesniedz audzinātājiem līdz 13. septembra plkst. 12:00. Visas pieteikuma anketas tiks izskatītas stipendiju komisijas sēdē 14. septembrī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz norādītajiem kontaktiem par dalību projektā.

    Plānotais prakses laiks Skotijā no š.g. 7. līdz 20. novembrim, neskaitot ceļā pavadītās dienas. Plānotais prakses laiks Somijā no š.g. 24. oktobra līdz 7. novembrim, neskaitot ceļā pavadītās dienas. Par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks savlaicīgi informēti.

    Noslēgumā katrs dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē.

    Vairāk informācija par Glāzgovas koledžu: http://www.glasgowkelvin.ac.uk
    Vairāk informācija par Omnia institūtu: https://www.omnia.fi/internationalomnia


  • VKKF

    Atbalsts jaunam projektam

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola ir saņēmusi atbalstu VKKF projektam "Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveide konkurētspējīgai izglītībai", līguma Nr. 2016-1-VIZ-MO4024.

    Projekta atbalsta summa: 9884,00 EUR, un tā ietvaros tiks iegādāta jauna, nozīmīga iekārta sietspiedes darbnīcas izveidei.

    Projekta realizācijas laiks: līdz 2016. gada 30. augustam.

    Projekta koordinatore LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Erasmus+

    LDMV AUDZĒKŅI UN PEDAGOGI PIEDALĀS ERASMUS+ PROJEKTA noslēguma 5. AKTIVITĀTĒ Itālijā, Modēnā

    No 18. maija līdz 22. maijam LDMV audzēkņi un pedagogi piedalījās ES Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās partnerības projektā 3R - "Recycle, Reuse, Remind" ("Pārstrādā, Atkārtoti izmanto, Atgādini") noslēguma piektajā aktivitātē, kas norisinājās Itālijā, Modēnas Profesionālajā skolā.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu projektā pārstāvēja audzēkņi: Anna Gelmane, Ivonna Dambrehte, Judita Striela, Nadīna Anija Poga, Laina Rozenšteina, Una Kalniņa un pavadošās personas: Andris Garokalns, Dzintra Budovska, Sandra Zāle-Zālīte, Inese Šļoža, Marita Viļumsone, Ritvars Sproģis.

    Projekta noslēgumā Itālijā tika prezentēti projekta izveidotie materiāli: projekta mājas lapa kā simulatīvs uzņēmums: www.ecofashion.eu, e-grāmata par projekta materiāliem, atklāta tērpu, aksesuāru izstāde no projektā izmantotajiem materiāliem – trikotāža, korķis, plastika, neoprēns un modes skate.

    Projekta galvenie mērķi:
    1. Izveidot sadarbību starp skolām un konkrētā reģiona tekstila/apģērba uzņēmumiem, lai veidotu skolu jauniešos uzņēmējdarbības kultūru.
    2. Eko-modes kolekcijas plānošana un izveidošana, izmantojot rūpnieciskās ražošanas materiālus.
    3. Stimulēt kreativitāti, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pieeju jaunā Eko-modē, veidot izpratni par firmas stila veidošanu un mārketingu.

    3R projekta ietvaros izveidotās kolekcijas un aksesuāri videi draudzīgi, ētiski, saistīti ar konkrēto reģionu.

    Projekta aktivitātes jau notikušas Turcijā, Portugālē, Somijā un Latvijā.

    Projekta koordinatore LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv

    Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola

  • Erasmus+

    Prakse Portugālē, Porto Mākslas skolā

    Erasmus+ projekta ietvaros "Profesionāla pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" no š.g. 3.aprīļa līdz 18. aprīlim mūsu skolas audzēkņi: Toms Dreiblats, Nadežda Strogonova, Annija Leja, Karīna Putra, Viljams Džefersons Brics un Emīls Balcers realizēja praksi Portugālē, Porto Mākslas skolā pavadošās personas – pedagoģes Agneses Ivanes vadībā.

    Prakses laikā audzēkņi apguva dažādas jaunas tehnoloģijas: grafika (sietspiedes tehnika, zīmējuma pārnešana uz sietu, fotogrāfijas pārnešana uz metāla plātni, druka uz papīra un auduma); burtu kompozīcijas salikums un druka (burtu salikuma principi, darbs ar tipogrāfijas krāsām un presi); analogā fotogrāfija (photogram, kamera obskura, darbs ar analogo fotoaparātu, foto filmiņas attīstīšana, kadru pārnešana uz fotopapīra).

    Ar šādām tehnoloģijām audzēkņi nebija vēl līdz šim strādājuši, tāpēc tas raisīja interesi un aizrāva viņus. Iegūtā pieredze nostiprināja līdz šim iegūtās zināšanas citos mācību priekšmetos, jo viss ir saistīts - kompozīcija, zīmēšana, gleznošana, fotogrāfija, grafika utt., visas šīs atsevišķās mākslas jomas papildina un pilnveido viena otru. Dažiem no skolēniem tas bija pirmais patstāvīgais ceļojums tik tālu no dzimtās pilsētas. Bija prieks redzēt, kā viņi atveras komunikācijai ar vietējiem pasniedzējiem svešvalodā. Jaunieši arī diezgan ātri asimilējās vidē, saskaroties ar portugāļu paradumiem, kuri atšķīrās no latviešu kultūras.

    Ārpus mācībām pabūt pie okeāna bija viena no svarīgākajām ceļojuma daļām, gan izbaudot neparedzamo paisumu uz savas ādas viļņu šļakatu veidā, gan vērojot saulrietu tajā. Šī pieredzes apmaiņa stiprināja topošo dizaina speciālistu pārliecību par sevi, savām spējām strādāt svešā vidē ar jaunām tehnoloģijām.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  • Prakse Itālijā, Modēnas profesionālajā skolā

    Erasmus+ projekta ietvaros "Profesionāla pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" no š.g. 2.aprīļa līdz 17. aprīlim mūsu skolas audzēkņi no apģērbu, stilistu un tekstildizaina izglītības programmām: Vikija Salma, Anete Vītola, Gundega Vaitkus, Milana Felicija Semjonova realizēja praksi Itālijā, Modēnas profesionālajā skolā pavadošās personas – pedagoģes Evitas Ernstsones vadībā.

    Prakses laikā apguva jaunas prasmes šūšanas un modelēšanas jomā, kā piemēram, modelējot katra individuālo somas dizainu un tās izgatavošanu. Audzēkņi arī pilnveidoja savas svešvalodu prasmes, prasmi strādāt komandā un individuāli, guva ļoti labu ceļošanas pieredzi.

    Šī prakse Itālijā bija arī kā nozīmīgs ceļojums mākslas un kultūras vēsturē. Brīvajā laikā apmeklēja muzejus, vietējo mākslinieku darbnīcas, galerijas, romantiskā Venēcija.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  • Erasmus+

    LDMV pedagogu pieredzes apmaiņas un mācību vizīte Itālijā

    Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektu "Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" otrās mobilitātes ietvaros no šī gada 5. līdz 12. martam starptautiskā pieredzes apmaiņā Itālijā, Modēnas profesionālajā skolā viesojās mūsu skolas direktores vietniece izglītības darbā Ieva Leismane, pedagoģe – karjeras konsultante Vineta Muskate un profesionālo priekšmetu skolotāja Guna Stikāne.

    Pirmajā pieredzes apmaiņas dienā mūsu skolas pārstāves iepazinās ar Modēnas profesionālās skolas direktoru un pedagogiem, notika Latvijas un Itālijas izglītības sistēmu un abu valstu projektā iesaistīto skolu prezentācijas. Abas puses pārrunāja pieredzes apmaiņas vizītes programmu, precizēja mūsu skolas audzēkņu un skolotājas mobilitātes Modēnā organizatoriskās detaļas. Noslēgumā vienojās par savstarpējas sadarbības turpināšanu citu projektu ietvaros.

    Turpmākajās dienās Ieva Leismane, Vineta Muskate un Guna Stikāne darbojās Modēnas profesionālās skolas pedagogu vadītajās šūšanas darbnīcās, piedalījās konferencē par tehnoloģijām Boloņā un par juveliermākslu Modēnā, iepazinās ar projektu par 3D programmu ieviešanu Modēnas profesionālajā skolā, tikās ar skolas karjeras konsultanti, kura dalījās pieredzē par audzēkņu turpmākās izglītības un profesionālajām iespējām Itālijā un apmeklēja vietējos uzņēmējus viņu darbnīcās un veikalos, kur uzklausīja pieredzes stāstus par uzņēmējdarbību Itālijā.

    Kopumā vizītes programma bija pārdomāta, atbilstoša projekta mērķiem un vērsta uz abu skolu savstarpēji izdevīgu sadarbību nākotnē.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  • Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

    Iespaidi un atziņas pēc atgriešanās no Porto

    Četriem jauniešiem no MMD no 28. februāra līdz 14. martam bija iespēja papildināt savas zināšanas Portugāles pilsētas Porto mākslas skolā Escola Artística de Soares dos Reis. Jauniešiem bija iespēja izmēģināt sevi analogās fotogrāfijas, Type print un sietspiedes tehnikās, kā arī papildināt zināšanas Adobe After Effects programmā. Piedāvājam mini interviju pēc atgriešanās Latvijā ar Agnetu Jankus, Santu Sudmali, Pēteri Čirkši un Robertu Tumpeli.

    Kāda ir vērtīgākā pieredze, kuru ieguvi Escola Artística de Soares dos Reis?

    Pēteris: Manuprāt, visvērtīgākā pieredze, ko guvu, ir jaunas prasmes analogajā fotogrāfijā.

    Agneta: Vērtīgākā pieredze, kuru guvu, manuprāt, bija analogās fotogrāfijas stundas. Šī bija lieliska iespēja apgūt ceļu kā rodas bilde, nepielietojot mūsdienu tehnoloģijas. Tas bija ērti un vienkārši strādāt bez piepūles un domāšanas, pielietojot pašdarinātu kasti, un gala rezultātā iegūstot fantastiskas fotogrāfijas. Attīstīšana notika analogā veidā uz fotopapīra, apstrādājot to ar ķīmiskām vielām. Šīs stundas, pavadītas strādājot ar bildēm, lika izprast to, kas tad īsti ir fotogrāfija un kā tas viss aizsākās.

    Santa: Analogās fotogrāfijas pamatu apgūšana. Redzēt kā no baltas papīra lapas, gleznojot ar gaismu, rodas taustāmas bildes, kuras mūsdienās ir aizvien retāka parādība. Un, protams, arī tas, ka skolas ēdiens nemaz nav negaršīgs.

    Roberts: Kā rast kopīgu valodu ar cilvēkiem no citas valsts ar pilnībā citu kultūru.

    Spilgtākais iespaids, kuru guvi Porto?

    Pēteris: Mans spilgtākais iespaids Porto bija tās krāsainība un ātrums.

    Agneta: Man ļoti patika un spilgti atmiņā ir palikusi Porto arhitektūras dažādība,ēkas nebija tā kā pie mums modernas un viendabīgas, bet gan ar flīzēm pārklātas. Tas bija pirmais ko ievēroju un likās fantastiski, ko tādu redzēt pirmo reiz mūžā! Esam pieraduši skatīties uz flīzēm savās vannasistabās, virtuvēs, bet Porto jūs tās sastapsies uz teju katras mājas sienas. Un mandarīni kokos... tie izpelnījās skaļus spiedzienus un sajūsmu manī, dēļ mandarīniem jutos kā paradīzē zemes virsū.

    Santa: Prieks bija satikt skolotājus, kas mīl savu darbu. Pat, pārvarot valodas grūtības, komunikācija bija lieliska, gribējās uzzināt vēl un vēl, jo mācību process bija tik interesants, ka pat nemanīju kā skrien laiks.

    Roberts: Spilgtākais iespaids bija redzēt māksliniekus brīvprātīgi uzstājamies pilsētas ielās.

    Ko jaunu pieredzēji ceļojuma laikā?

    Pēteris: Es apguvu un pieredzēju ļoti daudz lietas, bet, manuprāt, svarīgākā ir citas kultūras piedzīvošana.

    Agneta: Ceļojuma laikā es apguvu to, kā izturēt divas nedēļas ēdot brokastīs vienu un to pašu :D

    Santa: Vairāk komunicēt ar citu tautību cilvēkiem un nebaidīties likt lietā valodas prasmes un galvenais nebaidīties no tā ka nezini, nevis negribi zināt. Protams, pirmais pieredzētais saulriets okeāna malā.

    Roberts: Analogā fotogrāfija.

    Vai radušās kādas pārdomas un atziņas pēc ceļojuma?

    Pēteris: Pēc ceļojuma ir radušās pārdomas par nākotnes studiju vietām.

    Agneta: Atziņa ir tāda, ka ceļot un apgūstot jaunas lietas, kādā citā valstī, ir vienreizēja iespēja kā pavērst savu dzīvi plašāk. Manā atmiņā nekad tik spilgti nav palikusi neviena vieta, izņemot Porto. Tā ir vieta kur gribu atgriezties, lai arī cik daudz būtu jāpiepulējas to īstenojot.

    Santa: Porto - Saule, maize, flīzes un laimīgi cilvēki, tieši tas visvairāk iespiedies atmiņā. Mums latviešiem ir jāiemācās pacelt galvas augšup, uzsmaidīt citiem, raudzīties pasaulē un tiekties pēc kaut kā vairāk. Ar laimes asarām un gandarījumu par jauno pieredzi pacēlāmies no Porto lidostas, nodomājot - cerams, ka uz atgriešanos.

    Roberts: Vienīgās pārdomas ir - vēlos kādreiz atgriezties Porto.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  • Erasmus+

    LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA UZŅEM PRAKSĒ JAUNIEŠUS NO SOMIJAS, PORTUGĀLES, IGAUNIJAS UN SKOTIJAS

    LDMV laika posmā no 2016. gada 29. februāra līdz 10. aprīlim starptautiskajā praksē uzņem 4 audzēkņus no Somijas Vantā profesionālās koledžas un 2 audzēkņus no Omnia profesionālās mācību iestādes Espū, 5 audzēkņus no Portugāles Porto mākslas skolas, 2 no Igaunijas Tartu mākslas skolas, 4 no Skotijas Glāzgovas Kelvina koledžas, kopā 17 audzēkņus.

    Prakses laiku audzēkņi pavada mācoties dažādās LDMV piedāvātās izglītības programmās – Tekstilizstrādājuma dizaina izglītības programmā, kur apgūs filcēšanas tehniku pedagoģes Sandras Zāles-Zālītes un Maritas Miknes vadībā, Ādas izstrādājuma dizaina izglītības programmā pedagoģes Dzintras Budovskas vadībā veido dažādus aksesuārus (jostas, makus, rokassprādzes), Apģērbu dizaina izglītības programmā pedagogu Normunda Vamža un Maritas Viļumsones vadībā izgatavojot somas no otrreiz lietojamiem materiāliem.

    Pirmo reizi mūsu skolā praksi izgāja studente no Somijas Profesionālās skolas Koka izstrādājuma dizaina izglītības programmā pedagoga Gunta Jekstes vadībā un divi jaunieši no Igaunijas, Tartu Mākslas skolas Multimediju izglītības programmā pedagogu Agnese Ivanes, Zanes Bluķes un Ulda Rubeža vadībā apgūst jaunas programmas. Arī jaunieši no Igaunijas strādāja ādas izstrādājumu dizaina programmā pie skolotājas Dzintras Budovskas.

    Projekta ietvaros organizētas diskusijas ar Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem, administrāciju un karjeras konsultantu. Brīvajā laikā audzēkņi un pedagogi iepazīst Liepājas pilsētu, apmeklē muzejus, izstādes utt.

    Audzēkņi uzņemti  Erasmus+ projektu ietvaros.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  • VKKF

    Atbalsts jaunam projektam

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola saņēmusi atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda, projektam: "90 GADI MĀKSLAS", līguma Nr. 2016-1-DIA022.

    Projekta ietvaros tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums jubilejas izstāžu realizēšanai Liepājas muzejā, Latviešu Biedrības namā, skolas zālē (podesti, aprīkojums darbu eksponēšanai, drukas darbi un honorāri).

    Projekts noslēgsies līdz 2016. gada maijā.

    Projekta koordinatore LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Erasmus+

    ERASMUS+ PROJEKTA IETVAROS LDMV AUDZĒKŅI DODAS UZ PORTUGĀLI UN ITĀLIJU

    LDMV uzsākusi jaunu Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektu "Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā".

    Pirmajā mobilitātē 2016. gada 28. februārī divu nedēļu starptautiskā praksē uz Portugāli, Porto mākslas skolu dosies 4 Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi no Multimediju dizaina izglītības programmas – Santa Sudmale, Agneta Jankus, Pēteris Čirkšis un Roberts Tumpelis, pavadošā persona, pedagoģe Ieva Rubeze. Audzēkņi izvēlēti pamatojoties uz 2015. gada 06. novembra Stipendiju komisijas sēdes lēmumu (Protokols Nr. 3, 06.11.2015.). Prakse norisināsies līdz 14. martam.

    Otrās mobilitātes ietvaros, tiek organizēta vienas nedēļas starptautiska pieredzes apmaiņa uz Itāliju, Modēnas profesionālo skolu, no 2016. gada 02. aprīļa līdz 2016. gada 17. aprīlim. Pieredzes apmaiņa piedalīsies direktores vietniece izglītības darbā Ieva Leismane, pedagoģe – karjeras konsultante Vineta Muskate un pedagoģe Guna Stikāne.

    2016. gada 02. aprīlī starptautiskā praksē uz Portugāli un Itāliju dosies trešā un ceturtā mobilitāte. Trešajā mobilitātē piedalīsies četri audzēkņi no Reklāmas dizaina izglītības programmas – Toms Dreiblats, Nadežda Strogonova, Annija Leja, Karīna Putra, viens no Metāla izstrādājuma dizaina izglītības programmas Viljams Džefersons Brics un viens no Koka izstrādājuma dizaina izglītības programmas Emīls Balcers, pavadošā persona, pedagoģe Agnese Ivane. Prakse norisināsies Portugālē, Porto mākslas skolā no 02. aprīļa līdz 17. aprīlim.

    Ceturtā mobilitāte norisināsies Itālijā, Modēnas profesionālajā skolā no 02. aprīļa līdz 17. aprīlim. Mobilitātē piedalās divi audzēkņi no Apģērbu dizaina izglītības programmas Gundega Vaitkus un Milana Felicija Semjonova, viens no Vizuālo tēlu stilistu izglītības programmas Anete Vītola un viens no Tekstila izstrādājuma dizaina izglītības programmas Vikija Salma, pavadošā persona Evita Ernstone.

    Trešās un ceturtās mobilitātes dalībnieki izvēlēti 2016. gada 08. janvāra Stipendiju komisijas sēdē (Protokols Nr. 1, 08.01.2016.). Projekta galvenie mērķi ir:
    1. Topošo dizaineru nodrošināšana ar kvalitatīvas Starptautiskās prakses iespējām (Portugālē, Itālijā, Somijā, Lielbritānijā), iegūstot jaunas prasmes un iemaņas savā specialitātē.
    2. Jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguve partnerskolās (Itālijā, Somijā, Lielbritānijā, Beļģijā) un to pielietošana savā specialitātē, izglītības programmu aktualizēšanai un jauno zināšanu popularizēšana gan skolā, gan Latvijas mērogā.
    3. Sadarbības kontaktu nostiprināšana starp partnerskolām un jaunu kontaktu dibināšana jaunām prakses iespējām, stiprinot kontaktus starp izglītības iestādēm un darba vidi.
    4. Jaunas pieredzes apguve par partnervalstu izglītības sistēmām un skolas mācību darbu.

    Projekta koordinatore LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Erasmus+

    LDMV AUDZĒKŅI UN PEDAGOGI PIEDALĀS ERASMUS+ PROJEKTA 4. AKTIVITĀTĒ, SOMIJĀ

    No 21. februāra līdz 27. februārim LDMV audzēkņi un pedagogi piedalās ES Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās partnerības projektā 3R - "Recycle, Reuse, Remind" ("Pārstrādā, Atkārtoti izmanto, Atgādini") ceturtajā aktivitātē, kas norisinās Somijā, Kokkolas Profesionālajā skolā.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu projektā pārstāv audzēkņi no Apģērba dizaina izglītības programmas Anna Gelmane, Ieva Kuduma un Kristaps Tinte no Reklāmas dizaina izglītības programmas Kristaps Purmalis, no Multimediju dizaina izglītības programmas Kristers Reinis un pedagogi Zane Bluķe, Edijs Ābelis, direktores vietniece izglītības darbā Ieva Leismane un informācijas vadības speciālists Ritvars Sproģis.

    Audzēkņi, kuri piedalās projekta aktivitātēs izvēlēti Stipendiju komisijas sēdē 2015. gada 06. novembrī (Protokols Nr. 3, 06.11.2015.) un 2015. gada 04. decembra sēdē (Protokols Nr. 4, 04.12.2015.)

    Projekta galvenie mērķi:
    • Izveidot sadarbību starp skolām un konkrētā reģiona tekstila/apģērba uzņēmumiem, lai veidotu skolu jauniešos uzņēmējdarbības kultūru.
    • Eko-modes kolekcijas plānošana un izveidošana, izmantojot rūpnieciskās ražošanas materiālus.
    • Stimulēt kreativitāti, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pieeju jaunā Eko-modē, veidot izpratni par firmas stila veidošanu un mārketingu.

    3R projekta ietvaros izveidotās kolekcijas un aksesuāri būs videi draudzīgi, ētiski, saistīti ar konkrēto reģionu.

    Projekta aktivitātes jau notikušas Turcijā, Portugālē un Latvijā, projekts noslēgsies ar kopīgu partnerskolu audzēkņu darbu izstādi un modes šovu Itālijā, Modēnas profesionālajā skolā.

    Projekta koordinatore LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv

    Liepājas Dizaina un mākslas  vidusskola
    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  • Erasmus+

    Jauns projekts

    Skola uzsāk jaunu Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektu "Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā".

    Projekta galvenie mērķi ir:
    1. Topošo dizaineru nodrošināšana ar kvalitatīvas Starptautiskās prakses iespējām (Portugālē, Itālijā, Somijā, Lielbritānijā), iegūstot jaunas prasmes un iemaņas savā specialitātē.
    2. Jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguve partnerskolās (Itālijā, Somijā, Lielbritānijā, Beļģijā) un to pielietošana savā specialitātē, izglītības programmu aktualizēšanai un jauno zināšanu popularizēšana gan skolā, gan Latvijas mērogā.
    3. Sadarbības kontaktu nostiprināšana starp partnerskolām un jaunu kontaktu dibināšana jaunām prakses iespējām, stiprinot kontaktus starp izglītības iestādēm un darba vidi.
    4. Jaunas pieredzes apguve par partnervalstu izglītības sistēmām un skolas mācību darbu.

    Praksi paredzēts nodrošināt 24 izglītojamajiem no dažādām izglītības programmām - no apģērbu dizaina, vizuālā tēla stilista, tekstilizstrādājumu dizaina, metāla izstrādājumu dizaina, koka izstrādājumu dizaina, multimediju dizaina un reklāmas dizaina programmas sešu pedagogu vadībā.

    Pieredzes apmaiņas pasākumi paredzēti arī 12 skolas darbiniekiem – pedagogiem, prakšu vadītājiem, administrācijas pārstāvjiem. Projekta realizācijas laiks līdz 2017. gada aprīlim.

    Projekta koordinatore LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Erasmus+

    Erasmus + aktivitātes

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā no 5. līdz 9. oktobrim viesosies četru partnerskolu (Itālija, Portugāle, Turcija, Somija) pedagogi un audzēkņi, lai kopīgi realizētu stratēģiskās skolu partnerības Erasmus+ projektu: 3R "Recycle, Reuse, Remind" - "Pārstrādā, Atkārtoti izmanto, Atgādini".

    Projektu koordinē Modēnas (Itālija) Profesionālā skola.

    Mūsu skola sagatavojusi interesantu un izglītojošu mākslas un kultūras programmu gan Rīgā, gan Liepājā ar radošajām darbnīcām apģērbu dizainā, ādas izstrādājumu dizainā, tekstila dizainā un metāla izstrādājumu dizainā. Aktivitātes vadīs LDMV pedagogi N. Vamzis, M. Viļumsone, Dz. Budovska, S. Zāle-Zālīte, A. Garokalns, E. Ābelis.

    Projekta programmā paredzēts fabrikas "Lauma Lingerie" apmeklējums ar vadītājas L. Matisones piedalīšanos, projekta 3R izstādes atklāšanu, noslēguma Modes šovu.

    Plānota Internacionāla vakara kultūras programma, kurā ar latviskām tradīcijām ciemiņus iepazīstinās folkloras kopa "Atštaukas".

    Projekta moto: "Zaļais ir jaunais melnais", kas iezīmē ekoloģisko tendenču ienākšanu modes pasaulē.

    Projekts pievērš uzmanību ekoloģijas tēmai, materiālu otrreizējai izmantošanai, iegūstot jaunus dizaina produktus.

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņēmumu "Lauma Lingerie" un "Lauma Fabrics", realizējot tērpu aksesuārus no rūpnīcas produkcijas ražošanas atgriezumiem. līdz ar to sekmējot materiālu otrreizēju izmantošanu jaunu preču dizainā.

    Lai veiksmīgāk integrētu projektu skolas mācību darbā, LDMV ir izvirzījusi vienotu virstēmu visām izglītības programmām, un audzēkņu darbus paredzēts prezentēt izstādē.

    Projekta ietvaros paredzēts izveidot mājas lapu (ko izstrādā Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola pedagogu M. Kūļa un Z. Bluķes vadībā) ar simulatīvu uzņēmumu, izstrādāt uzņēmuma firmas stilu un e-grāmatu.

    Projekta galvenie mērķi:
    • Izveidot sadarbību starp skolām un konkrētā reģiona tekstila/apģērba uzņēmumiem, lai veidotu skolu jauniešos uzņēmējdarbības kultūru.
    • Eko-modes kolekcijas plānošana un izveidošana, izmantojot rūpnieciskās ražošanas materiālus.
    • Stimulēt kreativitāti, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pieeju jaunā Eko-modē, veidot izpratni par firmas stila veidošanu un mārketingu.

    3R projekta ietvaros izveidotās kolekcijas un aksesuāri būs videi draudzīgi, ētiski, saistīti ar konkrēto reģionu.

    Mūsu skolas audzēkņi un pedagogi jau piedalījušies projekta aktivitātes Turcijā un Portugālē.

    Nākamā projekta vizīte notiks Somijā 2016. gada februārī, bet projekta noslēgums Itālijā, Modēnā ar jauno kolekciju modes šovu un projekta prezentāciju 2016. gada maijā.

    Projekta koordinatore LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola
    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
  • Kulturkapitāla fonds

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam, realizē projektu "Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveide".

    Projekta ietvaros ir jau iegādāti 6 datoru komplekti iepirkuma rezultātā arhitektūras un interjera dizaina izglītības programmu kvalitatīvai realizācijai. Vēl tiks iegādātas datorprogrammas.

    Projekts noslēgsies līdz 2015. gada 15. novembrim.

    Projekta vadītāja LDMV
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • LDMV ciemiņi gan praksē, gan pieredzes apmaiņā

    LDMV uzņem praksē 4 audzēkņus un 3 pedagogus no Skotijas, Glāzgovas koledžas un pieredzes apmaiņā 4 pedagogus no Somijas, Vanta profesionālās koledžas

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā no 20. aprīļa līdz 01. maijam Erasmus+ projekta ietvaros uzņem praksē četrus apģērba dizaina audzēkņus un trīs pedagogus no Skotijas, Glāzgovas koledžas.

    Glāzgovas koledžas audzēkņi prakses laiku pavadīs mācoties trīs izglītības programmās – Tekstilizstrādājuma dizaina izglītības programmā, kur apgūs filcēšanas tehniku pedagoģes Maritas Miknes vadībā un Ādas izstrādājuma dizaina izglītības programmā pedagoģes Dzintras Budovskas vadībā. Apģērbu dizaina programmas pedagoģes Maritas Viļumsones vadībā veidos dažādus aksesuārus (siksnas, makus, rokassprādzes).

    No 20. aprīļa līdz 25. aprīlim Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola uzņem pieredzes apmaiņā četrus pedagogus no Somijas, Vanta profesionālās koledžas, Erasmus+ projekta ietvaros. Pedagogi pieredzes apmaiņas laikā iepazīsies ar skolu, izglītības procesu un programmām.

    Paredzētas tikšanās un diskusijas ar Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem, administrāciju un karjeras konsultantu.

    Brīvajā laikā audzēkņi un pedagogi iepazīs Liepājas pilsētu, apmeklēs muzejus, izstādes utt.


  • No Portugāles atgriezušies LDMV audzēkņi un pedagogi

    Iepriekšējā nedēļā Portugāles pilsētā Porto LDMV audzēkņi un pasniedzēji piedalījās ES Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās partnerības projektā 3R - "Recycle, Reuse, Remind" ("Pārstrādā, Atkārtoti izmanto, Atgādini") otrajās aktivitātēs.

    No 11. līdz 18. aprīlim LDMV projektā pārstāvēja audzēkņi no Apģērba dizaina izglītības programmas Ketrīne Brikmane, Lāsma Andersone, Nadīna Anija Poga, no Reklāmas dizaina izglītības programmas Olga Kadiševa, Anete Ruperte, no Metāla izstrādājuma dizaina izglītības programmas Niks Laudiņš un pedagogi Māris Kūlis, Normunds Vamzis, Zane Bluķe un projekta vadītāja Sanda Liepa-Vjakse.

    Bez jau veiktajām aktivitātēm Turcijā un Portugālē, projekta ietvaros paredzēts izveidot simulatīvu uzņēmumu – mājas lapa, izstrādāts uzņēmuma logo, brends, e-grāmata. Uzņēmums attīstīs "eko" konceptu. Projekta moto: "Zaļais ir jaunais melnais", kas iezīmē ekoloģisko tendenču ienākšanu modes pasaulē.

    Projekta galvenie mērķi:
    • izveidot sadarbību starp skolām un konkrētā reģiona tekstila/ apģērba uzņēmumiem, lai veidotu skolu jauniešos uzņēmējdarbības kultūru;
    • "eko" modes kolekcijas plānošana un izveidošana, izmantojot otrreizējos materiālus;
    • stimulēt kreativitāti, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pieeju jaunā eko-modē, veidot izpratni par brenda veidošanu un mārketingu.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    3R projekta ietvaros izveidotās kolekcijas un aksesuāri būs videi draudzīgi, ētiski, saistīti ar konkrēto reģionu. Lai veiksmīgāk integrētu projektu skolas mācību darbā, LDMV ir izvirzījusi vienotu virstēmu visām izglītības programmām.

    2015. gada aktivitātes - Portugālē (aprīlī) un Latvijā (oktobrī), 2016. gadā - Somijā (februārī) un Itālijā (maijā). Projekts noslēgsies ar kopīgu partnerskolu audzēkņu darbu izstādi un modes šovu Itālijā.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Jauni sadarbības partneri

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola uzsākusi sadarbību ar AS "Lauma Lingerie", realizējot ES Erasmus+ skolu stratēģisko partnerības projektu "Recycle, Reuse, Remind" (pārstrādā, atkārtoti izmanto, atgādini).

    Projekta moto "Zaļais ir jaunais melnais", kas iezīmē ekoloģisko tendenču ienākšanu modes pasaulē. Projekta ietvaros realizētās sadarbības galvenais mērķis ir jaunas EKO modes kolekcijas radīšana, izmantojot otrreizējos materiālus.

    Projekta realizācijas laiks no 2015. gada februāra līdz 2016. gada maijam.

    Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    LDMV pedagogi skolojas Igaunijā

    2015. gada 21. janvārī no mācībām Igaunijā, Tartu mākslas skolā, atgriezās trīs LDMV pedagogi Iveta Eniņa, Sintija Kurvina un Sandra Zāle–Zālīte, kuri piedalījās ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projektā "Praktiskās uzņēmējdarbības apmācību modelis radošo industriju nozarēs profesionālās izglītības līmenī – labās prakses pārnese no Somijas".

    Apmācības projekta ietvaros jau notikušas Somijā, Igaunijā un Latvijā (LDMV).

    Galvenais projekta mērķis ir piedāvāt un apgūt jaunus un inovatīvus instrumentus, metodes uzņēmējdarbības apguvē profesionālās izglītības līmenī Somijas partneru vadībā. Apgūto apmācību modeli TOY VET elementus kā jauno inovāciju LDMV ir uzsākusi realizēt šajā mācību gadā. Inovatīvā mācību metode (pareizāk būtu teikt – mācīšanās metode) paredz lielāku atbildības un pašiniciatīvas deliģēšanu izglītojamajiem.

    Kopumā inovatīvo mācīšanās metodi ir apguvuši 4 Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogi Iveta Eniņa, Sandra Zāle–Zālīte, Sintija Kurvina un Edijs Ābelis, kā arī projekta vadītāja Sanda Liepa–Vjakse.

    Projekta darbības laiks – 01.10.2013. – 30.09.2015.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Erasmus+ projekta ietvaros no pirmās vizītes Turcijā atgriezušies LDMV audzēkņi un administrācijas pārstāvji

    No 2015. gada 11. līdz 17. janvārim LDMV audzēkņi no Apģērba dizaina izglītības programmas Tamila Konaševska, Jelizaveta Fomina, Nadīna Anija Poga, Agate Ķīvīte, Ieva Kuduma, no Vizuālā tēla stilistu izglītības programmas Judita Striela un administrācijas pārstāvji direktore Smaida Rubeze, direktores vietniece izglītības darbā Ieva Leismane, direktores vietniece metodiskajā darbā Andra Zvirbule, pedagoģe, karjeras konsultante Iveta Eniņa piedalījās ES Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās partnerības projektā Recycle, Reuse, Remind (Pārstrādā, atkārtoti izmanto, atgādini) pirmās aktivitātes vizītē Turcijā, Mudanjas profesionālajā skolā.

    Projekta ietvaros paredzēts izveidot simulatīvu uzņēmumu, tiks izstrādāts uzņēmuma firmas stils un e-grāmata. Uzņēmums attīstīs EKO konceptu. Projekta moto: "Zaļais ir jaunais melnais", kas iezīmē ekoloģisko tendenču ienākšanu modes pasaulē.

    Projekta galvenie mērķi:
    • Izveidot sadarbību starp skolām un konkrētā reģiona tekstila/apģērba uzņēmumiem, lai veidotu skolu jauniešos uzņēmējdarbības kultūru.
    • EKO-modes kolekcijas plānošana un izveidošana, izmantojot otrreizējos materiālus.
    • Stimulēt kreativitāti, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pieeju jaunā EKO-modē, veidot izpratni par firmas stila veidošanu un mārketingu.

    3R projekta ietvaros izveidotā kolekcija un aksesuāri būs videi draudzīgi, ētiski, saistīti ar konkrēto reģionu. Lai veiksmīgāk integrētu projektu skolas mācību darbā, LDMV ir izvirzījusi vienotu virstēmu visām izglītības programmām.

    2015. gadā aktivitātes norisināsies Portugālē un Latvijā, 2016. gadā - Somijā un Itālijā. Projekts noslēgsies ar kopīgu partnerskolu audzēkņu darbu izstādi un modes šovu Itālijā.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    ĒKAS RENOVĀCIJA PABEIGTA

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā pabeigta un nodota ekspluatācijā pēc renovācijas izglītības ēka Toma ielā 23/25 – skolas darbnīcas, kurās tiek realizētas vairākas izglītības programmas: Ādas izstrādājumu dizains, Interjera dizains, Arhitektūra, Tekstilizstrādājumu dizains, kā arī realizēti vidusskolas priekšmeti.

    Izglītības iestādē veikti vienkāršotās renovācijas darbi, realizējot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma ielā 23/25", līgums Nr. KPFI-15.3/29.

    Vienkāršotās renovācijas darbi notika firmas "UPTK" vadībā no 2014. gada 18. septembra līdz 2014. gada 28. novembrim.

    Uzlabotā infrastruktūra nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu vismaz 32142.00 kg CO2 gadā, tādējādi paaugstinot izglītības ēkas energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanai.

    Projekta kopējās izmaksas bija 111878,56 eiro ar PVN.

    85% no izmaksām sedza Klimata pārmaiņu finanšu instruments - 71671,61 EUR, 15% LR Kultūras ministrija - 12647,94 EUR.

    Projektu līdzfinansēja Liepājas pilsētas pašvaldība.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Jauns projekts

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola uzsākusi jaunu ES Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās partnerības projektu "Recycle, Reuse, Remind" – "Pārstrādā, Atkārtoti izmanto, Atgādini", līguma Nr. 2014-1-IT02-KA201-004031 2.

    Projekta koordinators – Itālija

    Projekta partnerskolas – Latvija (LDMV), Portugāle, Somija un Turcija.

    Projekta galvenais mērķis - analizējot Modes scenāriju, koncentrēt uzmanību uz inovāciju un mārketingu: no studijām par zīmolu līdz mārketingam, izveidojot un prezentējot jauno EKO modes stilu.

    Projekts noslēgsies ar izveidoto jauno kolekciju - modes skati Itālijā.

    Projekta realizācija līdz 2016. gada 31. augustam.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    NOSLĒDZIES LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS LEONARDO DA VINČI PIEREDZES APMAIŅAS PROJEKTS

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola no 2014. gada 14. maija līdz 2014. gada 27. septembrim realizēja Leonardo da Vinči projektu Nr. 2013-1-LV-LEO03-05340 "Starptautiska pieredze profesionālās izglītības kvalitātei".

    Projekta laikā realizēti astoņi pieredzes apmaiņas braucieni, kuros piedalījās deviņi Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogi.
    1. plūsma - no 2014. gada 14. maija līdz 2014. gada 21. maijam, Grieķija, Volosas profesionālā skola, projekta vadītāja Sanda Liepa-Vjakse.
    2. plūsma - no 2014. gada 18. maija līdz 2014. gada 24. maijam, Vācija, Nirnbergas Modes skola, Tekstilizstrādājuma dizaina pedagoģe – Marita Mikne.
    3. plūsma – no 2014. gada 14. septembra līdz 2014. gada 20. septembrim, Somija, Omnijas profesionālā mācību iestāde, Tekstila izstrādājuma dizaina pedagoģe Sandra Zāle–Zālīte un Ādas izstrādājuma dizaina izglītības programmas pedagoģe Dzintra Budovska.
    4. plūsma – no 2014. gada 14. septembra līdz 2014. gada 20. septembrim, Dānija, Kopenhāgenas Tehniskā koledža, Metāla izstrādājuma dizaina pedagogs Edijs Ābelis.
    5. plūsma - 2014. gada 14. septembra līdz 2014. gada 20. septembrim, Somija, Vantā profesionālā koledža, pedagoģe – karjeras konsultante Iveta Eniņa.
    6. plūsma – 2014. gada 20. septembra līdz 2014. gada 27. Septembrim, Grieķija, Čiosa, Vrodadosas profesionālais licejs, Arhitektu programmas vadītājs, pedagogs Gundars Vērpe.
    7. plūsma – 2014. gada 21. septembra līdz 2014. gada 27. septembrim, Igaunija, Tartu mākslas skola, Mākslas programmas vadītājs, pedagogs Juris Pasternaks.
    8. plūsma - 2014. gada 21. septembra līdz 2014. gada 27. septembrim, Austrija, Nirnbergas Modes skola, Apģērbu dizaina programmas pedagoģe Marita Viļumsone.

    Oktobrī pedagogi, kuri piedalījās projektā, dalījās savā gūtajā Starptautiskajā pieredzē - rādīja prezentācijas un fotogrāfijas, kā arī atbildēja uz interesējošus jautājumiem.

    Prezentācijas iespējams apskatīt PDF formātā:
    Grieķija
    Vācija
    Somija
    Dānija
    Igaunija
    Austrija

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Renovācija Toma ielā

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā uzsākts jauns KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma ielā 23/25", līguma Nr. KPFI-15.3/29.

    No 18. septembra uzsākti ēkas vienkāršotās renovācijas darbi, kurus iepirkuma konkursa rezultātā realizē SIA "UPTK".

    KPFI projekta realizāciju līdzfinansē LR Kultūras ministrija - 15% un Liepājas pilsētas Dome, un renovācijas darbi jāpabeidz līdz 2014. gada 28. novembrim.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola parakstījusi KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma ielā 23/25" līgumu Nr. KPFI-15.3/29 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA "Vides investīciju fondu" un LR Kultūras ministriju.

    Projektu līdzfinansē LR Kultūras ministrija un Liepājas pilsētas Dome.
    Projekta kopējās izmaksas114 179,21 EUR.
    Projektu jārealizē līdz 2015. gada 31. janvārim.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    ĒKAS RENOVĀCIJA PABEIGTA

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā pabeigta un nodota ekspluatācijā pēc renovācijas izglītības ēka Alejas ielā 18 – skolas darbnīcas, kurās tiek realizētas vairākas izglītības programmas: Metāla izstrādājumu dizains, Multimediju dizains, Reklāmas dizains.

    Izglītības iestādē veikti vienkāršotās renovācijas darbi, realizējot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Alejas ielā 18", līgums Nr. KPFI-15.2/47.

    Vienkāršotās renovācijas darbi notika firmas "UPTK" vadībā no 2014. gada 21. marta līdz 2014. gada 9. jūnijam.

    Uzlabotā infrastruktūra nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, tādējādi paaugstinot izglītības ēkas energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanai.

    Projekta kopējās izmaksas bija 60 942,44 eiro ar PVN.

    85% no izmaksām sedza Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 15% LR Kultūras ministrija.

    Darbus veica SIA "UPTK" par kopējo līguma summu 46 523,90 eiro bez PVN.

    Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    ATGRIEŽAS NO PIEREDZES APMAIŅAS

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola ir uzsākusi Leonardo da Vinči projekta "Starptautiska pieredze profesionālās izglītības kvalitātei" realizēšanu.

    14. maijā uz Grieķiju, Volosas profesionālo skolu devās 1. plūsma. Pieredzes apmaiņā piedalījās projekta vadītāja Sanda Liepa–Vjakse. Praksi realizēja Porto Mākslas skolā no 2014. gada 14. maija līdz 2014. gada 21. maijam.

    2. plūsma realizēta Vācijā, Nīrenbergas Modes skolā, kur pieredzes apmaiņā piedalījās Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas Tekstilizstrādājuma dizaina pasniedzēja – Marita Mikne. Pieredzes apmaiņa norisinājās no 2014. gada 18. maija līdz 2014. gada 24. maijam.

    Pārējie pieredzes apmaiņas braucieni paredzēti šogad septembrī – uz Somiju, Dāniju, Austriju, divi uz Igauniju un vēl viens uz Grieķiju.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv

    Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    MĀJUP NO BEĻGIJAS UN GRIEĶIJAS

    Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas projekta "Starptautiska prakse – jaunas iespējas profesionālai izaugsmei" ietvaros no divu nedēļu starptautiskās prakses atgriezušās trīs plūsmas, viena no Beļģijas un divas no Grieķijas.

    Piektā plūsma ar Arhitektūras izglītības programmas audzēkņiem Elvisu Zēbergu, Katrīnu Zlidni, Martu Zīli un pavadošo skolotāju Renāti Vīksni no Beļģijas, Namūras mākslas institūta atgriezās 5. aprīlī. Prakse tika uzsākta 22. martā.

    Sestā plūsma praksē uz Grieķiju, Volosas profesionālo skolu devās 27. aprīlī, atgriezās 10. maijā. No Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas praksē devās divas Interjera dizaina izglītības programmas audzēknes – Linda Vilka un Krista Jasukaite un viena Ādas izstrādājuma dizaina izglītības programmas audzēkne Ilze Žaime, pavadošā skolotāja Dzintra Budovska.

    Septītās plūsmas ietvaros audzēkņi devās uz Grieķiju, Volosas profesionālo skolu. Prakse norisinājās no 14. maija līdz 28. maijam. Praksē piedalījās viens Koka izstrādājuma dizaina izglītības programmas audzēknis – Kristers Gūtmanis un viens Metāla izstrādājuma dizaina izglītības programmas audzēknis – Gatis Siksnis.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv

    Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola Liepājas Dizaina un mākslas skola

  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola ir uzsākusi KPFI projekta
    "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Alejas ielā 18/20" realizāciju,
    līguma Nr. KPFI-15.2/47.

    Projekta ietvaros ir paredzēts veikt vienkāršoto renovāciju mācību darbnīcu ēkai Alejas ielā 18/20, kadastra Nr. 170 036 0270 005, kuru telpās tiek realizētas metāla izstrādājumu dizaina, reklāmas un multimediju dizaina izglītības programmas.

    Projekts ir saņēmis finansiālo atbalstu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" 3. kārtā.

    Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 85 % un LR Kultūras ministrijas līdzfinansējums 15 % apmērā.

    Projekta ietvaros ir uzsākti vienkāršotās renovācijas darbi, kurus iepirkuma rezultātā realizē SIA firma „UPTK".

    Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai uzlabotu izglītības iestādes ēku (mācību darbnīcas) – Alejas ielā 18/20 energoefektivitāti un nepieļautu ēkas būvkonstrukcijas un inženierkomunikāciju nolietošanos un bojāšanos, kā arī tiktu samazinātas izmaksas par piegādāto siltumenerģiju un elektroenerģiju.

    Siltumenerģijas resursi, kas sliktās ēkas izolācijas dēļ rada liekus energoresursu zudumus, atstāj neatgriezenisku iespaidu uz vidi – CO2 izmešu veidā. Līdz ar to, īstenojot projektu un tajā plānotās aktivitātes, samazināsies ietekme uz vidi, kā arī samazināsies ekspluatācijai nepieciešamās enerģijas apjomi.

    Kopējais CO2 samazinājums izglītības ēkai būs 0,71 kg CO2/Ls

    Līdz ar to šāda veida siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas pasākumi ir nepieciešami un lietderīgi. Veicot vienkāršotās renovācijas darbus būs iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, kas samazinās slodzi uz vidi, bet arī tiks paaugstināta ēkas uzturēšanas efektivitāte un drošība.

    Projekts jārealizē līdz 2014. gada 30. jūnijam.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola uzsākusi ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas Mobilitātes projektu
    "Starptautiska pieredze profesionālās izglītības kvalitātei",
    līguma Nr. 2013-1-LV1-LEO03-05340.

    Projekta galvenie mērķi:
    • Dot iespēju Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas skolotājiem un administrācijas pārstāvjiem apgūt inovatīvas zināšanas, tehnoloģijas, mācību procesa aktualizēšanai, uzlabot svešvalodu prasmes, ceļot savu profesionālo kvalifikāciju;
    • Stiprināt kontaktus ar partnerskolām un dot iespēju jauniem kontaktiem nākotnē, un jaunām prakses iespējām audzēkņiem, kā arī nodibināt jaunus sakarus ar uzņēmumiem un citām iestādēm, kā arī gūt pieredzi, organizējot Starptautiskās prakses audzēkņiem nākotnē;
    • Administrācijas pārstāvji iepazīsies ar partnerskolu skolvadības darbu, iegūstot jaunu pieredzi skolas darba plānošanā, organizēšanā, realizēšanā un izvērtēšanā, kā arī iepazītu citu valstu izglītības sistēmas.

    Projekta ietvaros Starptautiskā pieredze paredzēta realizēt 8 plūsmās:
    1. plūsma - Austrija, Vīnes Modes skola
    2. plūsma - Grieķija, Volos profesionālā skola
    3. plūsma –Somija, Vantaa profesionālā koledža
    4. plūsma - Dānija, Kopenhāgenas Tehniskā koledža
    5. plūsma – Somija, Omnio profesionālā skola
    6. plūsma - Grieķija, Vrodados profesionālais licejs
    7. plūsma – Igaunija, Tartu Mākslas skola
    8. plūsma – Vācija, Nirnbergas Modes skola

    Pirms došanās vienas nedēļas Starptautiskajā pieredzes apmaiņā skolotājiem un administrācijas pārstāvjiem tiek nodrošinātas svešvalodu apmācības.

    Projekta kopējās izmaksas – 14 796.00 Eiro.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    LDMV AUDZĒKŅI LEONARDO DA Vinči PROJEKTA IETVAROS IEGUVUŠI PIEREDZI PORTUGĀLĒ, IGAUNIJĀ, SKOTIJĀ UN BEĻĢIJĀ

    Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas projekta "Starptautiska prakse – jaunas iespējas profesionālai izaugsmei" ietvaros no divu nedēļu starptautiskās prakses atgriezušies audzēkņi no Portugāles un Skotijas, no Beļģijas atgriezīsies 6. aprīlī.

    Jau 26. janvārī uz Portugāli devās 1. plūsma ar 4 Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas Multimediju dizaina izglītības programmas audzēkņiem – Lindu Meiri, Endiju Šķēdnieci, Gundaru Frīdenbergu, Elīnu Baltiņu un pavadošo skolotāju Agnesi Ivani. Praksi realizē Porto Mākslas skolā no 27. janvāra līdz 9. februārim.

    Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi
    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Apskatīt PDF prezentāciju par praksi Portugālē

    Arī 26. janvārī uz Igauniju Tartu Mākslas skolu 2. plūsmas ietvaros devās divi LDMV audzēkņi - no Multimediju dizaina izglītības programmas Pauls Treimanis, no Reklāmas dizaina izglītības programmas – Lelde Zvirbule, pavadošais skolotājs Ritvars Sproģis. Prakse notiks no 27. janvāra līdz 9. februārim.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

    3. plūsma uz Portugāli devās jau 16. februārī, ar diviem Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkņiem – Auci Maniņu un Beāti Šneideri un diviem Metāla izstrādājuma dizaina izglītības programmas audzēkņiem Lauru Kazberaviču un Aivi Bērznieku, pavadošais skolotājsEdijs Ābelis. Prakse tika realizēta Porto Mākslas skolā.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

    4. plūsma praksē uz Skotiju, Glāsgovas Kelvina koledžu devās 16. februārī, atgriezās 01. martā. No Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas praksē devās trīs Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēknes – Liene Petrovica, Līva Dzerkale, Līga Aizupiete un viena Vizuālā tēla stilista izglītības programmas audzēkne – JuditaStriela, pavadošā skolotājaAija Vīdnere.

    Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

    5. plūsmas ietvaros audzēkņi ir devušies uz Beļģiju, Namūras mākslas institūtu. Prakse norisinās no 22. marta līdz 6. aprīlim. Praksē piedalās trīs Arhitektūras izglītības programmas audzēkņi – Elvis Zēbergs, Katrīna Zlidne un Marta Zīle, kā pavadošais skolotājs uz Beļģiju devās Renāte Vīksna.

    Pirmo reizi Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola sadarbojas ar Volosas profesionālo skolu, Grieķijā. Uz šo skolu praksē dosies divas Interjera dizaina izglītības programmas audzēknes – Linda Vilka, Krista Jasukaite un viena Ādas izstrādājuma dizaina izglītības programmas audzēkņe Ilze Žaime ar pavadošo skolotāju Dzintru Budovsku. No 2014. gada 27. aprīļa līdz 10. maijam.

    Projekta ietvaros tiek plānotas divas plūsmas – Grieķijā, Volosas profesionālajā skolā un Igaunijā, Tartu mākslas skolā.


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    2013.-2014. mācību gadā uzsākts jauns ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas Mobilitātes projekts
    "Starptautiska prakse – jaunas iespējas profesionālai izaugsmei",
    līguma Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05320.

    Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galvenie mērķi:
    • uzlabot kvalitāti un palielināt to personu mobilitāti Eiropā, kas iesaistītas sākotnējā profesionālajā izglītībā un apmācībā, un tālākizglītībā, tā, lai palielinātu prakses vietu skaitu uzņēmumos vismaz līdz 80 000 gadā Mūžizglītības programmas darbības beigās;
    • atvieglot jauninājumu attīstību arodizglītības un to mācību jomā, kas nav augstākās izglītības mācības, un ikdienas mācīšanās ceļā;
    • veicināt moderno svešvalodu apguvi.

    Projekta ietvaros Starptautiskā prakse paredzēta 8 plūsmās, kurās piedalīsies 24 jaunieši no dažādām izglītības programmām un 8 pedagogi:
    1. plūsma - Igaunijā, Tartu Mākslas skolā (2 audzēkņi + 1 pedagogs) - 20.01.2014.- 02.02.2014.
    2. plūsma - Portugālē, Porto Mākslas skolā (4 audzēkņi + 1 pedagogs) - 20.01.2014.- 02.02.2014.
    3. plūsma - Portugālē, Porto Mākslas skolā (4 audzēkņi + 1 pedagogs) – 17.02.2014. – 02.03.2014.
    4. plūsma - Apvienotā Karaliste, Skotijā, Glāzgovas koledžā (4 audzēkņi + 1 pedagogs) – 17.02.2014. – 28.02.2014.
    5. plūsma – Beļģija, Namūras mākslas Institūts (3 audzēkņi + 1 pedagogs) – 17.03.2014. – 30.03.2014.
    6. plūsma - Igaunijā, Tartu Mākslas skola (2 audzēkņi + 1 pedagogs) – 17.03.2014. – 30.03.2014.
    7. plūsma – Grieķija, Volos profesionālā skola (3 audzēkņi + 1 pedagogs) – 31.03.2014. – 13.04.2014.
    8. plūsma – Grieķija, Volos profesionālā skola (2 audzēkņi + 1 pedagogs) – 14.05.2013. – 30.05.2013.

    Pirms došanās 2 nedēļu Starptautiskajā praksē audzēkņiem tiek nodrošinātas svešvalodu apmācības, kuras īpaši noder aizbraucot prakses vietās. Izejot praksi kādā no sadarbības partneru skolām, audzēkņi iegūst jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, iepazīst citu valstu kultūru, kā arī uzlabo savas valodu prasmes, kļūst konkurētspējīgāki darba tirgū.

    Pēc prakses katrs audzēknis iegūst euroPASS Mobility sertifikātu, kas atzīts visā Eiropā. Projekta kopējās izmaksas – 65 500.00 Eiro.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    2013. gada oktobrī Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola kā sadarbības partneris ir parakstījusi līgumu ar Tartu Mākslas skolu (projekta koordinators) par jaunu ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projektu
    "Praktiskās uzņēmējdarbības apmācību modelis radošo industriju nozarēs profesionālās izglītības līmenī – labās prakses pārnese no Somijas",
    līguma Nr. 2013-0018-LEO05-TOI-01-P3.

    Projekta darbības laiks – 01.10.2013. – 30.09.2015.
    Projekta kopējais budžets – 32 214,00 €
    Projekta koordinators – Igaunija, Tartu Mākslas skola,
    Projekta partneri – Latvija, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola,
    Igaunija, Tartu Radošās industrijas centrs,
    Somija, "Partus OY" kompānija, uzņēmējdarbības konsultāciju centrs, "Jyvaskyla",
    Spānija, Burgos Biznesa inkubācijas centrs.

    Galvenais projekta mērķis ir piedāvāt un apgūt jaunus un inovatīvus instrumentus, metodes uzņēmējdarbības apguvē profesionālās izglītības līmenī Somijas partneru vadībā. Otrajā projektu gadā jauno apmācību modeli kā jauno inovāciju jāuzsāk realizēt katrā skolā, izglītības programmu realizēšanai.

    Projekta ietvaros pirmajā vizītē 2013. gada 9.-10. oktobrī Igaunijā, Tartu Mākslas skolā satikās visi projekta sadarbības partneri un tika parakstīti projekta līgumi ar projekta koordinatoru.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    2012.-2013. mācību gadā uzsākts jauns ES Mūžizglītības programmas, Leonardo da Vinči apakšprogrammas Mobilitātes projekts
    "Profesionāla prakse dizaina studentiem konkurētspējas paaugstinšanai darba tirgū",
    līguma Nr. 2012-1-LV1-LEO01-03494.

    Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galvenie mērķi:
    • uzlabot kvalitāti un palielināt to personu mobilitāti Eiropā, kas iesaistītas sākotnējā profesionālajā izglītībā un apmācībā, un tālākizglītībā, tā, lai palielinātu prakses vietu skaitu uzņēmumos vismaz līdz 80 000 gadā Mūžizglītības programmas darbības beigās (LEO-OpObj-1);
    • atvieglot jauninājumu attīstību arodizglītības un to mācību jomā, kas nav augstākās izglītības mācības, un ikdienas mācīšanās ceļā (LEO-OpObj-4);
    • veicināt moderno svešvalodu apguvi (LEO-OpObj-5).

    Projekta ietvaros paredzēta 25 jauniešiem no dažādām izglītības programmām Starptautiskā prakse sešās plūsmās:
    1. plūsma - Portugālē, Porto Mākslas skolā (4 audzēkņi + 1 pedagogs) - 28.01.2013.- 08.02.2013.
    2. plūsma - Portugālē, Porto Mākslas skolā (4 audzēkņi + 1 pedagogs) - 25.02.2013.- 08.03.2013.
    3. plūsma - Beļģijā, Namūras Mākslas Institūtā (3 audzēkņi + 1 pedagogs) - 11.03.2013.-22.03.2013.
    4. plūsma - Apvienotā Karalistē, Skotijā, Glāzgovas koledžā (4 audzēkņi + 1 pedagogs) - 11.03.2013.-22.03.2013.
    5. plūsma - Somijā, Lapenrantas Mākslas skolā (6 audzēkņi + 1 pedagogs) - 08.04.2013.-19.04.2013.
    6. plūsma - Portugālē, Porto Mākslas skolā (4 audzēkņi + 1 pedagogs) - 15.04.2013.-26.04.2013.

    Pirms došanās 2 nedēļu Starptautiskajā praksē audzēkņiem tiek nodrošinātas svešvalodu apmācības, kuras īpaši noder aizbraucot prakses vietās. Izejot praksi kādā no ārzemju skolām, audzēkņi iegūst jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, iepazīst citu valstu kultūru, kā arī uzlabo savas valodu prasmes, kļūst konkurētspējīgāki darba tirgū.

    Pēc prakses katrs audzēknis iegūst euroPASS Mobility sertifikātu, kas atzīts visā Eiropā.

    Projekta kopējās izmaksas - 71 000,00 Eiro.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv


  • LV LT projekts

    Projekta nosaukums
    LLIII-194 Development of joint strategy and cooperation
    network for promotion of creative industries in the border regions
    of Latvia and Lithuania

    (Radošo industriju attīstība pierobežu reģionos).

    Projekta īstenotājs
    Liepājas mākslas vidusskola
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Pabeigts pētījums par radošo industriju potenciālu Kurzemē un kaimiņu reģionos

    SIA "MK Konsultāciju birojs", kā ārpakalpojuma sniedzējs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta "Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos" ieviesējiem, pabeidzis pētījumu par radošo industriju nozares attīstību Kurzemē un kaimiņu reģionos.

    Tik plašs pētījums reģionālā skatījumā Latvijā veikts pirmo reizi un tajā apkopoti statistikas dati, dots vērtējums par esošo radošo industriju potenciālu Latgalē, Kurzemē un Zemgalē, tostarp pašvaldībās, raksturota izglītības pieejamība un pieprasījums, vide un infrastruktūra, kā arī atbalsta struktūru piedāvātie pakalpojumi. Bez tam pētījumā norādīts uz faktoriem, kas vēl traucē radošo industriju attīstību konkrētā teritorijā, kā arī piedāvātas rekomendācijas un rīcības plāna variants darba turpmākai uzlabošanai šajā visnotaļ nozīmīgajā tautsaimniecības sektorā.

    Kurzemē ir visvairāk ekonomiski aktīvo uzņēmumu Latvijā, kas darbojas skatuves mākslas, mūzikas, arhitektūras, dizaina, reklāmas, filmu un video uzņemšanas, datorspēļu un interaktīvās programmatūras tiražēšanas, kā arī atpūtas un izklaides jomā. Vislielākās investīcijas ir mākslas, izglītības un kultūras atbalsta nozarē un vizuālās mākslas un tirgus komunikāciju sektorā. Nefinanšu investīcijas nemateriālos ieguldījumos un pamatlīdzekļos visvairāk veiktas tieši Kurzemē. Zemgalē, Kurzemē un Latgalē visvairāk darbiniekus nodarbina: Mākslas, izglītības un kultūras atbalsta nozarē, Vizuālās mākslas un Literatūras sektorā.

    Kurzemē, līdzīgi kā citos reģionos, pietiekami plašs un sazarots ir "mazo" mākslas skolu tīkls, taču trūkst profesionālas ievirzes programmu, piemēram, ar rūpniecisko dizainu, izdevējdarbību saistītās profesijās. Aptaujājot skolas vecuma jauniešus, noskaidrots, ka radošo profesiju spektrā primāri viņi vēlas apgūt zināšanas un prasmes televīzijā, radio un interaktīvajos medijos, izdevējdarbībā, reklāmā, izpildītājmākslā un vēl citās jomās.

    No pētījuma arī izriet, ka Kurzemē līdztekus Liepājai un Ventspilij par perspektīvām vietām, kur attīstīt radošās industrijas, uzskatāmi arī Talsi, Sigulda un Kuldīga, jo tur ir lielākie kultūras un sporta pasākumi, aktīvi darbojas Jauniešu iniciatīvas centri, literātu un mākslinieku kopas, ir pievilcīga pilsētvide, plaši izvērsta sadarbība ar kaimiņvalsts Lietuvas pierobežas pašvaldībām un to institūcijām.

    Pielikums 1   pielikums 2

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824


  • Liepājas mākslas vidusskolas atskats par paveikto Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr. LLIII-194 "Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionos"

    LV LT projekts

    Projekta nosaukums
    LLIII-194 Development of joint strategy and cooperation
    network for promotion of creative industries in the border regions
    of Latvia and Lithuania

    (Radošo industriju attīstība pierobežu reģionos).

    Projekta īstenotājs
    Liepājas mākslas vidusskola
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Liepājas mākslas vidusskolas atskats par paveikto Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr. LLIII-194 "Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionos"

    Šī gada jūlijs ir pēdējais mēnesis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam Nr. LLIII-194 "Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionos".

    Projekta darbības termiņš bija gandrīz 2 gadi, kurā iesaistījās sešpadsmit sadarbības partneri gan no Latvijas, gan no Lietuvas – Kurzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Jelgavas pilsētas dome, Ventspils pilsētas dome, Aizkraukles novada dome, Kuldīgas pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Ozolnieku pašvaldība, Liepājas mākslas vidusskola, Pļaviņas mākslas skola, Šauļu reģiona attīstības aģentūra, Birštonas pašvaldības administrācija, Klaipēdas Universitāte, Rokiškis jauniešu centrs un Visaginas jauniešu centrs.

    Projekta galvenais mērķis bija radošo industriju potenciāla apzināšana reģionos, labvēlīgu noteikumu radīšana šo industriju attīstībai, kā arī radošo industriju atbalsta infrastruktūras veidošana. Pēdējā pusgada laikā tika veikts pētījums par radošo industriju situāciju pierobežas reģionos, kā arī tika izstrādāti rīcības virzieni radošās industrijas attīstībai.

    Ieguvēji no šī projekta noteikti ir visi iesaistītie sadarbības partneri, jo ir izveidojusies laba sadarbība, radušās jaunas idejas, ir saņemts finansējums materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras attīstībai.

    Liepājas mākslas vidusskolā norisinājās projekta centrālais pasākums Radošo industriju forums. Kopumā 2 gadu laikā Liepājas mākslas vidusskola ir nodrošinājusi 7 paneļdiskusijas, 15 meistarklases, 4 konkursi, 2 konferences.

    Liepājas mākslas vidusskola aktīvi iesaistījās arī citu projekta partneru organizētajos pasākumos - LMV skolotāji un audzēkņi apmeklēja Daugavpils mākslas vidusskolu "Saules skola", Birštonas un Visaginas jauniešu centrus, Telšu, Škodas un Jelgavas biznesa inkubatorus, Klaipēdas universitāti un Rundāles vasaras plenēru. LMV audzēkņu darbi ir iekļauti arī izveidotajā projekta bukletā.

    Projekta "Radošo industriju" speciāliste Irita Kalēja: "Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvarā Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notika 3 nozīmīgas aktivitātes - paneļdiskusija pedagogiem, meistarklases audzēkņiem un pedagogiem, instrumentālo ansambļu konkurss.

    Semināru vadīja Liepājas Universitātes profesore Alīda Samusēviča, kura runāja par ļoti aktuālu tēmu mūsdienu izglītības sistēmā - Pedagoga profesionālais tēls. Semināra tēma tika pasniegta no dažādiem skatu punktiem - no bērnu, no vecāku un pašu pedagogu redzesloka. Pēc semināra pedagogi diskusiju veidā risināja dažādas aktuālas tēmas par tipiskākajām konfliktsituācijām skolā.

    Meistarklasi skatuves runā pedagogiem un audzēkņiem vadīja Latvijā pazīstamā aktrise Zane Daudziņa. Viņas atraktīvajā sniegumā auditorija varēja uzzināt par balss reģistru nozīmi sava skatuviskā un arī ikdienišķā tēla veidošanā, kā arī izmēģināt spēkus to demonstrēšanā. Audzēkņu instrumentālo ansambļu skatē tika izvirzīti kandidāti dažādām nominācijām - gan par atraktīvāko, gan profesionālāko, gan lakoniskāko priekšnesumu."

    Pateicoties šim projektam un Liepājas domes atbalstam, Liepājas mākslas vidusskola varēja realizēt arī vienu no saviem lielākajiem sapņiem - rekonstruēt esošo garāžas ēku. 2012. gada 20. janvārī tika nodota ekspluatācijā multifunkcionālā foto, video izstāžu un semināru zāle, kā arī foto, video darbnīca. Atklāšanas brīdī multifunkcionālajai zālei tika dots nosaukums "Starp ezeru un jūru". Zāles nepieciešamība ir acīm redzama.

    Notikušas vairākas Liepājas mākslas vidusskolas organizētas izstādes, semināri, fotosesijas, audzēkņu pasākumi, teātra izrāde, kā arī Liepājas muzejs šajā zālē atklāja savu izstādi "Suitu lūgsna". 2012. gada 27. aprīlī multifunkcionālā zālē notika konference un sadraudzības vakars "ZELTA GRIEZUMS 2012", kuru apmeklēja gan Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, gan arī Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis.

    Par zāles atklāšanu LMV direktore Smaida Rubeze bija lakoniska: "Mēs tik ilgi to gaidījām…, un beidzot Liepājas mākslas vidusskola ir gatava godam uzņemt ciemiņus!"

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824

    Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē
    Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Vaiņodes internātpamatskola sadarbībā ar Liepājas mākslas vidusskolu no 9.-15. jūlijam projekta ietvaros rīkoja BEZMAKSAS 7 dienu nometni jauniešiem no trūcīgām ģimenēm no 13 gadu vecuma. Šogad iespēja tika dota 100 jauniešiem no tuvākajām lielajām pilsētām no nabadzīgām ģimenēm, tai skaitā tiem jauniešiem, kuri bija apmeklējuši Liepājas mākslas vidusskolas Liepājas bērnu mākslas skolas organizēto pagarināto dienas grupu. Nometnē tika iesaistīti arī jaunieši no Liepājas internātpamatskolas.

    Nometnes mērķa grupa bija jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem no nabadzīgām ģimenēm. Jaunieši tika pilnībā nodrošināti arī nepieciešamo inventāru un materiāliem visām nodarbībām, kā arī ar transportu nokļūšanai līdz nometnes vietai. Pēdējā nometnes dienā bija atskaite par nedēļas laikā paveikto, kurā varēja piedalīties bērnu vecāki, vecvecāki vai tantes un onkuļi un apskatīties jauniešu radīto izstādi, priekšnesumus un aprunāties ar speciālistiem un grupu audzinātājiem.

    Ar jauniešiem nedēļas garumā strādāja vismaz pieredzes bagāti speciālisti, tai skaitā skolotāji no Vaiņodes internātpamatskolas, Liepājas mākslas vidusskolas un Liepājas internātpamatskolas.

    Tieši šiem jauniešiem tik ļoti nepieciešama pilnvērtīga atpūta dabā (Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēka atrodas nelielā pagasta teritorijā ar mākslīgi neizmainītu dabu), vienlaicīgi saņemot pilnvērtīgu uzturu un iegūstot nepieciešamās darba un sadzīves prasmes (dzīvesprasmju mācību nodarbības), kā arī apmeklējot dejas, mākslas un mūzikas terapijas nodarbības, piedaloties motivāciju veidojošās aktivitātēs.

    Dienas pirmajā pusē bija iespēja piedalīties dažādās darbnīcās:
    mākslas – zīmēšana, gleznošana, veidošana u.c. praktiskas mākslas aktivitātēs bija iespēja izmēģināt un pilnveidot mākslinieciskās zināšanas profesionālu skolotāju vadībā;
    mūzikas – mūzikas terapeita vadībā bija iespēja izmēģināt grupas "STOMP" mūzikas stila veidošanu;
    fizioterpijas – fizioterapeites vadībā iespēja sev atgādināt par pareizas stājas nosacījumiem un izmēģināt dažādus vingrinājumus, u.c. darbnīcas.

    Dienas otrajā pusē ir plānotas dažādas aktīvas un atraktīvas nodarbes – stafetes, konkursi, spēles, nakts trase, sadraudzība ar jauniešiem no Kanādas u.c.

    Nometnes noslēgumā 16. jūlijā 80 nometnes dalībnieki devās ekskursijā uz ūdens atrakciju parku Jūrmalā un pēc tam vakariņoja Lido. Pateicoties projektam, daudziem jauniešiem bija pirmā iespēja apmeklēt "Līvu akvaparku" un pabūt "Lido" kompleksā.

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824


  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē
    Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Jūlijā sāksies ESF projekta Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037 "Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē" pēdējais mēnesis, kura ietvaros ir paredzēti vairāki pasākumi- noslēguma nometne jauniešiem un labās prakses pārneses plenērs – seminārs.

    Šī projekta darbības termiņš bija 2 gadi, kurā iesaistījās pieci sadarbības partneri – Liepājas mākslas vidusskola, Vaiņodes internātpamatskola, Vaiņodes pagasta dome, Liepājas internātpamatskola un Cīravas arodvidusskola.

    Pateicoties šī projekta finansējumam un projekta ilgajam darbības periodam, tika sniegts vispusīgs atbalsts bērniem un jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm.

    Liepājas mākslas vidusskolas projektā noteiktajai audzēkņu mērķa grupai tika nodrošinātas papildus bez maksas vispārizglītojošo priekšmetu konsultācijas, varēja saņemt sociālā pedagoga un psihologa konsultācijas. Audzēkņi tika nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību materiāliem skolā, kā arī bija iespēja apmeklēt dažādus kultūrizglītojošus pasākumus.

    Liepājas Bērnu mākslas skolas vadītāja Ilze Elizabete Rasa par projektu: "Projekta laikā skolēniem bija iespēja radoši strādāt uz izpausties plašajā mākslas pasaulē profesionālu pedagogu vadībā, apgūstot daudzveidīgus vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus, likumus un paņēmienus, kā arī izmēģināt keramiku un veidošanu.

    Skolēni tika iesaistīti dažādu izstāžu veidošanā - "35 LĪNIJAS", "Dzīvnieku pasaule", "Putni kokos" un citos. Audzēkņi piedalījās skolas organizētajos konkursos - zīmēšanas konkurss 2011.gadā, kompozīcijas konkurss 2012. gadā. Audzēkņu darbi nosūtīti Latvijas mēroga un pasaules mēroga konkursiem - LIDICE 2011, 2012, Blavu mākslas skolas organizētajiem konkursiem "Dažādā pasaule" un citiem konkursiem.

    Projekts atbalstīja arī Liepājas Bērnu mākslas skolas aktivitātes – piemēram, Lieldienu noformējumu skolas sētā, kopīgu Ziemassvētku pasākumu, Jūras Spēku apgādes kuģa "Virsaitis" apmeklējumu, ekskursijas un radošās stundas LNMM, teātra un kino apmeklējumus, kā arī ekskursiju uz Daugavpili.

    Projekta laikā skolēnus nodrošināja ar launagu 5 reizes nedēļā. Jaunieši varēja saņemt bez maksas konsultācijas vispārizglītojošos priekšmetos un mākslas priekšmetos, kā arī bija pieejams atbalsta personāls - sociālais pedagogs, fizioterapeits, psihologs."

    Vaiņodes internātpamatskolas sociālā pedagoģe Baiba Čīma: "Projekta laikā notika vairākas interesantas aktivitātes. Vaiņodes internātpamatskolā šajā un pagājušajā mācību gadā, bērni un jaunieši apmeklēja gan zīmēšanas nodarbības, gan mūzikas terapijas stundas, baudīja arī kultūrizglītojošus pasākumus - pie audzēkņiem divreiz viesojās "Atštaukas", Jūrasspēku orķestris, Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un Māris Kupčs.

    Vaiņodes internātpamatskolā 2011. gada vasarā norisinājās projekta galvenais notikums – vasaras nometne, kas notika no 27. jūnija līdz 3. jūlijam. Dienas pirmajā pusē jaunieši piedalījās dažādās darbnīcās: mākslas – zīmēšana, gleznošana, veidošana un citas praktiskas mākslas aktivitātēs bija iespēja izmēģināt un pilnveidot mākslinieciskās zināšanas profesionālu skolotāju vadībā, mūzikas – mūzikas terapeita vadībā bija iespēja izmēģināt grupas "STOMP" mūzikas stila veidošanu, veselības – diskusija ar medmāsu par labas pašsajūtas priekšnoteikumiem, fizioterapijas – fizioterapeites vadībā iespēja sev atgādināt par pareizas stājas nosacījumiem un izmēģināt dažādus vingrinājumus, un citas darbnīcas. Dienas otrajā pusē jauniešiem bija dažādas aktīvas un atraktīvas nodarbes – stafetes, konkursi, nakts trase, pikniks, pārgājiens. Projekta ietvaros plānota vēl viena noslēguma vasaras nometne 2012. gada jūlijā."

    Projekta laikā Liepājas internātpamatskolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties 2011. gada vasaras nometnē Vaiņodē. Savukārt, Cīravas arodvidusskolā otrā projekta gadā atbalsta personāls, t.i. psihologs un sociālais pedagogs, reizi 2 nedēļās strādāja ar jauniešiem no trūcīgām ģimenēm.

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824


  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū
    Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    30.jūnijā noslēgsies ESF projekts Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 "Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū", kura darbības termiņš bija 2 gadi.

    Projektā iesaistīties bija iespēja četriem sadarbības partneriem – Liepājas mākslas vidusskolai, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai. Pateicoties projekta finansējumam un projekta ilgajam darbības periodam, katrā no iepriekš minētajām skolām notika dažādas aktivitātes, kuru ieguvēji gan skolas, gan skolu pasniedzēji, gan audzēkņi.

    Liepājas Mākslas vidusskola, pateicoties projekta finansējumam, skolai iegādājusies jaunus datorus, datorprogrammatūras, kā arī papildināti bibliotēkas krājumi, nodaļās iegādāti audzēkņiem nepieciešamie mācību materiāli un inventārs.

    Projekta laikā LMV pasniedzējiem bija iespēja apmeklēt skolotāju apmācības un iegūt jaunas zināšanas un iemaņas. Apmācību beigās skolotāji saņēma apliecības par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

    Skolas audzēkņiem projekta ietvaros bija iespēja apmeklēt praktiskās mācības ārpus izglītības iestādes, kā arī apgūt prasmes divu nedēļu mācību praksē. Jūnija sākumā audzēkņi piedalījās Zaļās prakses nometnē Vaiņodē, kur notika sociālo un komunikatīvo prasmju apguves seminārs.

    Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas projektu un atbalsta fonda vadītāja Inese Piņķe: "ESF projekta ietvaros skolā ir realizētas vairākas aktivitātes - Zaļā prakse gleznošanā Vaiņodē, praktiskās nodarbības dažādās specialitātēs, 2 nedēļu prakses ārpus izglītības iestādes. Visas šīs aktivitātes veicinājušas Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu un skolotāju profesionalitāti, uzlabojušas un pilnveidojušas mācību procesu. Projektā iesaistītie dalībnieki attīstījuši ne tikai profesionālās prasmes, bet arī sociālās un komunikatīvās iemaņas."

    Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas metodiķe Irita Kalēja: "Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi 2012. gada aprīļa mēnesī izgāja orķestra spēles un kora dziedāšanas praksi, iestudējot apjomīgu programmu no latviešu un ārzemju komponstiem. Prakses laikā iemācīto liepājniekiem noklausīties bija iespējams Melngaiļa koncertzālē šī gada 8.maijā.

    Īpaši interesanta bija prakse dažiem Mūzikas vēstures un teorijas studentiem, kuriem bija iespēja strādāt Latvijas Televīzijas izbraukuma sesijā un piedalīties koncerta filmēšanas procesā, tādējādi gan redzot, gan ar savu līdzdalību palīdzot koncertieraksta tapšanā un veidošanā.

    Ļoti nozīmīgs ir fonotēkas un bibliotēkas fondu papildinājums, jo iegādātas jaunas partitūras visām instrumentu grupām un ansambļiem no tādām pasaules vadošajām izdevniecībām kā Schott Music, Baerenreiter, Edition Peters, Ricordi un Musica Baltica. Tas gan audzēkņiem, gan pedagogiem nākotnē nodrošinās iespēju veidot daudzveidīgāku repertuāru."

    Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņiem bija iespēja iziet mācību prakses, kā arī praktiskās mācības ārpus izglītības iestādes. Skolai nodrošināts finansējums nepieciešamo mācību materiālu un inventāra iegādei. JMRMV skolas skolotāja Iveta Nātriņa, kā lielāko ieguvumu no projekta uzsvēra Sociālo un komunikatīvo prasmju apguves semināru, kurā mākslinieki darbojās kopā ar mūziķiem - veidoja kopīgus priekšnesumus un veica darba interviju simulācijas.

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824

    Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū
    Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Sācies ESF projekta pēdējais mēnesis, kura ietvaros ir paredzēti vairāki pasākumi – praktiskās mācības ārpus izglītības iestādes, mācību prakses un sociālo un komunikatīvo prasmju apguves seminārs.

    Savukārt, Liepājas mākslas vidusskola 2012. gada 27. aprīlī, Liepājas mākslas vidusskolas jaunajā multifunkcionālajā zālē "Starp ezeru un jūru" organizēja mākslas un mūzikas vidusskolu konferenci "Skaņas un attēla sintēze" un sadraudzības vakaru "ZELTA GRIEZUMS-2012".

    Pasākumā satikās un piedalījās visi projektā iesaistītie sadarbības partneri – Liepājas Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola un Liepājas mākslas vidusskola. Prieks bija satikties gan skolu direktoriem, gan skolotājiem, gan arī audzēkņiem, kuri varēja dalīties pieredzē un iespaidos par to, kādās projektu aktivitātēs ir piedalījušies, un ko projekts ir devis.

    Konferencē uzstājās lektori – Tatjana Volkova (Banku augstskola), Mārtiņš Ratniks (Latvijas Mākslas akadēmija), Rasa Šmite (Jauno mediju kultūras centrs RIXC), Iveta Nātriņa (Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola) un mākslinieks, kino producents Kaspars Rolšteins.

    Konferences dalībniekiem bija iespēja uzdod sev interesējošos jautājumus uzaicinātajiem lektoriem. Pasākuma dalībniekiem bija nodrošinātas ar kafijas pauzes un uzkodas. Konferences beigās pasniedzējiem izsniedza apliecības par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi programmā "Skaņas un attēla sintēze".

    Pasākumā varēja iepazīties ar ceļojošo izstādi, kurā bija apskatāmi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas un Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņu darbi, visi dalībnieki noskatījās 20 minūšu filmas prezentāciju ar nosaukumu "Jauno mūziķu un mākslinieku profesionālais ceļš". Filma bija kā apkopojums par projektā pavadīto laiku jaunajiem māksliniekiem un mūziķiem un sasniegtajiem rezultātiem.

    Sadraudzības vakarā notika arī audiovizuālo darbu izrāde, jauno mūziķu koncertizrāde un Liepājas mākslas vidusskolas apģērbu dizaina izglītības programmas audzēkņu apģērbu kolekcijas modes šovs.

    Sadraudzības vakara noslēgumā uzstājās Liepājas teātra māksliniece Sigita Jevgļevska ar muzikāli poētisku uzvedumu "Iz zaļas zāles".

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē
    Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    3. maijā noslēdzās papīra dizaina konkurss "Papīrs telpā. Liepāja 2012", ko trešo gadu kopīgi rīko papīra tirdzniecības kompānija "ANTALIS AS" un "Jelgavas tipogrāfijas" Kurzemes dizaina centrs

    Konkursā ESF projekta "Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē" 8./9.kl. mērķu grupu audzēkņi Sandijs Šimins un Edgars Aleksandrs Sudmalis par saviem darbiem ieguva speciālbalvas no organizatoriem - īpašas mugursomas.

    Savukārt 9. maijā, pateicoties ESF projekta finansējumam, Liepājas Bērnu mākslas skolas pagarinātās dienas grupas audzēkņi piedalījās 1 dienas kultūrizglītojošā ekskursijā uz Rīgu.

    Audzēkņi ekskursijas laikā apmeklēja Latvijas Valsts mākslas muzeju. Gida pavadībā audzēkņi piedalījās ekskursijā pa muzeja telpām. 7.kl. grupas skolēni pētīja Kubismu, savukārt 8./9.kl. grupas skolēni pētīja Impresionismu. Skolēniem tika noorganizēta "Stunda muzejā", kuras laikā viņi radoši veidoja katrs savu interpretāciju par kādu no izvēlētajiem muzējā redzamajiem mākslas darbiem. Audzēkņu darbi radošajā atmosfērā izdevās lieliski.

    Pēc radošās darbošanās muzejā, skolēni devas uz kino "Forums Cinema", kur noskatījās 3D filmu. Pēc kinoteātra apmeklējuma audzēkņiem bija nodrošinātas vakariņas "Lido" kompleksā, savukārt, brokastis un launagu pasniedza autobusā.

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824

    Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola

  • Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinči apakšprogramma
    Mobilitātes līgums Nr. 2011-1-LV1-LEO01-02009
    "Topošo dizaineru prakse radošo industriju nozarēs"

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Pateicoties Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinči apakšprogrammas (prakses) mobilitātes projektam "Topošo dizaineru prakse radošo industriju nozarēs", Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņiem ir iespēja iziet Starptautisko praksi 2 nedēļu garumā projekta partnervalstīs – Beļģijā un Portugālē.

    Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galvenie mērķi:
    • uzlabot kvalitāti un palielināt to personu mobilitāti Eiropā, kas iesaistītas sākotnējā profesionālajā izglītībā un apmācībā, un tālākizglītībā, tā, lai palielinātu prakses vietu skaitu uzņēmumos vismaz līdz 80 000 gadā Mūžizglītības programmas darbības beigās (LEO-OpObj-1);
    • atvieglot jauninājumu attīstību arodizglītības un to mācību jomā, kas nav augstākās izglītības mācības, un ikdienas mācīšanās ceļā (LEO-OpObj-4);
    • veicināt moderno svešvalodu apguvi (LEO-OpObj-5).

    Projekta ietvaros Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņiem paredzēts realizēt 5 plūsmu prakses uz projekta partnervalstīm, no kurām 3 plūsmas jau ir realizētas, 4. plūsma notiek pašlaik līdz šā gada 29. aprīlim, un līdz projekta beigām vēl atlicis realizēt 1 plūsmu.

    Pirms došanās 2 nedēļu Starptautiskajā praksē audzēkņiem tiek nodrošinātas svešvalodu apmācības, kuras īpaši noder aizbraucot prakses vietās. Izejot praksi kādā no ārzemju skolām, audzēkņi iegūst gan jaunas zināšanas, gan jaunu pieredzi, iepazīst citu valstu kultūru, kā arī uzlabo savas valodu prasmes, kļūst patstāvīgāki, kas noderēs turpmākā dzīvē.

    Izejot praksi, katrs audzēknis iegūst euroPASS mobility sertifikātu, kas ir atzīts visā Eiropā.

    Realizētās plūsmas:
    • 2011.gadā no 14. novembra līdz 25. novembrim realizēta 1. plūsmas prakse Beļģijā, Namūras Mākslas Institūtā Arhitektūras programmai – 3 audzēkņi, pedagoga vadībā;
    • 2012. gadā no 25. februāra līdz 10. martam 2. plūsmas prakse Portugālē, Porto Mākslas skolā – Multimediju mākslas dizaina izglītības programma – 4 audzēkņi pedagoga vadībā;
    • 2012. gadā no 17. marta līdz 31. martam 3. plūsmas prakse Beļģijā, Namūras Mākslas Institūtā Arhitektūras programmai - 3 audzēkņi, 1 pedagoga vadībā;
    • 2012. gadā no 14. aprīļa līdz 29. aprīlim 4. plūsmas prakse Portugālē, Porto Mākslas skolā - tekstila izstrādājumu dizaina programma - 2 audzēkņi, ādas izstrādājumu dizaina programma - 1 audzēknis. Audzēkņi ir 1 pedagoga vadībā.

    Projekta vadītāja
    Sanda-Liepa Vjakse

    +371 26478583
    sandavjakse@inbox.lv

    Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola

    Attēlos:
    3. plūsmas prakse Beļģijā, Namūras Mākslas institūtā
    (1.foto otrajā rindā no kreisās: Sofija Bičevska, Renāte Berga, Eduards Guzejevs)


  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū
    Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/040 ietvaros Liepājas mākslas vidusskola 2012.gada 27.aprīlī, pulksten 11.00, Alejas ielā 18, Liepājā, Liepājas mākslas vidusskolas multifunkcionālajā zālē "Starp ezeru un jūru" organizē mākslas un mūzikas vidusskolu konferenci ar nosaukumu "Skaņas un attēla sintēze" un sadraudzības vakaru "ZELTA GRIEZUMS-2012".

    Pasākumā piedalīsies visi šajā projektā iesaistītie sadarbības partneri – Liepājas Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola un Liepājas mākslas vidusskola.

    Konferencē uzstāsies lektori: Tatjana Volkova (Banku augstskola), Mārtiņš Ratniks (Latvijas Mākslas akadēmija), Rasa Šmite (Jauno mediju kultūras centrs RIXC) un Iveta Nātriņa (Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola).

    Pasākuma dalībnieki varēs iepazīties ar ceļojošo izstādi, kurā būs apskatāmi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas un Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņu darbi, kā arī būs 20 minūšu filmas prezentācija ar nosaukumu "Jauno mūziķu un mākslinieku profesionālais ceļš".

    Sadraudzības vakarā pasniegs profesionālās izcilības nominācijas, notiks audiovizuālo darbu izrāde, jauno mūziķu koncertizrāde un modes šovs, kurā būs redzama Liepājas mākslas vidusskolas apģērbu dizaina nodaļas audzēkņu apģērbu kolekcija.

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824


  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē
    Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    2012.gada martā Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņiem bija iespēja ar saviem izstrādātajiem mākslas darbiem piedalīties Klaipēdas mākslas skolas organizētajā starptautiskajā jauniešu projekta izstādē ar nosaukumu "Wave on wave". (Klaipedos Adomo Brako dailes mokykla).

    Par piedalīšanos šajā starptautiskajā jauniešu projekta izstādē LMV Liepājas Bērnu mākslas skolas ESF projekta Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037 pagarinātās dienas grupas audzēkņi Sandija Trautmane un Daniels Aņisimovičs saņēma diplomus.

    21.martā ESF projekta ietvaros noteiktā audzēkņu mērķa grupa apmeklēja bez maksas Liepājas teātra izrādi "Pūt vējiņi", par kuru skolēni bija īpašā sajūsmā.

    Aprīļa sākumā, gaidot Lieldienas, ESF projekta mērķu grupas audzēkņi kopā ar Liepājas Bērnu mākslas skolas audzēkņiem piedalījās skolas sētas Lieldienu noformēšanas aktivitātēs, tika apgleznotas lielformāta olas ar krāsainiem latvju rakstiem (attēlos).

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824

    Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū
    Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040

    Liepājas mākslas vidusskolas pasniedzēju izstrādātie metodiskie materiāli:
    1. Modulim "Skaņas un attēla studija" izveidota darba mape - pieredzi apkopojošs mācību līdzeklis - fails šeit
    2. Moduļa "Skaņas un attēla studija" metodiskais fonds ar metodisko uzskates materiālu CD formātā - fails šeit
    3. Modulim "3D modelēšana" izveidota darba mape - fails šeit
    4. Modulim "3D modelēšana" izveidots telpisku uzskates līdzekļu fonds attiecīgo specialitāšu materiālā - uzskates līdzekļu fons atrodas LMV koka, metāla un keramikas nodaļā
    5. Modulim "Telpas un krāsu konceptuālā projektēšana" izveidotas vizuālo prezentāciju komplekts e-vidē - fails šeit
    6. Modulim "Materiālu dizains un konstruēšanas tehnoloģijas" izstrādāts izdales materiālu komplekts teorētiskajām nodarbībām - fails šeit
    7. Modulim "Materiālu dizains un konstruēšanas tehnoloģijas" izstrādāta PowerPoint prezentācija - fails šeit
    8. Modulim "Materiālu dizains un konstruēšanas tehnoloģijas" izstrādāta vizuālā prezentācija e-vidē - fails šeit


  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē
    Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Liepājas Bērnu mākslas skolā ESF projekta "Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē" noteikto mērķu grupu audzēkņiem 2012.gada janvārī bija iespēja tikties ar gleznotāju Gintu Stavrovsku, kuras vadībā notika radošās darbnīcas.

    Skolēniem radošajās darbnīcās bija iespēja uzzināt un iepazīties ar stikla apgleznošanas tehniku, kā arī gleznot Latvijas viskrāsainākās un košākās modes mākslinieces Elitas Patmalnieces darbu kopijas savā brīvā interpretācijā. Audzēkņi šo darbu veica ar stikla krāsām.

    Katram bija iespēja izvēlēlēties sev piemērotāko Elitas Patmalnieces veidoto sieviešu portretu kopiju, lai tālāk to izstrādātu sev tuvākos toņos un krāsu gammā. Šī pasākuma gala rezultātā bija apskatāmi jauki skolēnu gleznojumi.

    Ginta Stavrovska par radošajām darbnīcām teica: "Manuprāt audzēkņi izrādīja lielu ieinteresētību šajā uzdevumā, par ko liecina pārliecinošais rezultāts."

    Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Projekta nosaukums
    RACONTE-MOI UN BIJOU! - PASTĀSTI MAN PAR ROTU!

    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Liepājas mākslas vidusskola realizē
    Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammu
    COMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS PROJEKTU
    LĪGUMS Nr. - 2010-1-FR1-COM06-15443 9

    Projekta īstenotājs:
    Liepājas mākslas vidusskola;
    projekta koordinējošā skola - Francijā.
    Projekta īstenošanas laiks - 2010. gada 1. augusts - 2012. gada 31. jūlijs.

    Projekta partnervalstis:
    Latvija, Francija, Beļģija, Grieķija, Itālija, Portugāle, Čehija.

    Projekta galvenās aktivitātes:
    1. organizētas mobilitātes – pieredzes apmaiņa uz projekta partnerskolām, piedaloties radošās darbnīcās, semināros;
    2. jaunu tehnoloģiju apguve juveliermākslā partnerskolās;
    3. rotu ekspozīciju gatavošana katrā partnerskolā, audzēkņu sniegumā;
    4. ceļojošās juveliermākslas izstādes organizēšana katrā partnerskolā;
    5. projekta sapulces partnerskolās;
    6. publikācijas žurnālā Le Mur (Francija);
    7. prezentācijas;
    8. publikācijas masu medijos.

    Projekta vadītāja:
    Sanda Liepa-Vjakse (LMV projektu vadītāja)
    mob.: +371 26478583,
    e-pasts: sandavjakse@inbox.lv


  • LV LT projekts

    Projekta nosaukums
    LLIII-194 Development of joint strategy and cooperation
    network for promotion of creative industries in the border regions
    of Latvia and Lithuania

    (Radošo industriju attīstība pierobežu reģionos).

    Projekta īstenotājs
    Liepājas mākslas vidusskola
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLIII-194 "Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos" būtiskākais mērķis ir radošo industriju potenciāla reģionos apzināšana, labvēlīgu priekšnoteikumu radīšana šo industriju attīstībai, kā arī radošo industriju atbalsta infrastruktūras veidošana un attīstīšanai reģionos.

    Projekta dalībnieku lielākā daļa šajā jomā jau ir paveikuši vērā ņemamas lietas. Kā lielākie projekta laikā jau iegūtie bonusi radošo industriju potenciāla attīstīšanai tiek minēti jauni kontakti un idejas projekta partneru vidū, kā arī pavisam taustāmi ieguldījumi materiāli tehniskajā bāzē un infrastruktūrā. Liepājas mākslas vidusskola šajā projektā iesaistījusies jau no pašas pirmās dienas un tās ieguvumi ir vērā ņemami.

    Šī projekta ietvaros viens no skolas mērķiem bija izveidot un aprīkot multifunkcionālo radošo darbnīcu, rekonstruējot esošo garažas ēku pie Liepājas mākslas vidusskolas Alejas ielā. Pateicoties šī projekta finansējumam un Liepājas Domes atbalstam 2012. gada 20. janvārī tika nodota ekspluatācijā multifunkcionālā foto, video izstāžu un semināru zāle, kā arī foto, video darbnīca.

    Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola Liepājas mākslas vidusskola

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū
    Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Projekta ietvaros 2012.gada janvārī Vaiņodes internātpamatskolā realizētas divas nometnes audzēkņiem no Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Liepājas mākslas vidusskolas un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas.

    Nometņu laikā audzēkņiem bija iespēja piedalīties sociālo un komunikatīvo prasmju apmācībās, kā arī kopīgi muzicēt un sagatavot dažādus skaņdarbus koncertam.

    Pirmās nometnes beigās 7.janvārī Vaiņodes kultūras namā notika koncerts, izstāde – izrāde ar nosaukumu "SWINGING YOUTH". Uzstājās Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Kultūras nama vestibilā bija apskatāma mākslas vidusskolu audzēkņu darbu izstāde.

    Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē
    Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Pateicoties ESF projektam 2011./2012. mācību gadā turpinās viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – "Pagarinātās dienas grupu nodrošināšana". Šīs aktivitātes mērķis ir atbalstīt un iedrošināt jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm. Par aktivitātes nepieciešamību un nozīmīgumu liecina tas, ka šogad jauniešiem pagarinātās dienas grupas organizētas ne tikai Vaiņodes internātpamatskolā, Liepājas Bērnu mākslas skolā, bet arī Cīravas arodvidusskolā un Liepājas mākslas vidusskolā.

    Pagarināto dienas grupu kopējais uzdevums ir nodrošināt jauniešu socializāciju no maznodrošinātām ģimenēm, ģimenisko vērtību un tradīciju apguvi, darba un sadzīves prasmju apguvi, kā arī jau lielākiem audzēkņiem pastiprināt interesi un vēlmi iegūt profesionālo izglītību. Svarīgi atcerēties, ka projekts sniedz iespēju skolēniem apmeklēt pagarināto dienas grupu nodarbības bez maksas.

    Vaiņodes internātpamatskolā pagarinātās dienas grupas organizētas 3 pamatgrupās:
    • 1. – 4. klašu skolēniem;
    • 5. – 7. klašu skolēniem;
    • 8. – 9. klašu skolēniem.

    Katrā no grupām iespējams darboties vairākos virzienos: apgūt labāk kādu mācību priekšmetu, apmeklēt dejas, mākslas vai mūzikas terapijas nodarbības, apgūt dažādas dzīvesprasmes, bet vecāko klašu skolēniem arī iegūt ieskatu par iespējamām nākotnes profesijām, kā arī apmeklēt sagatavošanas apmācības, lai iestātos Liepājas mākslas vidusskolā vai Cīravas arodvidusskolā. Jaunieši pagarinātās dienas grupas laikā var izmantot datorus, kuru apguve sekmē datorprasmes un jaunu informācijas ieguvi.

    Liepājas Bērnu mākslas skolā pagarinātās dienas grupas tiek organizētas 2 grupās:
    • 7. klašu skolēniem - trīspadsmit jaunieši no 7.klases apgūs mācību programmas "Multimediju dizains" pamatus. Joprojām jauniešiem ir pieejamas konsultācijas svarīgākajos mācību priekšmetos, kā arī iespēja tikties ar kādu no projekta atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, medicīnas darbinieku, fizioterapeitu, narkologu vai audzinātāju). Nodarbības pagarinātajā dienas grupā jauniešiem tiek nodrošinātas 5 dienas nedēļā;
    • 8./9. klašu skolēniem- kopā 14 jauniešiem- nodarbības notiek pēc speciāli izstrādātām programmām - viņi tiek sagatavoti, lai iestātos Liepājas mākslas vidusskolā, kā arī 9.klases eksāmenu sekmīgākai nokārtošanai.

    Cīravas arodvidusskolā jauniešiem no trūcīgām ģimenēm projekta ietvaros pagarinātajās dienas grupās iespējams saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, savukārt Liepājas mākslas vidusskolas paredzētie mērķa grupas pārstāvji jau bez iepriekš minētajiem speciālistiem (psihologa un sociālā pedagoga), saņem individuālās konsultācijas latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū
    Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Pateicoties ESF projektam "Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū" 2011. gada 21. decembrī Liepājā viesnīcas "Promenade Hotel" telpās tika organizēta izstāde–izrāde ar nosaukumu "AD LIBITUM – BRĪVI PĒC PATIKAS". Uzstājās Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi, kā arī Liepājas mākslas vidusskolas audzēķņi ar pašdarinātu tērpu modes skati, audiovizuālām prezentācijām un darbu izstādi.

    Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekts
    Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē
    Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    ESF projekta ietvaros 36 jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm no Vaiņodes internātpamatskolas, Liepājas Bērnu mākslas skolas un Liepājas mākslas vidusskolas 16. un 17.novembrī tika rīkota 2 dienu ekskursija uz Daugavpili un Rīgu.

    Pirmajā ekskursijas dienā gida pavadībā jaunieši apmeklēja Līvānu stikla muzeju. Ierodoties Daugavpilī, audzēkņi apmeklēja Daugavpils mākslas vidusskolu "Saules skola", kur jauniešus silti sagaidīja skolas personāls. Vēl pirmajā dienā notika ekskursija Daugavpils cietoksnī un zooloģiskā dārza apmeklējums. Pēc izvēles bija iespēja apmeklēt publisko slidotavu vai kino. Trīs reizes dienā jauniešus bez maksas nodrošināja ar ēdināšanu, ar nakšņošanu viesu namā un visām ieejas biļetēm.

    Otrajā ekskursijas dienā jaunieši Rīgā apmeklēja "Lido" atpūtas centru, un pirms mājupceļa apskatīja festivāla "Staro Rīga" objektus.

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824  • LV LT projekts

    Projekta nosaukums
    LLIII-194 Development of joint strategy and cooperation
    network for promotion of creative industries in the border regions
    of Latvia and Lithuania

    (Radošo industriju attīstība pierobežu reģionos).

    Projekta īstenotājs
    Liepājas mākslas vidusskola
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLIII-194 "Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos" ietvaros Liepājā 2011. gadā notika pasākums "Radošo industriju forums" 2 daļās.

    Pasākuma 1. daļa norisinājās 2011. gada maijā, kur notika paneļdiskusijas, meistarklases, konference un konkurss. Konference notika viesnīcā Hotel Fontaine Royal par tēmu "Radošo industriju tilts – LATVIJA - LIETUVA".

    Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

    Konkurss norisinājās Liepājas mākslas vidusskolā, savukārt konkursa prezentācija un apbalvošana notika Latvijas 1.rokkafejnīcā.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi Liepājas mākslas vidusskola - pasākumi

  • IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

    ESF projekta
    Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū
    Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Pateicoties ESF projektam pedagogiem no Liepājas mākslas vidusskolas, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, sniegta iespēja apgūt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas speciālajās datorprogrammās, kuras turpmāk katrs varēs pielietot savā darbā. Līdz ar to skolotājiem ir iespēja izglītoties, ejot līdzi mūsdienu modernajām tehnoloģijām.

    Skolotāju apmācības organizētas divos blokos:
    1. speciālo priekšmetu skolotājiem darbam ar jaunajām tehnoloģijām moduļu sekmīgai realizācijai;
    2. vispārizglītojošo un speciālo priekšmetu skolotājiem darbam ar speciālajām datorprogrammām, to skaitā, e-testu izstrādē attiecīgajās programmatūrās.

    Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā skolotājiem šā gada jūlijā notika trīs apmācības – "Vokālā mūzika", "Instrumentālā mūzika" un "Vispārizglītojošo un speciālo mācību priekšmetu skolotāju apmācības inovatīvās datorprogrammās".

    Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā 2011.gada jūnijā notika apmācības "Lineārās perspektīves un ēnu teorijas elementu integrēšana zīmēšanas mācību procesā, izmantojot mūsdienu vizuālās komunikācijas līdzekļus" un "Eksakto mācību priekšmetu skolotāju apmācība testu e-vidē izstrādē un e-konsultēšanā". 2012.gada februārī plānotas skolotāju apmācības "Skaņas un attēla studija" un 2012.gada martā vai aprīlī notiks apmācības "Latvijas mākslas vēsture kā starpdisciplināra nozare, tās izmantošana vispārējos humanitāros mācību priekšmetos, tai skaitā e-testu sagatavošana".

    Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas skolotājiem 2011.gada aprīlī notika apmācības "Mūzikas informācijas tehnoloģijas". Liepājas mākslas vidusskolā skolotājiem 2011.gada jūlijā notika skolotāju apmācības – "3D modelēšana" un "Vispārizglītojošo un speciālo mācību priekšmetu skolotāju apmācības inovatīvās datorprogrammās". Savukārt, 2012.gada februārī Liepājas mākslas vidusskolas pedagogiem plānotas apmācības "Materiālu dizains un konstruēšanas tehnoloģijas", bet martā – skolotāju apmācības "Telpas un krāsu konceptuālā projektēšana". Uz apmācībām martā īpaši aicināti arī citu mākslas skolas skolotāji.

    Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā pasniedzēju veidotie testi apskatāmi internetā: saite šeit.

    Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā pasniedzēju veidotie testi apskatāmi interneta adresē: ftp://projects.jrrmv.lv, (user: Rubulis, password: Rubulis), (user: Prezentacija, password: Prezentacija).

    Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā pasniedzēju veidotie testi ir apskatāmi internetā: saite šeit.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas mākslas vidusskolas pasniedzēju veidotie testi (pdf):

    ESF projekta vadītāja
    Iveta Eniņa

    iveta.en@inbox.lv
    +371 28312824


  • LV LT projekts

    Projekta nosaukums
    LLIII-194 Development of joint strategy and cooperation
    network for promotion of creative industries in the border regions
    of Latvia and Lithuania

    (Radošo industriju attīstība pierobežu reģionos).

    Projekta īstenotājs
    Liepājas mākslas vidusskola
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLIII – 194 "Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos" pasākuma "Radošo industriju forums" 2.daļa norisinājās 2011.gada novembrī, kad Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas skolā notika konference, meistarklase un Starptautiskais mūzikas ansambļu konkurss.

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    LV LT projekts

    Projekta nosaukums
    LLIII-194 Development of joint strategy and cooperation
    network for promotion of creative industries in the border regions
    of Latvia and Lithuania

    (Radošo industriju attīstība pierobežu reģionos).

    Projekta īstenotājs
    Liepājas mākslas vidusskola
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Projekta vadītāja
    Iveta Eniņa tālr.: +371 28312824


    Mērķi un aktivitātes

    • Izveidot un aprīkot multifunkcionālo radošo darbnīcu, rekonstruējot esošo garāžas ēku
    • Radošo industriju forums, kura ietvaros norisināsies paneļdiskusijas, meistarklases, konferences un dažādi konkursi
    • Dalība partneru organizētajos pasākumos gan Latvijā, gan Lietuvā, tai skaitā, apmācībās, izstādēs, plenēros un konferencēs

    Finansējums
    Finansējuma avots: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013. gadam.
    1.prioritāte: sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā.

    Projekta kopējās izmaksas
    EUR 134 900,00

    Statuss
    Uzsākts

    Projekta ieviešana
    2010.gads - 2012.gads


    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

    Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana
    Informācija plašas saziņas līdzekļiem

    Eiropas Sociālā fonda projektu "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālām izglītības iestādēm visā Latvijā.

    Projekta īstenošanas ilgums ir no 2013.gada 23.septembra līdz 2015.gada 31.augustam.

    Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju.

    Projekta tiešā mērķa grupa ir audzēkņi, kuri apgūst kādu no sākotnējās profesionālās izglītības programmām akreditētā valsts, pašvaldību vai privātā profesionālā izglītības iestādē.

    Piešķiramās mērķstipendijas apmērs, vienam profesionālās izglītības iestādes pirmā kursa audzēknim ir no 14,23 līdz 28,46 eiro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknim no 28,46 līdz 71,14 eiro mēnesī.

    Mērķstipendijas piešķir un izmaksā sākot ar 1.kursu katru mēnesi, izvērtējot audzēkņa iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes pozitīva tēla veidošanā. Līdz ar to veicinot nopietnāku attieksmi pret mācībām un kvalitatīvāku nākamās profesijas apguvi.

    Mērķstipendiju piešķir, ja audzēknis ievēro šādus nosacījumus:
    • ikmēneša sekmju vērtējumā visos mācību priekšmetos audzēkņa sasniegums ir novērtēts vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts;
    • audzēknim nav neattaisnotu mācību stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
    • audzēknis veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

    Eiropas Sociālā fonda darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).

    Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Ar Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" informatīvo izdevumu variet iepazīties šeit:

    Seminārs Kurzemē: PDF fails

    Projekta koordinatore LDMV
    Aija Vīdnere