Sadaļa atjaunota
28.09.2020.
 • SAŅEMTS VKKF ATBALSTS DIVU DIZAINA NOZARES PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

  Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda 2020. gada trešais konkurss, kura ietvaros biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolu saņems finansiālu atbalstu divu arhitektūras un dizaina nozarē iesniegto projektu realizēšanai.

  Lasīt vairāk

 • PIKC LMMDV ĪSTENOS PROGRAMMAS ERASMUS+ PROJEKTU "FACING ARTS TOGETHER"

  PIKC LMMDV sadarbībā ar partnerorganizācijām no Slovākijas, Čehijas un Horvātijas uzsāks īstenot Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu Nr. 2020-1-SK01-KA229-078292_3 "Facing ARTS together".

  Lasīt vairāk

 • SAŅEMTS VKKF ATBALSTS MULTIMEDIĀLAS EKSPOZĪCIJAS IZGATAVOŠANAI

  Biedrībai "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolu VKKF 2020. gada otrajā projektu konkursā piešķirts finansējums 3000 EUR apmērā Multimediālas ekspozīcijas izgatavošanai.

  Lasīt vairāk

 • Jaunie mākslinieki aicināti pieteikties dalībai projektā "Jobs for Young Artists"

  "Jobs for Young Artists" ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstīts projekts, ko koordinē Kopenhāgenā (Dānijā) dibināta asociācija "Arttrain", kas īsteno dažādus projektus jauniem cilvēkiem, izmantojot mākslu kā motivācijas instrumentu.

  Lasīt vairāk

 • SAŅEMTS LIEPĀJAS KULTŪRAS PĀRVALDES ATBALSTS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI MĀKSLĀ UN DIZAINĀ

  Noslēdzies Liepājas kultūras pārvaldes 2020. gada kultūras projektu konkurss, tā ietvaros "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC LMMDV saņems finansiālu atbalstu divu arhitektūras un dizaina nozarē iesniegto projektu realizācijai.

  Lasīt vairāk

 • SAŅEMTS Liepājas Kultūras pārvaldes ATBALSTS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI MŪZIKĀ

  Noslēdzies Liepājas kultūras pārvaldes 2020. gada kultūras projektu konkurss, tā ietvaros "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC LMMDV saņems finansiālu atbalstu divu projektu realizācijai.

  Lasīt vairāk

 • Saņemts VKKF atbalsts projektu īstenošanai mākslā un dizainā

  Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda pirmais, 2020. gada konkurss, kura ietvaros biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolu saņems finansiālu atbalstu divu arhitektūras un dizaina nozarē iesniegto projektu realizēšanai.

  Lasīt vairāk

 • Saņemts VKKF atbalsts projektu īstenošanai mūzikā

  Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda pirmais, 2020. gada konkurss, tā ietvaros PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola saņems atbalstu Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammā "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana". Piešķirtais finansējums – 3400 EUR "Konkurētspējīgas mācību vides nodrošināšana PIKC LMMDV".

  Lasīt vairāk

 • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina pieteikšanos dalībai Erasmus+ projekta aktivitātē 2020. gada pavasara semestrī, līguma Nr.2019-1-LT01-KA229-060764_2

  Lai attīstītu informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, PIKC LMMDV īstenos skolu apmaiņas partnerības projektu "Developing professional knowledge, skills, and competence for music students".

  Lasīt vairāk

 • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņiem pieteikšanos starptautiskai mobilitātei 2020. gada pavasara semestrī Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-FR01-KA202-063175 ietvaros.

  Mobilitātes praksei Loulē (Portugāle) "Loulé Design Lab" (vairāk info https://louledesignlab.pt/ un http://loulecriativo.pt/) aicināti pieteikties Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots - divi. Mobilitāte plānota laika posmā no 2020. gada 16. aprīļa līdz 30. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta. Ja plānotie mobilitātes datumi tiks mainīti, dalībniekus par to savlaicīgi informēs.

  Lasīt vairāk

 • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina pieteikšanos audzēkņu starptautiskajām mobilitātēm 2020. gada pavasara semestrī Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

  1. Mobilitātei uz Vīnes mākslas skolu, Austrijā (Kuntschule Wien) aicināti pieteikties Keramikas izstrādājumu dizaina un Mākslas izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (2 KEID, 2 M) Mobilitāte notiks laika posmā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 4. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kā pavadoša persona mobilitātē dosies Keramikas izstrādājumu izglītības programmas metodiķe Vineta Trumpeniece.

  Lasīt vairāk

 • PIKC LMMDV papildina materiāltehnisko bāzi ar 60 molbertiem un lielformāta foto printeri

  PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana" līguma nr. 2019-1-VIZ-M04016 ietvaros iegādājās 60 molbertus, kas uzstādīti skolas zīmētavās un lielformāta foto printeri Epson SureColor, kas uzstādīts Foto dizaina izglītības programmas telpās un izmantojams audzēkņu darbu drukai. Kopējais VKKF piešķirtais finansējums 3275 EUR.

  Lasīt vairāk

 • LMMDV Mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņi Erasmus+ mobilitātē Espo, Somijā

  LMMDV Apģērbu dizaina izglītības programmas audzēknes Madara Līva Brigmane un Alise Sedliņa-Brūdere, Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi Marks Kristiāns Ābele un Kristians Štībelis no 2019. gada 24. novembra līdz 7. decembrim piedalījās programmas Erasmus+ mobilitātē OMNIA institūtā, Espo, Somijā Audzēkņiem līdzi kā pavadošā persona devās līdzi skolotāja Laura Dzērve.

  Lasīt vairāk

 • LMMDV Mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņi Erasmus+ mobilitātē Porto, Portugālē

  LMMDV Multimediju dizaina izglītības programmas audzēknes Franciska Anna Beļāne un Agnese Diāna Šteinberga, Foto dizaina izglītības programmas audzēkne Agnija Grīnberga, Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkne Melānija Ažēna, Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi Kevins Mednis un Dominiks Lapsa no 2019. gada 10. novembra līdz 23. novembrim piedalījās programmas Erasmus+ mobilitātē Porto Mākslas skolā, Portugālē. Audzēkņiem līdzi kā pavadošā persona devās līdzi Vizuālā tēla stila izglītības programmas metodiķe Dace Dēliņa-Lipska.

  Lasīt vairāk

 • LMMDV personāls gūst pieredzi Erasmus+ mobilitātē Madrides mākslas skolā

  PIKC LMMDV direktore Inga Auziņa un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas pedagogs Edijs Ābelis no 2019. gada 3. novembra līdz 9. novembrim piedalījās programmas Erasmus+ mobilitātē Madrides mākslas skolā Nr. 3.

  Lasīt vairāk

 • Projekta ietvaros skolēnus motivēs priekšlaicīgi nepārtraukt mācības

  PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) projekta "PuMPuRS" ietvaros 2019./2020. mācību gada 1. semestrī sniegs atbalstu 17 skolas audzēkņiem, lai novērstu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācību procesu.

  Lasīt vairāk

 • LMMDV mūzikas izglītības programmu audzēkņi ERASMUS+ mobilitātē Tamperē

  LMMDV mūzikas izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle audzēkņi Anete Pupila, Daiga Koroļonoka, Deizija Eičina, Pols Bernards Bernots un skolotāja Anita Poļanska no 2019. gada 27. oktobra līdz 9. novembrim piedalījās ERASMUS+ projekta pirmajā mobilitātē uz Tamperes konservatoriju Somijā.

  Lasīt vairāk

 • No 19. līdz 23. novembrim PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (PIKC LMMDV) projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros īstenoja piecu dienu praktisko semināru un radošo darbnīcu programmu "Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija".

  Piecu dienu praktiskais seminārs un radošo darbnīcu programma koncentrējās uz izpratnes iegūšanu par skaņas dizainu un audiovizuālās identitātes izstrādi. Tā kā dalībnieku skaits bija ierobežots, iepriekš tika izsludināta atklāta pieteikšanās. Kopumā pieteicās un piedalījās 22 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Semināra ievaddaļā Jānis Vērzemnieks, radošais direktors un audio zīmolvedības konsultants, Latvijas Skaņu Dizaineru asociācijas dibinātājs, dalībniekus iepazīstināja par skaņas identitātes dizaina pamatiem, atšķirību starp skaņas mākslu un skaņas dizainu, skaņas dizaina vēsturi, audio brendingu (tendences, teorija, piemēri), kas ir zīmolgrāmata un kā rakstīt stila vadlīnijas. Savukārt Andris Indāns Latvijas elektroniskās mūzikas vecmeistars, "Gassound Studio" dibinātājs iepazīstināja dalībniekus par skaņas dramaturģiju, skaņu un laiku, audio dinamiku, skaņas struktūru, māksliniecisko domāšanu. Mārketinga komunikāciju aģentūras "Esplanāde" direktors Jānis Blunavs iepazīstināja dalībniekus ar vizuālās identitātes dizaina veidošanas pamatiem un LMMDV zīmola tapšanas procesu.

  Lasīt vairāk

 • PIKC LMMDV viesojās Tartu mākslas skolas audzēkņi

  No 2019. gada 28. oktobra līdz 22. novembrim programmas Erasmus+ ietvaros PIKC LMMDV mācību mobilitātes nolūkos viesojās četri Tartu mākslas skolas Stilistu izglītības programmas audzēkņi Helēna (Helen Elbrecht), Matias (Mattias Reinula), Stella (Stella Liisa) un Anna-Marija (Ann-Marie Külaviir).

  Lasīt vairāk

 • Projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros Liepājā izsludināta atklāta pieteikšanās piecu dienu ilgam praktiskajam semināram un radošo darbnīcu programmai "Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija".

  Lasīt vairāk

 • Noslēgusies dalībnieku atlase programmas Erasmus+ mobilitātes braucieniem

  10. oktobrī stipendiju komisijā atlasīti un apstiprināti dalībnieki Erasmus+ projekta nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 mobilitātēm. Vērtējot pretendentu pieteikumus, tika ņemts vērā: vidējais sekmju vērtējums, vai iesniegtais pieteikums aizpildīts korekti un iesniegts laikā; motivācija; valodas zināšanu novērtējums; pašvērtējums; Europass CV (aizpildītas visas kategorijas, pamatotas prasmes, norādīti sasniegumi, kursi, diplomi, intereses un citas papildus kategorijas), Izglītības programmu vadītāju ieteikumi un rekomendācijas.

  Lasīt vairāk

 • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina pieteikšanos audzēkņu starptautiskajām mobilitātēm Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

  Mobilitātei uz Tamperes konservatoriju, Somijā aicināti pieteikties "Taustiņinstrumentu spēle", "Stīgu instrumentu spēle", "Pūšaminstrumentu spēle" un "Sitaminstrumentu spēle" izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (4). Mobilitāte notiks laika posmā no 2019. gada 27. oktobra līdz 2019. gada 9. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta.

  Lasīt vairāk

 • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenos starptautisku mobilitāšu projektu.

  Jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra lēma par PIKC LMMDV februārī iesniegtā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA102-060137 apstiprināšanu. Projekts tiks īstenots laika posmā no 01.09.2019. līdz 31.05.2021.

  Lasīt vairāk

 • PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenos skolu apmaiņas partnerības projektu

  Lai attīstītu informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) īstenos skolu apmaiņas partnerības projektu.

  Lasīt vairāk

 • Jauns starpvalstu projekts

  PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola uzsākusi dalību projektā "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai (CCI & SUSTAINABILITY)" Nr. LLI-338.

  Lasīt vairāk